Ministerieel Besluit van 28 november 2000
gepubliceerd op 05 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 2000/januari 2001

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2000007328
pub.
05/01/2001
prom.
28/11/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2000. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 2000/januari 2001


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger, inzonderheid op de artikelen 3 en 4 gewijzigd door de wet van 28 december 1990, op de artikelen 5 en 6 gewijzigd door de wetten van 30 juli 1955 en 28 december 1990, op artikel 7, gewijzigd door de wetten van 30 juli 1955, 10 juni 1970 en 28 december 1990, op de artikelen 7bis en 7ter, ingevoegd door de wet van 28 december 1990 en op artikel 17bis, ingevoegd door de wet van 30 juli 1955;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1984 houdende inrichting van de examencommissies belast met het afnemen van de proeven van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 mei 1993, Besluit :

Artikel 1.Een examen over de wezenlijke en grondige kennis van de tweede landstaal, bepaald door de wet van 30 juli 1938, zal plaatsvinden vanaf 29 november 2000.

Art. 2.Worden aangeduid om deel uit te maken van de examencommissie voor de zittijd van december 2000/januari 2001 : 1° Voorzitter (a) Werkelijk : Generaal-majoor VERLINDEN, H. (b) Plaatsvervangend : Generaal-majoor HERREWEGHE, J.P. 2° Ondervoorzitters (a) Werkelijke : - Kapitein-ter-zee VERMAERE, L. - Kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder VAN DE VEN, D. (b) Plaatsvervangende : - Kolonel ingenieur van het militair materieel ROTSAERT, J. - Kolonel stafbrevethouder MARTIN, P. - Kolonel ingenieur van het militair materieel LIEVENS, F. - Kolonel MASSAUX, F. 3° Militaire leden (a) Werkelijke : - Majoor SCHOUWAERTS, G. - Majoor DIRICKX, M. - Majoor ingenieur van het militair materieel LODEWYCKX, P. - Majoor VANDERHAEGHEN, P. (b) Plaatsvervangende : - Majoor stafbrevethouder HALLARD, R. - Majoor AMEYE, C. - Majoor vlieger BRECX, R. - Majoor DE LEENEER, I. 4° Burgerleden (a) Voor de examens over de Franse taal : - Werkelijke : De heer DEVREKER, R., Westmeers, 118, 8000 Brugge.

De heer RIVET, G., rue du Trophée 6, 1070 Brussel. - Plaatsvervangende : De heer HENRARD, R., rue Dehin 9, 4000 Liège.

Mevr. TIRMARCHE, M. Burgerlijk Algemeen Bestuur, Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat, 1140 Brussel.

Mevr. GAMACHE, C., Burgerlijk Algemeen Bestuur, Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat, 1140 Brussel. (b) Voor de examens over de Nederlandse taal : - Werkelijke : De heer VAN CRAEN, J., Mercatorlaan 4, 2500 Lier.

Mevr. SPILIERS, M.J., Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, Sint Annadreef, 1020 Brussel. - Plaatsvervangende : De heer VAN STEENBERGE, E., Burgerlijk Algemeen Bestuur, Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat, 1140 Brussel.

De heer LINSKENS, J., Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, Sint Annadreef, 1020 Brussel.

Mevr. DE KEUKELAERE, W., Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, Sint-Annadreef, 1020 Brussel. 5° Examinatoren (a) Voor de examens over de Franse taal : - Werkelijke : De heer HARGOT, J., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School.

De heer OPHOFF, B., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School. - Plaatsvervangende : De heer CANAUTTE, L., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School.

De heer STEEN, C., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School. (b) Voor de examens over de Nederlandse taal : - Werkelijke : De heer WAUTERS, W., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School.

De heer STAINIER, T., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School. - Plaatsvervangende : De heer COOLENS, E., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School.

De heer DE SMET, J., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School. 6° Magistraten (a) Voor de examens over de Franse taal : - Werkelijk : De heer SCHUERMANS, G., Eerste Substituut van de Krijgsauditeur, Emeritus - Plaatsvervangend : De heer VAN WINSEN, N., Emeritus-Krijgsauditeur. (b) Voor de examens over de Nederlandse taal : - Werkelijk : De heer ALEXANDER, A., Ere eerste Substituut van de Krijgsauditeur. - Plaatsvervangend : De heer MARCKX, G., Ere-Advokaat-generaal bij het Militair Gerechtshof. 7° Aanvullende leden geneesheren : - Werkelijk : Geneesheer-majoor DHONDT, E. - Plaatsvervangend : Geneesheer-luitenant-kolonel stafbrevethouder GOEDERT, J. 8° Aanvullende leden katholieke aalmoezeniers.(a) Voor de examens over de Franse taal : - Werkelijk : Hoofdaalmoezenier BRUSTEN, P. - Plaatsvervangend : Aalmoezenier VANDEN NEST, A. (b) Voor de examens over de Nederlandse taal : - Werkelijk : Hoofdaalmoezenier DILLEN, P. - Plaatsvervangend : Aalmoezenier VAN DEN NOORTGATE, L. 9° Aanvullende leden morele consulent.(a) Voor de examens over de Franse taal : - Werkelijk : Moreel Consulent FORGET, R. - Plaatsvervangend : Moreel Consulent - Hoofd van Dienst DE LEEUW, E. (b) Voor de examens over de Nederlandse taal : - Werkelijk : Moreel Consulent - Hoofd van Dienst DE LEEUW, E.

Art. 3.Het ministerieel besluit nr. 80632 van 30 november 1999 wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 29 november 2000.

Brussel, 28 november 2000.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^