Ministerieel Besluit van 28 oktober 2011
gepubliceerd op 27 februari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04, 06 en 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012201101
pub.
27/02/2012
prom.
28/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 OKTOBER 2011. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04, 06 en 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011


De Minister-President, De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 37;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 31.01 en 31.02 van programma 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 21 maart 2008 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's Convergentie en Gewestelijke concurrentiekracht, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Convergentie;

Hoofdlijn 1 : Oprichting van ondernemingen en creatie van werkgelegenheid;

Maatregel 1.3° : Aan de ondernemingen en entrepreneurschap verleende steundiensten;

Titel : Lokale coördinatiestructuur (SLC) van West-Henegouwen;

Project : Uitvoering van informatieprogramma's;

Operator : IGRETEC;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 1.132,23 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1294 G;

Titel : Lokale coördinatiestructuur (SLC) van West-Henegouwen;

Project : Bewustmaking voor de Informatie- en Communicatietechnologieën;

Operator : IGRETEC;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 123.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1297 G;

Titel : Lokale coördinatiestructuur (SLC) van West-Henegouwen;

Project : Informatie en begeleiding van de K.M.O.'s;

Operator : IGRETEC;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 4.313,37 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1301 G;

Titel : Lokale coördinatiestructuur (SLC) van West-Henegouwen;

Project : Vorming en animatie van lokale netwerken;

Operator : IGRETEC;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 1.134,80 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1296 G;

Titel : Lokale coördinatiestructuur (SLC) van West-Henegouwen;

Project : Stimulering van de strategische ontwikkeling;

Operator : IGRETEC;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 775,23 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1298 G;

Titel : Lokale coördinatiestructuur (SLC) van West-Henegouwen;

Project : Begeleiding van de ondernemingsoprichters;

Operator : HERACLES;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 7.928,90 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1291 G;

Titel : Lokale coördinatiestructuur (SLC) van West-Henegouwen;

Project : Versterking van de aspecten creativiteit en innovatie;

Operator : HERACLES;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 2.949,12 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1293 G;

Titel : Lokale coördinatiestructuur (SLC) van West-Henegouwen;

Project : "Com. TPE@P.M.E.";

Operator : "UCM" Henegouwen;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 1.549,22 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1295 G;

Titel : Lokale coördinatiestructuur (SLC) van West-Henegouwen;

Project : "Starter Intensive";

Operator : "UCM" Henegouwen;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 400,56 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1299 G;

Titel : Lokale coördinatiestructuur (SLC) van West-Henegouwen;

Project : Overdracht van ondernemingen (SOWACCESS)°;

Operator : "UCM" Henegouwen;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 627,72 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1300 G;

Titel : Lokale coördinatiestructuur (SLC) van West-Henegouwen;

Project : "ReGhis (relais hennuyer de gestion...)";

Operator : CCIH°;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 808,33 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1289 G;

Titel : Lokale coördinatiestructuur (SLC) van West-Henegouwen;

Project : Samenwerking met het Brusselse en het Vlaamse Gewest;

Operator : CCIH°;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 962,86 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1290 G;

Titel : Lokale coördinatiestructuur (SLC) van West-Henegouwen;

Project : Steun aan de K.M.O.'s/zeer kleine ondernemingen betreffende de markttoegang;

Operator : "Hainaut Développement";

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 304,26 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 1292 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 2 Oprichten - Begeleiding van uitvoerders van projecten, van starters en van zeer kleine ondernemingen;

Operator : "La Maison de l'Entreprise";

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten : 233.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0984 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 3 Onderscheiden - Voorafgaande ondernemingsonderscheiding;

Operator : "La Maison de l'Entreprise";

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten 2.851,95 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0985 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 4 Ontwikkelen - Begeleiding Business Angel;

Operator : "La Maison de l'Entreprise";

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten 593,99 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0987 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 4 Ontwikkelen - Begeleiding voor het Internbedrijfspartnership;

Operator : "La Maison de l'Entreprise";

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten 1.270,79 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0986 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 1 Kennis - Sensibilisatie & info K.M.O.;

Operator : IDETA;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten 716,54 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0980 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 3 Onderscheiden - Geïndividualiseerde begeleiding van de K.M.O.'s;

Operator : IDETA;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten 663,49 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0981 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 4 Ontwikkelen - Pilootacties ICT;

