Ministerieel Besluit van 29 december 2004
gepubliceerd op 31 december 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere regels voor storting aan de CREG van de federale bijdrage die strekt tot de compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011556
pub.
31/12/2004
prom.
29/12/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 DECEMBER 2004. - Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere regels voor storting aan de CREG van de federale bijdrage die strekt tot de compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt


De Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, Gelet op de programmawet van 27 december 2004, inzonderheid op de artikelen 262 tot 264 tot wijziging aan de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 28 december 2004, Besluit :

Artikel 1.Ter uitvoering van het artikel 22bis, § 6, lid 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, storten de beheerders van de distributienetten de federale bijdrage die strekt tot dekking van de compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, in het Fonds bedoeld in artikel 22bis, § 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. De storting door de beheerders van de distributienetten dient te gebeuren aan het Fonds op bankrekeningnummer 679-0000704-25 op naam van de CREG, Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel, met vermelding « Compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisatie van de elektriciteitsmarkt ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 29 december 2004.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^