Ministerieel Besluit van 29 juni 2007
gepubliceerd op 13 juli 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van een erkenning of verlenging van de erkenning van weefselbanken

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2007023129
pub.
13/07/2007
prom.
29/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2007. - Ministerieel besluit tot toekenning van een erkenning of verlenging van de erkenning van weefselbanken


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, inzonderheid op artikel 1, § 3, gewijzigd door de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1988 betreffende de weefselbanken en het wegnemen, bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distribueren en afleveren van weefsels, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de adviezen nr. 8328, 8329 en 8330 van 6 juni 2007 van de Hoge Gezondheidsraad, Besluit :

Artikel 1.De erkenning zoals weefsel- of cellenbank van de volgende instellingen wordt verlengd tot 31 december 2008 : 1° Centre Hospitalier de Jolimont-Lobbes, te 7100 Haine Saint Paul voor de stamcellen;2° Universitair Ziekenhuis Antwerpen, te 2650 Edegem voor de amnionmembranen; Brussel, 29 juni 2007.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^