Operator : IDETA;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten 536,72 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0982 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 4 - Ontwikkelen - Strategische oriëntatie van de K.M.O.'s;

Operator : IDETA;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten 1.313,81 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0983 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 5 - Coördineren - Business Wallonië-Vlaanderen-Brussel;

Operator : IDETA;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten 1.950,87 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0992 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 1 Kennis - Sensibilisatie & info K.M.O.;

Operator : IDEA;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten 1.285,36 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0977 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 3 Onderscheiden - Geïndividualiseerde begeleiding van de K.M.O.'s;

Operator : IDEA;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten 3.387,55 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0978 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 4 Ontwikkelen - Pilootacties ICT;

Operator : IDEA;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten 663,07 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0979 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 2 Oprichten - "Starter intensive";

Operator : "UCM" Henegouwen;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten 646,43 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0988 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 4 Ontwikkelen - "COM TPE/P.M.E.";

Operator : "UCM" Henegouwen;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten 1.553,59 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0989 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 5 Coördineren - Overdracht van de ondernemingen;

Operator : "UCM" Henegouwen;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten 444,16 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0976 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 1 Kennis - Info & sensibilisatie K.M.O.;

Operator : IEG;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten 861,38 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0975 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 3 Onderscheiden - Geïndividualiseerde begeleiding van de K.M.O.'s;

Operator : IEG;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten 1.004,14 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0993 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 1 Kennis - ReHGIS;

Operator : CCIH°;

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten 955,20 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0990 G;

Titel : "SLC" West Henegouwen - Meerjarig programma voor economische stimulering;

Project : Actie 3 Onderscheiden - Overheidsopdrachten;

Operator : "Hainaut Développement";

Basisallocatie : 31.01.02;

Ordonnanceringskredieten 415,46 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 103000 0991 G;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 1 : Oprichting van ondernemingen en creatie van werkgelegenheid;

Maatregel 1.3° : Aan de ondernemingen en entrepreneurschap verleende steundiensten;

Titel : Stimulering van de economische activiteit in de provincie Luik;

Project : Kennis - proactieve strategische informatie van de K.M.O.'s;

Operator : SPI + ;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten 18.376,63 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1198 G;

Titel : Stimulering van de economische activiteit in de provincie Luik;

Project : Onderscheiden - Coaching strategische innovatie;

Operator : SPI +;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten 40.436,72 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1197 G;

Titel : Stimulering van de economische activiteit in de provincie Luik;

Project : Onderscheiden - Coaching Energie Leefmilieu;

Operator : CCILV;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten 8.846.96 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1203 G;

Titel : Stimulering van de economische activiteit in de provincie Luik;

Project : Ontwikkelen - Netwerkvorming van ondernemingen;

Operator : CCILV;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten 10.260,34 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1196 G;

Titel : Stimulering van de economische activiteit in de provincie Luik;

Project : COÖRDINERE N - Regional Dynamics in Business;

Operator : CCILV;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten 13.209,80 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1202 G;

Titel : Stimulering van de economische activiteit in de provincie Luik;

Project : Oprichten - Individuele begeleiding spin off/spin out;

Operator : CIDE-SOCRAN;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten 11.876,12 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1195 G;

Titel : Stimulering van de economische activiteit in de provincie Luik;

Project : Onderscheiden - Coaching aangepast aan de Manager;

Operator : CIDE-SOCRAN;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten 5.479,42 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1201 G;

Titel : Stimulering van de economische activiteit in de provincie Luik;

Project : Coördineren - Overdracht van de ondernemingen;

Operator : UCM - OCE;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 3.916,18 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1200 G;

Titel : Stimulering van de economische activiteit in de provincie Luik;

Project : Oprichten - "Starter intensive";

Operator : UCM;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 3.647,65 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1199 G;

Titel : Stimulering van de economische activiteit in de provincie Luik;

Project : Oprichten - Coaching specificiteit Duitstaligen;

Operator : "WFG";

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 3.240,56 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1204 G;

Titel : "NAMUR SYNERGIE SC" - Meerjarig programma 2007-2013 - Economische activiteit in de provincie Namen;

Project : Gepersonaliseerde informatie;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 5.407,33 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 2046 G;

