Ministerieel Besluit van 29 april 2014
gepubliceerd op 15 juli 2014
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende wijziging van de ministeriële besluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning voor de bijzondere beroepstitels in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg, in de geriatrie, in de oncologie, en in de pediatrie en neo

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024214
pub.
15/07/2014
prom.
29/04/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 APRIL 2014. - Ministerieel besluit houdende wijziging van de ministeriële besluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning voor de bijzondere beroepstitels in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg, in de geriatrie, in de oncologie, en in de pediatrie en neonatologie, alsook de ministeriële besluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning voor de bijzondere beroepsbekwaamheden van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie, in de diabetologie, in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie, en in de palliatieve zorg


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, het artikel 35sexies, ingevoegd bij de wet van 19 december 1990 en gewijzigd bij de wet van 10 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde, gewijzigd bij ket koninklijk besluit van 25 april 2014, artikel 1, 4., 5. en 6. en artikel 2, 1., 2., en 3.;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen. - Duits type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022764 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022765 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie. - sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen. - Duits type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022764 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022765 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie. - sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige g type ministerieel besluit prom. 12/06/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012024236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van v sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen. - Duits type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022764 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022765 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie. - sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige g type ministerieel besluit prom. 12/06/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012024236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van v sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 januari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009024004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 september 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 2009 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2012 pub. 13/03/2012 numac 2012024096 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/02/2012 pub. 13/03/2012 numac 2012024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/04/2013 pub. 15/05/2013 numac 2013024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie type ministerieel besluit prom. 24/04/2013 pub. 15/05/2013 numac 2013024164 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de verpleegkundigen gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg;

Gelet op het advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde, gegeven op 27 juin 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 augustus 2013;

Gelet op advies nr. 55.570/2 van de Raad van State, gegeven op 27 maart 2014, met toepassing van artikel 84 § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat, ten gevolge van het decreet van 30 april 2009 van de Vlaamse Gemeenschap betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, de regelgeving met betrekking tot de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap gewijzigd werd; dat er bijgevolg sinds de 1ste september 2009 in Vlaanderen naast het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het (voltijds) hoger onderwijs, een hoger beroepsonderwijs (HBO) bestaat; dat dit hoger beroepsonderwijs met niveau 5 van de in de Vlaamse Gemeenschap gebruikte kwalificatiestructuur overeenkomt, dit wil zeggen dat het zich tussen het secundair onderwijs en de professionele bacheloropleidingen (overeenstemmend met niveau 6) bevindt; dat dit hoger beroepsonderwijs dus "HBO5" genoemd is; dat, wegens het artikel 160 van het voornoemd decreet van 30 april 2009, de opleiding verpleegkunde van de vierde graad in het secundair onderwijs (overeenkomend met de opleiding tot "gebrevetteerde" verpleegkundige die vroeger ook "A2" genoemd werd) in een opleiding van het hoger beroepsonderwijs (opleiding niveau 5 d.w.z. eerste niveau van het hoger onderwijs) is omgezet en dit zonder wijziging van de opleidingsinhoud; dat, op basis van deze wijziging, de Vlaamse Gemeenschap sinds januari 2010 diploma's met als titel "Diploma van gegradueerde verpleegkundige" uitreikt aan de afgestudeerden van dit hoger beroepsonderwijs; dat het gebruik van dergelijke benaming op diploma's uitgereikt na beëindiging van een opleiding in het hoger beroepsonderwijs, onvermijdelijk problemen en verwarring doet rijzen; dat inderdaad het onderscheid dat tot nu toe werd gemaakt tussen de verpleegkundigen van het hoger onderwijs (overeenkomend met de opleiding van de verpleegkundigen die vroeger "gegradueerde" of "A1" werd genoemd en overeenkomend met niveau 6 van kwalificatie) en de verpleegkundigen van het secundair onderwijs (overeenkomend met de verpleegkundigen die "gebrevetteerde" of "A2" genoemd zijn), niet langer duidelijk is; dat dit onderscheid een bijzonder belang heeft wat de toegang betreft tot de bijzondere beroepstitels en de bijzondere beroepsbekwaamheden voor de verpleegkundigen, omdat, krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde, de bijzondere beroepstitels enkel toegankelijk zijn voor de gegradueerde verpleegkundigen van het hoger onderwijs (opleiding niveau 6) of voor de bachelors in de verpleegkunde; dat er daarom bepaald moet worden in de ministeriele besluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerde in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg, in de geriatrie en in de oncologie, dat de gebruikte formulering om de gegradueerde verpleegkundigen aan te duiden, het "Diploma van gegradueerde verpleegkundige" die door de Vlaamse Gemeenschap sinds de oprichting van het hoger beroepsonderwijs uitgereikt wordt, niet bedoelt, Besluit : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen. - Duits type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022764 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022765 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie. - sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen

Artikel 1.In artikel 2, eerste streepje, van het ministerieel besluit van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen. - Duits type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022764 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022765 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie. - sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen, worden de woorden "(met uitsluiting van het "Diploma van gegradueerde verpleegkundige" die in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt)" ingevoegd tussen de woorden "van gegradueerde verpleegkundige" en de woorden "of van bachelor in de verpleegkunde". HOOFDSTUK II. - Wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen. - Duits type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022764 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022765 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie. - sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie te dragen

Art. 2.In artikel 2, eerste streepje, van het ministerieel besluit van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen. - Duits type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022764 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022765 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie. - sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie te dragen, worden de woorden "(met uitsluiting van het "Diploma van gegradueerde verpleegkundige" die in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt)" ingevoegd tussen de woorden "van gegradueerde verpleegkundige" en de woorden "of van Bachelor in de verpleegkunde".

