Ministerieel Besluit van 29 januari 2009
gepubliceerd op 12 februari 2009
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Coördinatiecomité

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011053
pub.
12/02/2009
prom.
29/01/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 JANUARI 2009. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Coördinatiecomité


De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Gelet op de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, gewijzigd bij de wetten van 1 augustus 1985, 21 december 1994, 2 januari 2001, 2 augustus 2002, 22 maart 2006 en 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van het Coördinatiecomité opgericht bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van het Coördinatiecomité : Mevr. Van Wouwe, M., professor aan de Universiteit Antwerpen en voorzitster van de Hoge Raad voor de Statistiek; de heer Dmitrevsky, P., adviseur bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en lid van de Hoge Raad voor de Statistiek;

Mevr. Versonnen, A., adviseur-generaal bij de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie; de heer Mauroy, Ph., attaché bij de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie; de heer Poullet, G., adviseur bij de Nationale Bank van België; de heer Hertveldt, B., adviseur bij het Federaal Planbureau.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 29 januari 2009.

V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^