Ministerieel Besluit van 29 juni 2011
gepubliceerd op 07 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbel

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2011021060
pub.
07/07/2011
prom.
29/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2005 pub. 18/03/2005 numac 2005021035 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderli sluiten tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften die van toepassing zijn op het financieel en materieel beheer van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 januari en 12 december 2010;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2005 pub. 18/03/2005 numac 2005021035 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderli sluiten tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 juni 2005, 9 maart en 15 mei 2006, 11 april en 14 november 2007, 7 november en 18 december 2008, 27 april en 24 juli 2009, 29 januari en 12 februari 2010;

Overwegende dat het noodzakelijk is de vertegenwoordiging aan te passen van het leidinggevende wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in de beheerscommissies van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer;

Gelet op de voorstellen van de Algemeen Directeurs van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België van 9 mei, 7 maart en 11 januari 2011;

Overwegende dat de beheerscommissies van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer die tot eenzelfde pool behoren op eenzelfde manier samengesteld moeten zijn, Besluit :

Artikel 1.In de artikelen 3, B, 5°, 4, B, 5° en 5, B, 5°, van het ministerieel besluit van 1 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2005 pub. 18/03/2005 numac 2005021035 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderli sluiten tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, de vermeldingen "Mevr. C. Ceulemans, wd. departementshoofd bij het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium" erin telkens vervangen door de vermeldingen "De heer Pierre-Yves Kairis, afdelingshoofd a.i. bij het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium".

Art. 2.In de artikelen 6, B, 5° en 7, B, 5°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010021010 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbel sluiten, de vermeldingen "De heer K. Martens, personeelslid van de klasse SW3" erin telkens vervangen door de vermeldingen "De heer Erik Verheyen, personeelslid van de klasse SW3".

Art. 3.In de artikelen 8, B, 5°, 9, B, 5° en 10, B, 5°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2008 pub. 24/11/2008 numac 2008021105 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbel sluiten, de vermeldingen "De heer J. Rasson, afdelingshoofd bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, erin telkens vervangen door de vermeldingen "Dr Steven Dewitte, afdelingshoofd bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België".

Art. 4.Het artikel 1 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2011.

Art. 5.Het artikel 2 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2011.

Art. 6.Het artikel 3 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 7.De voorzitter van de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 juni 2011.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^