Titel : "NAMUR SYNERGIE SC" - Meerjarig programma 2007-2013 - Economische activiteit in de provincie Namen;

Project : Begeleiding innoverende projecten;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 8.039,84 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 2051 G;

Titel : "NAMUR SYNERGIE SC" - Meerjarig programma 2007-2013 - Economische activiteit in de provincie Namen;

Project : Steun innoverende, bestaande ondernemingen;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 8.384,94 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 2048 G;

Titel : "NAMUR SYNERGIE SC" - Meerjarig programma 2007-2013 - Economische activiteit in de provincie Namen;

Project : Versterking van de ontwikkelingsstrategie;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 2.740,09 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 2049 G;

Titel : "NAMUR SYNERGIE SC" - Meerjarig programma 2007-2013 - Economische activiteit in de provincie Namen;

Project : "Regional dynamics in business" (Wallonië-Brussel-Vlaanderen);

Operator : BEP;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 4.374,67 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 2047 G;

Titel : "NAMUR SYNERGIE SC" - Meerjarig programma 2007-2013 - Economische activiteit in de provincie Namen;

Project : Versterking van het partnerschip;

Operator : Kamer voor Handel Namen;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 11.828,23 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 2044 G;

Titel : "NAMUR SYNERGIE SC" - Meerjarig programma 2007-2013 - Economische activiteit in de provincie Namen;

Project : Overdracht van de ondernemingen (Ambtenaar aanspreekpunt);

Operator : Kamer voor Handel Namen;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 4.871,08 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 2050 G;

Titel : "NAMUR SYNERGIE SC" - Meerjarig programma 2007-2013 - Economische activiteit in de provincie Namen;

Project : Begeleiding innoverende projecten;

Operator : "UCM Namur";

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 4.678,56 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 2045 G;

Titel : ANIMECOLUX - Meerjarig programma 2007-2013 - Economische activiteit in de provincie Luxemburg - SCRL lux@venir;

Project : Begeleiding innoverende projecten;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 3.265,87 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1231 G;

Titel : ANIMECOLUX - Meerjarig programma 2007-2013 - Economische activiteit in de provincie Luxemburg - SCRL lux@venir;

Project : Begeleiding voor investering;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 4.467,36 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1225 G;

Titel : ANIMECOLUX - Meerjarig programma 2007 - 2013 - Economische activiteit in de provincie Luxemburg - SCRL lux@venir;

Project : Ontwikkeling van sectoren;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 2.747,58 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1227 G;

Titel : ANIMECOLUX - Meerjarig programma 2007 - 2013 - Economische activiteit in de provincie Luxemburg - SCRL lux@venir;

Project : "Regional dynamics in business" (Wallonië-Brussel-Vlaanderen);

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 1.429,63 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1230 G;

Titel : ANIMECOLUX - Meerjarig programma 2007 - 2013 - Economische activiteit in de provincie Luxemburg - SCRL lux@venir;

Project : Informatie van het netwerk;

Operator : Kamer voor Handel en Industrie van Belgisch Luxemburg;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 2.614,02 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1228 G;

Titel : ANIMECOLUX - Meerjarig programma 2007 - 2013 - Economische activiteit in de provincie Luxemburg - SCRL lux@venir;

Project : Dagelijkse begeleiding;

Operator : Kamer voor Handel en Industrie van Belgisch Luxemburg;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 11.113,44 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1226 G;

Titel : ANIMECOLUX - Meerjarig programma 2007 - 2013 - Economische activiteit in de provincie Luxemburg - SCRL lux@venir;

Project : "Agent Relais transmission";

Operator : Kamer voor Handel en Industrie van Belgisch Luxemburg;

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 3.653,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1229 G;

Titel : ANIMECOLUX - Meerjarig programma 2007 - 2013 - Economische activiteit in de provincie Luxemburg - SCRL lux@venir;

Project : Begeleiding bij de oprichting;

Operator : "UCM Namur";

Basisallocatie : 31.02.02;

Ordonnanceringskredieten : 1.093,99 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1232 G;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 31.08, programma 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van de Waalse Regering van 17 juli 2008, 11 september 2008, 23 oktober 2008, 22 januari 2009, 3 en 30 april 2009, 27 mei 2009, 15 en 22 oktober 2009, 22 april 2010 en 15 juli 2010 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van de programma's Interreg IV A, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.1° : Stimulering en versterking van het potentieel inzake economische groei en grensoverschrijdende innovatie;

