Ministerieel Besluit van 28 november 2003
gepubliceerd op 24 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011586
pub.
24/12/2003
prom.
28/11/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2003. - Ministerieel besluit tot machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, inzonderheid op de artikelen 65 en 67, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 april 1995 betreffende de vergunning voor de vennootschappen voor het beheer van de rechten bedoeld in artikel 65 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998009642 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen sluiten waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt gemachtigd haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen;

Overwegende dat bij het voornoemde besluit van 27 juli 1998 aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « VEWA », een machtiging werd verleend om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen; dat VEWA cvba werd opgericht bij authentieke akte van 2 november 1998 en dat het uittreksel uit de oprichtingsakte van deze vennootschap op 25 november 1998 werd bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad ;

Overwegende dat, met het oog op juridische zekerheid, de situatie van de vennootschap VEWA moet worden opgehelderd omdat de machtiging verleend werd nog voor deze vennootschap op regelmatige wijze werd opgericht, is het derhalve passend om het ministerieel besluit van 27 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998009642 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen sluiten in te trekken en bij huidig ministerieel besluit de vennootschap te machtigen haar werkzaamheden uit te oefenen vanaf de datum van de bekendmaking van het uittreksel uit de oprichtingsakte in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, Besluit :

Artikel 1.De beheersvennootschap van rechten « VEWA » wordt gemachtigd om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 27 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998009642 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen sluiten waarbij de beheersvennootschap « VEWA » gemachtigd wordt haar werkzaamheden uit te oefenen, wordt ingetrokken.

Art. 3.Artikel 1 heeft uitwerking met ingang van 25 november 1998.

Brussel, 28 november 2003.

Mevr. F. MOERMAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^