Ministerieel Besluit van 29 juni 2011
gepubliceerd op 13 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2011002034
pub.
13/07/2011
prom.
29/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004002111 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 20/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004002112 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende de samenstelling van het uitgebreid wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie sluiten houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel, inzonderheid op de artikelen 20quater en 20quinquies, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004002111 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 20/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004002112 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende de samenstelling van het uitgebreid wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie sluiten houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 20 december 2005, 28 februari 2008, 19 november 2008, 28 augustus 2009 en van 8 maart 2010, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 20 september 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004002111 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 20/09/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004002112 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende de samenstelling van het uitgebreid wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie sluiten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 20 december 2005, 28 februari 2008, 19 november 2008, 28 augustus 2009 en van 8 maart 2010 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, worden de volgende wijzigingen aangebracht : In 4°, de woorden « Mevr. Lene Remans » vervangen door de woorden « Mevr. Stéphanie Leemans ».

Brussel, 29 juni 2011.

Mevr. I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^