Ministerieel Besluit van 28 oktober 2016
gepubliceerd op 21 november 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de bijzitters personeelsleden van de politiediensten bij de paritaire commissie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000704
pub.
21/11/2016
prom.
28/10/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016000704

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


28 OKTOBER 2016. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de bijzitters personeelsleden van de politiediensten bij de paritaire commissie


Bij ministerieel besluit van 10 augustus 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016018291 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de kosten verbonden aan de identificatie en de encodering van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 10/08/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzo sluiten worden aangewezen voor een termijn van drie jaar in het mandaat van bijzitter in de paritaire commissie : Voor de federale politie : - als effectieve bijzitter : HCP Christine CUVELIER en HCP Thierry MAURER; - als plaatsvervangend bijzitter : HCP Sandrine SIMON en CP Dominique BRASSEUR. Voor de lokale politie : - als effectieve bijzitter : CP Vivien GRIMAU en HINP Alain VAN SLAMBROUCK; - als plaatsvervangend bijzitter : CP Christian LECLERCQ.


begin


Publicatie : 2016-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^