Ministerieel Besluit van 29 augustus 2012
gepubliceerd op 31 augustus 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 13 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers v

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009370
pub.
31/08/2012
prom.
29/08/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2012. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 13 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, inzonderheid het artikel 13 waarbij een Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij wordt ingesteld bij elke psychiatrische afdeling;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 december 1930 houdende oprichting van de Commissies bij de psychiatrische annexen van de strafinrichtingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009694 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 13 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers v type ministerieel besluit prom. 31/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009693 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van b sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, Besluit :

Artikel 1.In de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij waarvan de voorzitter werd aangewezen door de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, worden de leden bij het huidig besluit benoemd, voor een periode van zes jaar die ingaat op 1 september 2012.

Voorzitter : - De heer J. VAN DER EECKEN, kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel.

Plaatsvervangend voorzitter : - De heer Y. DE RUYVER, kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel; - De heer C. LIESENS, kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen; - De heer P. RENAERS, kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen; - De heer E. VAN DE SIJPE, raadsheer in het hof van beroep te Gent.

Lid-advocaat : - De heer P. MONVILLE. Plaatsvervangend lid-advocaat : - De heer T. BAUWENS; - Mevr. F. BEN ASRI; - De heer P. DE LOOF; - De heer L. HERTOGHS; - De heer J. SCHEERS; - De heer J. VAN BAVEL; - De heer J.-C. VAN DEN STEEN. Plaatsvervangend lid-geneesheer : - De heer J.-P. BEINE; - De heer P. LIEVENS; - De heer M. VANDENBROUCKE; - De heer F. VAN MOL. Brussel, 29 augustus 2012.

Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^