Ministerieel Besluit van 29 juli 1998
gepubliceerd op 04 september 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1998

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1998007166
pub.
04/09/1998
prom.
29/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JULI 1998. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1998


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger, inzonderheid op de artikelen 3 en 4, gewijzigd door de wet van 28 december 1990, op de artikelen 5 en 6 gewijzigd door de wetten van 30 juli 1955, en 28 december 1990, op artikel 7, gewijzigd door de wetten van 30 juli 1955, 10 juni 1970 en 28 december 1990, op de artikelen 7bis en 7ter, ingevoegd door de wet van 28 december 1990 en op artikel 17bis, ingevoegd door de wet van 30 juli 1955.

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1984 houdende inrichting van de examencommissies belast met het afnemen van de proeven van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 mei 1993, Besluit :

Artikel 1.Een examen over de wezenlijke kennis van de tweede landstaal, bepaald door de wet van 30 juli 1938, zal plaatsvinden vanaf 2 september 1998.

Art. 2.Worden aangeduid om deel uit te maken van de examencommissie voor de zitting van september 1998 : 1° Voorzitter : a) Werkelijk : Kolonel Pochet, J.b) Plaatsvervangend : Kolonel stafbrevethouder Vandingenen, F.2° Ondervoorzitters : a) Werkelijke : Luitenant-kolonel vlieger stafbrevethouder Emonts-gast, M. Luitenant-kolonel Gillard, J. b) Plaatsvervangende : Luitenant-kolonel vlieger stafbrevethouder Van Wesemael, G. Luitenant-kolonel Piette, D. 3° Militaire leden : a) Werkelijke : Majoor Van Cauter, E. Majoor met brevet van ingenieur van het militair materieel Pirlot, M. Majoor Motmans, F. Majoor met brevet van ingenieur van het militair materieel Piette, M. b) Plaatsvervangende : Majoor Reynaert, G. Majoor met brevet van ingenieur van het militair materieel Marchal, R. Majoor Duyck, B. Majoor van het vliegwezen met brevet van militair administrateur De Temmerman, D. Kapitein-commandant met brevet van ingenieur van het militair materieel Lodewyckx, P. Kapitein-commandant vlieger Rosez, C. 4° Burgerleden : a) Voor de examens over de Franse taal : Werkelijke : Mevr.Tirmarche, M., Burgerlijk Algemeen Bestuur Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat, 1140 Brussel.

De heer Devreker, R., Westmeers 118, 8000 Brugge.

Plaatsvervangende : Mevr. Gamache, C., Burgerlijk Algemeen Bestuur Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat, 1140 Brussel.

Mevr. Lauwers, N., Burgerlijk Algemeen Bestuur, Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat, 1140 Brussel.

De heer Marquant, H., Naamse Vest 174, 3000 Leuven. b) Voor de examens over de Nederlandse taal : Werkelijke : De heer Lassaut, J., Ursulinenstraat 2, 3018 Wijgmaal.

De heer Van Bergen, J., Petunialaan 29, 8400 Oostende.

Plaatsvervangende : De heer Van Craen, J., Mercatorlaan 4, 2500 Lier.

De heer Laleman, O., Zevenbergenlaan 3, 8200 Brugge.

De heer Weemaels, R., Laarheide 282, 1650 Beersel. 5° Examinatoren : a) Voor de examens over de Franse taal : Werkelijk : De heer Ophoff, B., Taalcentrum Koninklijke Militaire School.

Plaatsvervangend : De heer Steen, C., Taalcentrum Koninklijke Militaire School. b) Voor de examens over de Nederlandse taal : Werkelijk : De heer Coolens, E., Taalcentrum Koninklijke Militaire School.

Plaatsvervangend : De heer Stainier, T., Taalcentrum Koninklijke Militaire School. 6° Magistraten : a) Voor de examens over de Franse taal : Werkelijk : De heer Schuermans, G., eerste substituut van de krijgsauditeur emeritus.

Plaatsvervangend : De heer Berghmans, T., krijgsauditeur. b) Voor de examens over de Nederlandse taal : Werkelijk : De heer Alexander, A., ere-eerste substituut van de krijgsauditeur.

Plaatsvervangend : De heer Van Avermaet, C., eerste substituut van de krijgsauditeur. 7° Aanvullende leden geneesheren : Werkelijk : Geneesheer-luitenant-kolonel Bellanger, C. Plaatsvervangend : Geneesheer-luitenant-kolonel Gillard, E. 8° Aanvullende leden katholieke aalmoezeniers : a) Voor de examens over de Franse taal : Werkelijk : Hoofdaalmoezenier Brusten, P. Plaatsvervangend : Hoofdaalmoezenier De Lange, F. b) Voor de examens over de Nederlandse taal : Werkelijk : Hoofdaalmoezenier Bruneel, L. Plaatsvervangend : Hoofdaalmoezenier Heymans, E.

Art. 3.Het ministerieel besluit nr. 76967 van 9 september 1997 wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 2 september 1998.

Brussel, 29 juli 1998.

J.-P. PONCELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^