Titel : NUTRISENS;

Operator : FUSAGX;

Basisallocatie : 31.08.02;

Vastleggingskredieten : 29.637,50 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 6.045,84 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0007 G;

Titel : "Plateforme France wallonne de Business Angels";

Operator : "WABAN ASBL";

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 6.731,89 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0010 G;

Titel : TRANSIT;

Operator : "Chambre du Commerce et de l'Industrie de la Wallonie Picardie";

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 986,20 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101TRI 0047 G;

Titel : CTE GO-K.M.O.;

Operator : IDETA;

Basisallocatie : 31.08.02;

Vastleggingskredieten : 18.400,00 Ordonnanceringskredieten : 4.716,61 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101TRI 0068 G;

Titel : CTE GO-K.M.O.;

Operator : IEG;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 1.800,89 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101TRI 0068 G;

Titel : CTE GO-K.M.O.;

Operator : LME;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 3.258,75 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101TRI 0068 G;

Titel : CTE GO-K.M.O.;

Operator : "Hainaut Développement";

Basisallocatie : 31.08.02;

Vastleggingskredieten : 20.000 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 2.572,70 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101TRI 0068 G;

Titel : CTE GO-K.M.O.;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 3.430,26 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101TRI 0068 G;

Titel : CTE GO-K.M.O.;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 3.172,99 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101TRI 0068 G;

Titel : CTE GO-K.M.O.;

Operator : IGRETEC;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 1.200,59 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101TRI 0068 G;

Titel : TRANS'ECO;

Operator : "Hainaut Développement";

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 3.687,53 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0041 G;

Titel : TRIPOD;

Operator : "ECOMONS";

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 5.316,90 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0042 G;

Titel : TRIPOD;

Operator : HERACLES;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 7.289,31 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0042 G;

Titel : TRIPOD;

Operator : LME;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 11.577,13 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0042 G;

Titel : Bâti D2;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 31.08.02; vastleggingskredieten : 17.490 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 5.016,76 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0043 G;

Titel : Bâti D2;

Operator : Bois & Habitat VZW;

Basisallocatie : 31.08.02; vastleggingskredieten : 17.490 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 4.716,61 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0043 G;

Titel : Bâti D2;

Operator : Cluster Eco-Construction;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 5.145,39 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0043 G;

Titel : Etoile +;

Operator : "INFOPOLE CLUSTER TIC";

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 5.059,64 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0044 G;

Titel : GTTI;

Operator : Fedustria;

Basisallocatie : 31.08.02; vastleggingskredieten : 110.272,65 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 6.217,35 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0045 G;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : Wedertewerkstelling;

Operator : Cluster Eco-Construction;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 2.272,55 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0031 G;

Titel : Wedertewerkstelling;

Operator : "Espace-Environnement";

Basisallocatie : 31.08.02; vastleggingskredieten : 16.250 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 1.843,77 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0031 G;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.1 : De natuurlijke hulpbronnen en het levenskader gezamenlijk beheren en opwaarderen met duurzame ontwikkeling als doelstelling;

Titel : EUROWOOD IV;

Operator : "VALBOIS ASBL";

Basisallocatie : 31.08.02; vastleggingskredieten : 5.504,94 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 5.402,66 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0027 G;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.1° : Stimulering en versterking van het potentieel inzake economische groei en grensoverschrijdende innovatie;

Titel : IODDE;

Operator : HERACLES;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 6.002,96 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0084 G;

Titel : IODDE;

Operator : LME;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 3.215,87 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0084 G;

Titel : IODDE;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 3.516,02 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 101FWA 0084 G;

Interreg IV A - Grote Regio;

Hoofdlijn 2 : De Ruimte;

Maatregel 2.3 : Geïntegreerde opwaardering en bescherming van het leefmilieu;

Titel : RIFE 2;

Operator : Ulg - Afdeling Milieuwetenschappen en -beheer;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 2.444,06 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203WLL 0021 G;

Titel : RIFE 2;

Operator : CCILB;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 2.572,70 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203WLL 0021 G;

Titel : RIFE 2;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 2.787,09 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203WLL 0021 G;

Titel : RIFE 2;

Operator : CEBEDEAU;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 3.859,04 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 203WLL 0021 G;

