Ministerieel Besluit van 29 april 1997
gepubliceerd op 13 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, belast met de specifieke problemen inzake de universitaire ziekenh

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022362
pub.
13/09/1997
prom.
29/04/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 APRIL 1997. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, belast met de specifieke problemen inzake de universitaire ziekenhuizen


De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 7 augustus 1987 en gewijzigd bij de wet van 30 december 1988, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 mei 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, belast met de specifieke problemen inzake de universitaire ziekenhuizen, gewijzigd door het ministerieel besluit van 26 juli 1996, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 juni 1989 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, belast met de specifieke problemen inzake universitaire ziekenhuizen, gewijzigd door het ministerieel besluit van 26 juli 1996, wordt de vermelding : "De heer Proesmans, J., Evergem" vervangen door de vermelding : "De heer Van Der Straeten, J., Dendermonde".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 29 april 1997.

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^