Ministerieel Besluit van 28 oktober 2019
gepubliceerd op 08 november 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019042185
pub.
08/11/2019
prom.
28/10/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2019-11-08 **** : 2019042185

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


28 OKTOBER 2019. - **** besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013000149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaart type ministerieel besluit prom. 15/03/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaart sluiten tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor ****, de elektronische **** voor **** kinderen onder de twaalf jaar, de elektronische kaarten en elektronische ****, afgeleverd aan vreemde onderdanen, en de **** kaarten en **** ****, afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen


De **** van **** en Binnenlandse ****, belast met Buitenlandse **** Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de ****, artikel 6, § 8;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013000149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaart type ministerieel besluit prom. 15/03/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaart sluiten tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor ****, de elektronische **** voor **** kinderen onder de twaalf jaar, de elektronische kaarten en elektronische ****, afgeleverd aan vreemde onderdanen, en de **** kaarten en **** ****, afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen; **** dat het ministerieel besluit van 15 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013000149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaart type ministerieel besluit prom. 15/03/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaart sluiten tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor ****, de elektronische **** voor **** kinderen onder de twaalf jaar, de elektronische kaarten en elektronische ****, afgeleverd aan vreemde onderdanen, en de **** kaarten en **** ****, afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen, dient aangepast te worden, opdat deze tarieven zouden overeenstemmen met de bedragen betreffende de kosten voor het aanmaken van de kaarten die van toepassing zullen zijn vanaf 1 januari 2020, Besluit :

Artikel 1.De titel van het ministerieel besluit van 15 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013000149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaart type ministerieel besluit prom. 15/03/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaart sluiten tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor ****, de elektronische **** voor **** kinderen onder de twaalf jaar, de elektronische kaarten en elektronische ****, afgeleverd aan vreemde onderdanen, en de **** kaarten en **** ****, afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen, vervangen door het artikel 1 van het ministerieel besluit van 11 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/09/2017 pub. 29/09/2017 numac 2017013188 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocume type ministerieel besluit prom. 11/09/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017014199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocume type ministerieel besluit prom. 11/09/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocume sluiten, wordt vervangen als volgt: "**** besluit tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor ****, de elektronische **** voor **** kinderen onder de twaalf jaar en de elektronische ****, afgeleverd aan de vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven.".

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit, vervangen door het artikel 2 van het ministerieel besluit van 11 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/09/2017 pub. 29/09/2017 numac 2017013188 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocume type ministerieel besluit prom. 11/09/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017014199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocume type ministerieel besluit prom. 11/09/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocume sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Artikel 1.De toepassing van dit besluit en zijn bijlage betreft: 1° de elektronische identiteitskaarten voor Belgen;2° de elektronische identiteitskaarten voor **** gevestigd in het buitenland;3° de elektronische **** voor **** kinderen onder de twaalf jaar;4° de elektronische **** afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven krachtens de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, te weten: ****) de ****, opgesteld overeenkomstig het model in bijlage 6 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, waaruit blijkt dat de vreemdeling voor een beperkte duur tot het verblijf is toegelaten of gemachtigd; ****) de ****, opgesteld overeenkomstig het model in bijlage 6 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, waaruit blijkt dat de vreemdeling voor een onbeperkte duur tot het verblijf is toegelaten of gemachtigd; ****) de blauwe **** kaart, opgesteld overeenkomstig het model in bijlage 6bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; ****) de vestigingsvergunning, opgesteld overeenkomstig het model in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; ****) de verblijfsvergunning van ****-langdurig ingezetene, opgesteld overeenkomstig het model in bijlage 7bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; ****) het ****, opgesteld overeenkomstig het model in bijlage 8 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; ****) het ****, opgesteld overeenkomstig het model in bijlage 8bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; ****) de **** van familielid van een burger van de ****, opgesteld overeenkomstig het model in bijlage 9 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; ****) de duurzame **** van familielid van een burger van de Unie, opgesteld overeenkomstig het model in bijlage 9bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.".

Art. 3.Artikel 2 van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt: "

Art. 2.§ 1. Vanaf 1 januari 2020 worden, op 1 januari van elk jaar, de bedragen van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor het verkrijgen van de in artikel 1 vermelde kaarten, automatisch herzien op basis van de schommelingen van de **** volgens volgende formule: nieuw tarief = (basistarief **** nieuwe index)/**** **** **** is de **** van toepassing voor de maand december 2018 en de nieuwe index is de **** van toepassing in de loop van de maand september die voorafgaat aan de herziening van het bedrag van de vergoedingen.

De verkregen resultaten zullen naar de hogere tien **** afgerond worden. § 2. **** bedragen, bedoeld in het eerste paragraaf, worden medegedeeld door de **** bevoegd voor Binnenlandse **** aan de gemeenten in de loop van de maand september van ieder jaar.".

Art. 4.**** hetzelfde besluit, vervangen door het ministerieel besluit van 11 september 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/09/2017 pub. 29/09/2017 numac 2017013188 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocume type ministerieel besluit prom. 11/09/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017014199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocume type ministerieel besluit prom. 11/09/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocume sluiten, wordt de bijlage vervangen als volgt:

**** bij het ministerieel besluit van 15 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013000149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaart type ministerieel besluit prom. 15/03/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaart sluiten tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor ****, de elektronische **** voor **** kinderen onder de twaalf jaar, en de elektronische ****, afgeleverd aan de vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het rijk verblijven **** bedrag van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor ****, de elektronische **** voor **** kinderen onder de twaalf jaar of de elektronische **** afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, wordt vanaf 1 januari 2020 vastgelegd als volgt:

Tarieven op 1 januari 2020

****. Normale ****:

**** identiteitskaarten voor ****, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1°

€ 16,10

**** **** voor **** kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°

€ 6,40

**** **** afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, ****) tot ****)

€ 16,10

**** **** afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, ****) tot ****)

€ 16,60

****. **** met gecentraliseerde levering van de kaart en PIN/PUK bij de **** Directie **** en Bevolking van de **** Binnenlandse **** - ****:

**** identiteitskaarten voor ****, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1°

€ 129,80

**** **** voor **** kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°

€ 120,10

****. **** met levering van de kaart en PIN/PUK bij de gemeenten:

**** identiteitskaarten voor ****, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°

€ 98,60

**** **** voor **** kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°

€ 88,90

**** **** afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, ****) tot ****)

€ 98,60

**** **** afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, ****) tot ****)

€ 98,60"


Art. 5.**** besluit treedt in werking op 1 januari 2020. ****, 28 oktober 2019.

De **** van **** en Binnenlandse ****, belast met Buitenlandse ****, ****. DE ****


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^