Interreg IV A - Euregio-Maas-Rijn;

Hoofdlijn 1 : Versterking van de economische structuur, bevordering van de wetenschap, innovatie en creatie van meer en van betere kwaliteitsbanen;

Maatregel 1.2 : Bevordering van de samenwerking tussen gezondheidsinrichtingen en -instellingen;

Titel : EPSD;

Operator : « Wallonie Design »;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 10.719,57 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 102000 1003 G;

Interreg IV A - Euregio-Maas-Rijn;

Hoofdlijn 2 : Natuur en leefmilieu, energieën, natuurlijke hulpbronnen en mobiliteit;

Maatregel 2.3 : Productie en bevordering van hernieuwbare energie;

Titel : SIS;

Operator : "WFG Ostblegien";

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten : 2.315,43 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 203000 2001 G;

Titel : SIS;

Operator : SPI +;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten 471,66 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 203000 2001 G;

Interreg IV A - Euregio-Maas-Rijn;

Hoofdlijn 3 : Levenskwaliteit;

Maatregel 3.3 : Verbetering van de levenskwaliteit;

Titel : SUN;

Operator : "LEMA - ULg";

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten 5.145,39 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 303000 3002 G;

Titel : SUN;

Operator : Stad Luik;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten 1.929,52 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 303000 3002 G;

Titel : SUN;

Operator : Stad Verviers;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten 1.500,74 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 303000 3002 G;

Interreg IV A - Euregio - Maas - Rijn;

Hoofdlijn 1 : Versterking van de economische structuur, bevordering van de wetenschap, innovatie en creatie van meer en van betere kwaliteit banen;

Maatregel 1.1 : Concurrentiekracht;

Titel : EXTENSIO;

Operator : UCM;

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten 1.200,59 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 101000 1005 G;

Titel : EXTENSIO;

Operator : "Basse-Meuse Développement ASBL";

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten 8.489,90 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 101000 1005 G;

Titel : "Automotive Cluster EMR 2012";

Operator : "Cluster Auto - Mobilité de Wallonie";

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten 857,57 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 101000 1007 G;

Titel : "Automotive Cluster EMR 2012";

Operator : "Université de Liège";

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten 3.215,87 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 101000 1007 G;

Titel : "Creative Ask Force/CAF";

Operator : "Les Ateliers d'Art Contemporain";

Basisallocatie : 31.08.02;

Ordonnanceringskredieten 9.433,22 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 101000 1010 G;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 4 : Dynamisering van het gemeenschappelijk beheer van het grondgebied door een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van het levenskader;

Maatregel 4.1 : De natuurlijke hulpbronnen en het levenskader gezamenlijk beheren en opwaarderen met duurzame ontwikkeling als doelstelling;

Titel : "HABITECO";

Operator : "Paille Tech";

Basisallocatie : 31.08.02; vastleggingskredieten : 74.300,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0095 G;

Titel : "Ecoquart'Aisne Wallonie";

Operator : "ELEA";

Basisallocatie : 31.08.02; vastleggingskredieten : 94.616,50 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 401FWA 0093 G;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.3 : Ontwikkeling en internationalisering van de economische identiteit van de grensoverschrijdende zone;

Titel : "Invest in Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai";

Operator : "GECT Eurométropole LKT";

Basisallocatie : 31.08.02; vastleggingskredieten : 61.250,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 103TRI 0104 G;

Interreg IV B - Noordwestelijk Europa;

Titel : Livinggreen.eu;

Operator : "Espace-Environnement";

Basisallocatie : 31.08.02; vastleggingskredieten : 164.527,71 EUR;

Ordonnanceringskredieten 6.860,52 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 400000 034B G;

Gelet op de besluiten van de Waalse Regering van 17 januari 2008 tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering van 6 mei 2004 houdende uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote en kleine of middelgrote ondernemingen;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 51.11 en 51.12, programma 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 in het kader van de Programma's Convergentie en Gewestelijke Concurrentiekracht en Werkgelegenheid, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Convergentie;

Hoofdlijn 1 : Oprichting van ondernemingen en creatie van werkgelegenheid;

Maatregel 1.1 : Stimulering van de investeringen ten gunste van de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde;

Project en codificatie van het project : Verschillende dossiers economische expansie : E CV 1 101;

Basisallocatie : 51.11.02;

