Ministerieel Besluit van 28 mei 2009
gepubliceerd op 08 juni 2009

Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de werkgroep belast met de hervorming van de wetgeving van de erediensten en van de niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009407
pub.
08/06/2009
prom.
28/05/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 MEI 2009. - Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de werkgroep belast met de hervorming van de wetgeving van de erediensten en van de niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 13 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009009369 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende oprichting van een werkgroep « die belast is met de hervorming van de wetgeving inzake erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties » sluiten houdende oprichting van een werkgroep « die belast is met de hervorming van de wetgeving inzake erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties », inzonderheid op de artikelen 3 en volgende, Besluit : Artikel 1.

De volgende personen worden aangewezen als leden van de werkgroep : 1. Christians, Louis-Léon;2. Sagesser, Caroline;3. Magits, Michel;4. De Fleurquin, Luc;5. Sottiaux, Stefan.

Art. 2.Uit deze leden worden de volgende twee personen tot medevoorzitters benoemd : 1. Christians, Louis-Léon;2. Magits, Michel.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2008 en houdt op uitwerking te hebben op 31 december 2010.

Brussel, 28 mei 2009.

S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^