Art. 3.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige g type ministerieel besluit prom. 12/06/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012024236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van v sluiten, worden de woorden "(met uitsluiting van het "Diploma van gegradueerde verpleegkundige" die in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt)" ingevoegd tussen de woorden "de gegradueerde verpleegkundige" en de woorden "of de Bachelor in de verpleegkunde". HOOFDSTUK III. - Wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen. - Duits type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022764 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022765 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie. - sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie

Art. 4.In artikel 2, eerste streepje, van het ministerieel besluit van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen. - Duits type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022764 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007022765 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 09/05/2008 numac 2008000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie. - sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden ", van het "Diploma van gegradueerde verpleegkundige" die in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt" worden ingevoegd tussen het woord "gebrevetteerde" en het woord "of";b) de woorden "houder van het diploma, de graad of de titel van" worden ingevoegd tussen het woord "of" en het woord "gegradueerde".

Art. 5.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige g type ministerieel besluit prom. 12/06/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012024236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van v sluiten, worden de woorden "de verpleegkundige die houder is van het "Diploma van gegradueerde verpleegkundige" die in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt," ingevoegd tussen de woorden "In afwijking van artikel 2 kan" en de woorden ", de gebrevetteerde". HOOFDSTUK IV. - Wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009024004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie te dragen

Art. 6.In artikel 2, eerste streepje, van het ministerieel besluit van 28 januari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009024004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie te dragen, worden de woorden "(met uitsluiting van het "Diploma van gegradueerde verpleegkundige" die in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt)" ingevoegd tussen de woorden "gegradueerde verpleegster" en de woorden "of bachelor in de verpleegkunde".

Art. 7.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 september 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 2009 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige sluiten, worden de woorden "(met uitsluiting van het "Diploma van gegradueerde verpleegkundige" die in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt)" ingevoegd tussen de woorden "van gegradueerde verpleger" en de woorden "of van bachelor in de verpleegkunde". HOOFDSTUK V. - Wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/02/2012 pub. 13/03/2012 numac 2012024096 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie te dragen

Art. 8.In artikel 2, § 1, eerste streepje, van het ministerieel besluit van 28 januari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009024004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie te dragen, worden de woorden "(met uitsluiting van het "Diploma van gegradueerde verpleegkundige" die in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt)" ingevoegd tussen de woorden "gegradueerde verpleegkundige" en de woorden "of van bachelor in de verpleegkunde".

Art. 9.In artikel 7 van hetzelfde besluit, worden de woorden "(met uitsluiting van het "Diploma van gegradueerde verpleegkundige" die in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt)" ingevoegd tussen de woorden "gegradueerde verpleegkundige" en de woorden "of de bachelor in de verpleegkunde". HOOFDSTUK VI. - Wijziging van het ministerieel besluit van 20 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/02/2012 pub. 13/03/2012 numac 2012024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie

Art. 10.In artikel 2, eerste streepje, van het ministerieel besluit van 20 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/02/2012 pub. 13/03/2012 numac 2012024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie, worden de woorden ", van het "Diploma van gegradueerde verpleegkundige" die in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt" ingevoegd tussen de woorden "verpleger, verpleegster" en de woorden "of houder".

Art. 11.In artikel 7 van hetzelfde besluit,, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden ", de houder van het "Diploma van gegradueerde verpleegkundige" die in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt" worden ingevoegd tussen de woorden "verpleger, verpleegster" en het woord "of";b) in de Franse tekst, wordt het woord "porteuse" vervangen door de woorden "le porteur". HOOFDSTUK VII. - Wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/04/2013 pub. 15/05/2013 numac 2013024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie type ministerieel besluit prom. 24/04/2013 pub. 15/05/2013 numac 2013024164 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie

Art. 12.In artikel 2, § 1, eerste streepje, van het ministerieel besluit van 24 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/04/2013 pub. 15/05/2013 numac 2013024163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie type ministerieel besluit prom. 24/04/2013 pub. 15/05/2013 numac 2013024164 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie, worden de woorden ", van het "Diploma van gegradueerde verpleegkundige" die in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt" ingevoegd tussen de woorden "verpleger, verpleegster" en de woorden "of houder".

Art. 13.In artikel 7 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden ", de houder van het "Diploma van gegradueerde verpleegkundige" die in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt" worden ingevoegd tussen de woorden "verpleger, verpleegster" en het woord "of";b) in de Franse tekst, wordt het woord "porteuse" vervangen door de woorden "le porteur". HOOFDSTUK VIII. - Wijziging van het ministerieel besluit van 8 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de verpleegkundigen gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de verpleegkundigen gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg

Art. 14.In artikel 2, eerste streepje, van het ministerieel besluit van 8 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de verpleegkundigen gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg sluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg, worden de woorden ", van het "Diploma van gegradueerde verpleegkundige" die in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt" ingevoegd tussen de woorden "verpleger, verpleegster" en de woorden "of houder".

Art. 15.In artikel 7 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden ", de houder van het "Diploma van gegradueerde verpleegkundige" die in het kader van het hoger beroepsonderwijs door de Vlaamse Gemeenschap afgeleverd wordt" worden ingevoegd tussen de woorden "verpleger, verpleegster" en het woord "of";b) in de Franse tekst, wordt het woord "porteuse" vervangen door de woorden "le porteur". Brussel, 29 april 2014.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^