Ministerieel Besluit van 28 september 2017
gepubliceerd op 15 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2015 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2017014209
pub.
15/12/2017
prom.
28/09/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017014209

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


28 SEPTEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015007060 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging


De Minister van Defensie, Gelet op de wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging, artikel 5, gewijzigd bij de wet van 16 januari 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1978 tot vaststelling van de taak en tot regeling van de organisatie en de werkwijze van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap, artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 december 1998;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015007060 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 mei 2015, Besluit :

Artikel 1.In § 1 van artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015007060 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging, wordt de heer Luc MAES vervangen door de heer Hans LE JEUNE, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 2.In § 2 van hetzelfde artikel, wordt mevrouw Nancy MARTIN vervangen door de heer Eddy PLAISIER, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2017.

Brussel, 28 september 2017.

S. VANDEPUT


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^