Ordonnanceringskredieten : 348.000,00 EUR;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 1 : Oprichting van ondernemingen en creatie van werkgelegenheid;

Maatregel 1.1 : Stimulering van de investeringen ten gunste van de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde;

Project en codificatie van het project : Verschillende dossiers economische expansie : E CP 1 101;

Basisallocatie : 51.12.02;

Ordonnanceringskredieten : 75.000,00 EUR;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 31.03, 31.11 en 31.18 van programma 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 21 maart 2008, 11 september 2008 en 26 juli 2010 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van de programma's Convergentie, Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid en Interreg IV A, namelijk de volgende dossiers (titels, operators en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Convergentie;

Hoofdlijn 1 : Oprichting van ondernemingen en creatie van werkgelegenheid;

Maatregel 1.3° : Aan de ondernemingen en entrepreneurschap verleende steundiensten;

Titel : "EQUILIBRE/Incubateurs en économie sociale/Hainaut;

Operator : "Progress";

Basisallocatie : 31.03.15;

Ordonnanceringskredieten : 30.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1329 G;

Titel : "EQUILIBRE/Incubateurs en économie sociale/Hainaut;

Operator : "Azimut";

Basisallocatie : 31.03.15;

Ordonnanceringskredieten : 22.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1331 G;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 1 : Oprichting van ondernemingen en creatie van werkgelegenheid;

Maatregel 1.3° : Aan de ondernemingen en entrepreneurschap verleende steundiensten;

Titel : "EQUILIBRE/Incubateurs en économie sociale/Hainaut;

Operator : Challenge;

Basisallocatie : 31.11.15;

Ordonnanceringskredieten : 28.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1041 G;

Titel : "Pépinière d'entreprises DESIGN";

Operator : "JOB'In";

Basisallocatie : 31.11.15;

Ordonnanceringskredieten : 27.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 103000 1138 G;

Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Bevordering van de economische ontwikkeling van het gebied door een coherente en geïntegreerde grensbenadering;

Maatregel 1.2 : Versterking van de adequatie tussen het vormingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt;

Titel : "DESIR";

Operator : "Concertes";

Basisallocatie : 31.18.15;

Ordonnanceringskredieten : 60.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 102FWA 0013 G;

Gelet op de overschatting van vastleggingskredieten op basisallocaties 31.26 en 31.27 van programma 06 van organisatieafdeling 18 en van ordonnanceringskredieten op basisallocaties 31.03, 31.11, 51.10 en 51.12 van programma 04, 31.26 en 31.27 van programma 06 en 31.18 van programma 15 van organisatieafdeling 18 in het overdrachtsbesluit nr. 22/2011;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : Verbetering van de bereikbaarheid van de stad Vielsalm en de Luxemburgse economische activiteitenpool "hout" van Burtonville;

Project : Uitrusting van bedrijfsruimten;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 51.11.04;

Ordonnanceringskredieten : 3.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1209 G;

Titel : Ontwikkeling van een ruimtepool in synergie met het ESA-station van Redu;

Project : Recreatiepark;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 51.11.04;

Ordonnanceringskredieten : 50.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1235 G;

Titel : Versterking van de kern van Marche-en-Famenne als drijvende kracht voor het Noorden van de provincie Luxemburg;

Project : Inrichting van een wetenschapspark;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 51.11.04;

Ordonnanceringskredieten : 5.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1254 G;

Titel : Designcentrum in Luik;

Project : Infrastructuren;

Operator : SPI +;

Basisallocatie : 51.11.04;

Ordonnanceringskredieten : 3.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1547 G;

Titel : Uitbreiding "Liège science park";

Project : Uitbreiding "Liège science park";

Operator : SPI +;

Basisallocatie : 51.11.04;

Ordonnanceringskredieten : 110.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1580 G;

Titel : Uitbreiding van het multimodale platform "Liège Logistics";

Project : Uitbreiding multimodal platform;

Operator : SPI +;

Basisallocatie : 51.11.04;

Ordonnanceringskredieten : 53.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1582 G;

Titel : "GIGA2 BioIndustry Support";

Project : "Accueil entreprises";

Operator : SPI +;

Basisallocatie : 51.11.04;

Ordonnanceringskredieten : 110.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 1959 G;

Titel : Herstructurering en economische herdynamisering van het "Centre-Ardenne";

Project : Spoorwegaansluiting van het "PAE Ardenne Logistics";

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 51.11.04;

Ordonnanceringskredieten : 105.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 302000 2055 G;

Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.2 : Structurerende onthaalinfrastructuren en toegankelijkheid van ontwikkelingskernen;

Titel : Multimodal platform "Garocentre";

Project : Verbetering van de toegankelijkheid en de directe omgeving van de sites Safea en Glaverbel;

Operator : IDEA;

Basisallocatie : 51.10.04;

Ordonnanceringskredieten : 5.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1414 G;

Titel : "MONS, pôle de croissance : Objectif 2015." "Portefeuille 3.

