Ministerieel Besluit van 29 juni 2007
gepubliceerd op 06 augustus 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de Medische Oncologie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007023197
pub.
06/08/2007
prom.
29/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2007. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de Medische Oncologie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1993, 8 november 1995, 11 april 1999, 15 oktober 2001, 17 februari 2002, 17 februari 2005, 10 augustus 2005, 24 mei 2006 en 15 september 2006 en artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1993, 8 november 1995, 12 maart 1997, 11 april 1999, 15 oktober 2001, 7 januari 2002, 30 september 2002, 10 augustus 2005, 8 maart 2006, 24 mei 2006 en 11 mei 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/05/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007022836 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie en van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie evenals van stagemeest sluiten tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie en van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie evenals van stagemeesters en stagediensten voor deze discipline en deze bijzondere beroepsbekwaamheid, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd voor een termijn van zes jaar tot lid van de Nederlandstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de Medische Oncologie : 1° op de voordracht van de Faculteiten van geneeskunde, de volgende artsen : Dr.Tejpar, Sabine, Hoeilaart;

Dr. Schoffski, Patrick, Bierbeek;

Dr. Cocquyt, Veronique, Sijsele;

Dr. Van Belle, Simon, Galmaarden;

Dr. Germonpre, Paul, Edegem;

Dr. Vermorken, Jan, Edegem;

Dr. De Greve, Jacques, Dilbeek;

Dr. Schallier, Denis, Ternat. 2° op de voordracht van hun beroepsvereniging, de volgende artsen : Dr.Bols, Alain, Zuienkerke;

Dr. Claes, Nele, Rumbeke;

Dr. Deleu, Inès, Waasmunster;

Dr. Geurs, Filip, Ninove;

Dr. Roggen, Igor, Herenthout;

Dr. Troch, Annelies, Lier;

Dr. Van Aelst, Filip, Hooglede;

Dr. Prove, Annemie, Wilrijk.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 juni 2007.

Brussel, 29 juni 2007.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^