Ministerieel Besluit van 28 maart 2019
gepubliceerd op 10 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 2015 tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2019203215
pub.
10/07/2019
prom.
28/03/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019203215

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


28 MAART 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/09/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015205515 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap


De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme, Gelet op het sportdecreet van 19 april 2004, artikel 22, vervangen bij het decreet van 24 februari 2014 en gewijzigd bij het decreet van 2 maart 2015;

Gelet op het besluit van de Regering van 3 september 2015 tot vaststelling van de ondersteuning van sporters van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap, artikel 1;

Gelet op het besluit van de Regering van 30 juni 2014 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van 30 juni 2014 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de ministers;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/09/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015205515 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Sportcommissie van de Duitstalige Gemeenschap, gegeven op 13 december 2018 en 5 februari 2019.

Besluit :

Artikel 1.In de bijlage van het ministerieel besluit van 18 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/09/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015205515 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 5 wordt vervangen als volgt: "5.Wielrennen

Wielrennen: Baanwielrennen

Sporters van een C-kader

Sporters van een B-kader

Sporters van een A-kader

12-23 jaar

15-23 jaar

vanaf 17 jaar


Wielrennen: BMX-wielrennen

Sporters van een C-kader

Sporters van een B-kader

Sporters van een A-kader

12-20 jaar

15-20 jaar

vanaf 16 jaar


Wielrennen: Veldrijden

Sporters van een C-kader

Sporters van een B-kader

Sporters van een A-kader

12-23 jaar

15-23 jaar

vanaf 18 jaar


Wielrennen: Trial

Sporters van een C-kader

Sporters van een B-kader

Sporters van een A-kader

12-23 jaar

15-23 jaar

vanaf 16 jaar


Wielrennen: X-Cross en downhill (MTB)

Sporters van een C-kader

Sporters van een B-kader

Sporters van een A-kader

12-23 jaar

15-23 jaar

vanaf 18 jaar


Wielrennen: Wegwielrennen en crosscountry

Sporters van een C-kader

Sporters van een B-kader

Sporters van een A-kader

12-23 jaar

15-23 jaar

vanaf 18 jaar


2° de bepaling onder 7 wordt vervangen als volgt: "7.Schieten

Boogschieten

Sporters van een C-kader

Sporters van een B-kader

Sporters van een A-kader

14-23 jaar

17-23 jaar

vanaf 17 jaar


Sportschieten

Sporters van een C-kader

Sporters van een B-kader

Sporters van een A-kader

Vanaf 15 jaar

Vanaf 17 jaar

vanaf 18 jaar


Kleiduifschieten

Sporters van een C-kader

Sporters van een B-kader

Sporters van een A-kader

Vanaf 16 jaar

Vanaf 17 jaar

vanaf 18 jaar


Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Eupen, 28 maart 2019.

De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme I. WEYKMANS


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^