Le quartier des Arts et de l'Artisanat de création";

Project : Ondernemingscentrum "Design";

Operator : Stad Bergen;

Basisallocatie : 51.10.04;

Ordonnanceringskredieten : 50.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1440 G;

Titel : "ECOPOLE" - Oprichting van een activiteitenpool voor duurzame ontwikkeling;

Project : Westelijke sluiting van "ECOPOLE";

Operator : IGRETEC;

Basisallocatie : 51.10.04;

Ordonnanceringskredieten : 75.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1517 G;

Titel : "ECOPOLE" - Uitbreiding van een activiteitenpool inzake duurzame ontwikkeling;

Project : Oostelijke sluiting van "ECOPOLE";

Operator : IGRETEC;

Basisallocatie : 51.10.04;

Ordonnanceringskredieten : 25.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1518 G;

Titel : Bergen-west : economische reconversie van het gebied;

Project : ZAEP Bergen - Rotonde Initialis;

Operator : IDEA;

Basisallocatie : 51.10.04;

Ordonnanceringskredieten : 25.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1566 G;

Titel : Versterking van infrastructuren met economisch belang van "Wallonie picarde";

Project : Oprichting van onthaalinfrastructuren;

Operator : IDETA;

Basisallocatie : 51.10.04;

Ordonnanceringskredieten : 60.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 302000 1722 G;

Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Duurzame en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

Maatregel 3.3 : Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van het grondgebied;

Titel : "Phenix";

Project : "Multimodale commerciale";

Operator : Stad Charleroi;

Basisallocatie : 51.10.04;

Ordonnanceringskredieten : 75.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 1645 G;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 31.26 en 31.27, programma 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 19 mei 2011 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van de programma's Convergentie en Gewestelijke Concurrentiekracht en Werkgelegenheid, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Convergentie : Hoofdlijn 2 : Steun aan niet-technologische innovatie;

Maatregel 2.3° : Gevorderde diensten voor de ondersteuning van niet-technologische innovatie, management en economische waardering;

Project en codificatie van het project : Premies niet-technologische innovatie : E CV 1 203;

Basisallocatie : 31.26.06; vastleggingskredieten : 400.000,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 305.000,00 EUR;

Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid : Hoofdlijn 2 : Steun aan niet-technologische innovatie;

Maatregel 2.3° : Gevorderde diensten voor de ondersteuning van niet-technologische innovatie, management en economische waardering;

Project en codificatie van het project : Premies niet-technologische innovatie : E CP 1 203;

Basisallocatie : 31.27.06;

Vastleggingskredieten : 230.000,00 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 305.000,00 EUR, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 630 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 1.364 duizend EUR overgedragen van programma' 04 en 06 van organisatieafdeling 18 naar programma's 02 en 15 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02, 04, 06 en 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA18 31.01.02

0

1.472

-

+ 400

0

1.872

OA18 31.02.02

0

1.278

-

+ 200

0

1.478

OA18 31.08.02

0

1.250

+ 630

+ 174

630

1.424

OA18 51.11.02

7.000

7.659

-

+ 348

7.000

8.007

OA18 51.12.02

900

700

-

+ 75

900

775

OA18 51.10.04

0

1.315

-

- 315

0

1.000

OA18 51.11.04

0

2.603

-

- 439

0

2.164

OA18 31.26.06

1.130

320

- 400

- 305

730

15

OA18 31.27.06

1.130

320

- 230

- 305

900

15

OA18 31.03.15

0

207

-

+ 52

205

259

OA18 31.11.15

0

55

-

+ 55

0

110

OA18 31.18.15

0

77

-

+ 60

0

137


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 28 oktober 2011.

R. DEMOTTE J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^