Ministerieel Besluit van 29 augustus 2011
gepubliceerd op 08 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 september 2011-2014, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2011-2016 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2011-2019

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003310
pub.
08/09/2011
prom.
29/08/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2011. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 september 2011-2014, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2011-2016 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2011-2019


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, artikelen 1, 4, 6 en 10, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 2002, 18 februari 2003, 31 juli 2004, 10 november 2006 en 23 mei 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2011 dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting in 2011, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de uitgifte van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes", artikel 1, 2°;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003298 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van Staatsbons zoals gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 mei 2003 en 24 mei 2007, Besluit :

Artikel 1.Er wordt overgegaan tot de uitgifte van drie leningen respectievelijk genaamd : "Staatsbon op 3 jaar", "Staatsbon op 5 jaar " en "Staatsbon op 8 jaar".

Art. 2.De Staatsbon op 3 jaar - 4 september 2011-2014 rent 2.35 pct. 's jaars vanaf 4 september 2011 tot en met 3 september 2014.

De Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2011-2016 rent 3.00 pct. 's jaars vanaf 4 september 2011 tot en met 3 september 2016.

De Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2011-2019 rent 3.50 pct. 's jaars vanaf 4 september 2011 tot en met 3 september 2019.

Art. 3.De openbare inschrijving op deze Staatsbons zoals bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000, wordt opengesteld op 25 augustus 2011; zij wordt afgesloten 2 september 2011. De datum van betaling is vastgesteld op 5 september 2011.De betaling is volledig in speciën.

Art. 4.De uitgifteprijs van de Staatsbon op 3 jaar - 4 september 2011-2014 is vastgesteld tegen 100.25 pct. van de nominale waarde.

De uitgifteprijs van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2011-2016 is vastgesteld tegen 100.25 pct. van de nominale waarde.

De uitgifteprijs van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2011-2019 is vastgesteld tegen 100.25 pct. van de nominale waarde.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking op 25 augustus 2011.

Brussel, 29 augustus 2011.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^