Ministerieel Besluit van 29 januari 2013
gepubliceerd op 12 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Visé als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsu

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011078
pub.
12/02/2013
prom.
29/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


29 JANUARI 2013. - Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Visé als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening


De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Gelet op de wet van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, artikel 17, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, de artikelen 1, 2 en 4;

Gelet op de aanvraag van 14 augustus 2012 ingediend door de gemeente Visé, vervolledigd op 19 november 2012;

Overwegende dat de drie criteria opgesomd in artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 juni 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/11/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006023306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening sluiten betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening cumulatief zijn;

Overwegende dat de gemeente Visé beschikt over een instelling die erkend is door de inzake het toerisme bevoegde overheid of door de overheid zelf die het toeristisch onthaal verzekert, namelijk het « Guichet d'accueil de la Maison du Tourisme de la Basse-Meuse », en dat dus aan het criterium van artikel 2, 1°, voldaan is;

Overwegende dat uit het door de gemeente Visé ingediende dossier blijkt dat in de geografische zone van de gemeente die gevormd wordt door de oude gemeenten Argenteau, Lanaye, Lixhe, Richelle en Visé het toerisme van essentieel belang is voor de economie van dat gedeelte van de gemeente en dat er een toevloed van toeristen is die er verblijven of er voorbij komen wegens het bestaan van toeristische attracties;

Overwegende dat de gemeente Visé onder andere beschikt over de veerpont « Le Cramignon » met 45 000 oversteken tussen mei en september, het « Musée régional de Visé » met ongeveer 6 000 bezoekers per jaar, drie musea van de Gilden van Visé met jaarlijks ongeveer 5 000 bezoekers, het « L'Ile Robinson » waar verschillende sportieve, commerciële en culturele manifestaties plaatsvinden, de « Montagne Saint-Pierre » en de « Vallée de la Julienne ». Er zijn 150 HORECA-zaken op het grondgebied van de gemeente. Uit het dossier blijkt eveneens dat er negen plaatsen zijn waar men kan overnachten en een jachthaven, samen goed voor ongeveer 1 277 overnachtingen per jaar;

Overwegende dat uit het dossier niet blijkt dat voor de geografische zone van de gemeente Visé die gevormd wordt door de oude gemeente Cheratte, er een toevloed is van toeristen die er verblijven of er voorbij komen wegens het bestaan van toeristische attracties en het toerisme van essentieel belang is voor de economie van dat gedeelte van de gemeente;

Overwegende dat voor de geografische zone van de gemeente Visé die gevormd wordt door de oude gemeente Cheratte de criteria van artikel 2, 2° en 3°, niet voldaan zijn, Besluit : Enig artikel. De geografische zone van de gemeente Visé die gevormd wordt door de oude gemeenten Argenteau, Lanaye, Lixhe, Richelle en Visé voor de fusie van de gemeenten, wordt erkend als toeristisch centrum.

Brussel, 29 januari 2013.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^