Ministerieel Besluit van 29 juni 2011
gepubliceerd op 14 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen

bron
vlaamse overheid
numac
2011035535
pub.
14/07/2011
prom.
29/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


29 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen


De Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, Gelet op de Huisvestingscode, gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1970 en bekrachtigd door de wet van 2 juli 1971, artikel 80ter ;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 43, gewijzigd bij de decreten van 24 maart 2006 en van 29 april 2011, artikel 99, gewijzigd bij het decreet van 15 december 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, artikel 1, 2°, van bijlage III;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, artikel 69 en 78, eerste lid, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, Besluit :

Artikel 1.De coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs, vermeld in artikel 1, 2°, van bijlage III, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode en de coëfficiënt, vermeld in artikel 69, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, wordt voor het jaar 2012 vastgesteld overeenkomstig de hiernavolgende tabel :

Jaar van eerste bewoning

Historische kost (1921=100)

Index wederopbouw

Veroudering

Actualisatiecoëfficiënt (= index wederopbouw * veroudering/100)

1914

23

795,1304

14,79

117,5998

1915

34

537,8824

15,14

81,4354

1916

46

397,5652

15,49

61,5829

1917

63

290,2857

15,85

46,0103

1918

72

254,0000

16,22

41,1988

1919

81

225,7778

16,60

37,4791

1920

91

200,9670

16,98

34,1242

1921

100

182,8800

17,38

31,7845

1922

112

163,2857

17,78

29,0322

1923

119

153,6807

18,20

27,9699

1924

136

134,4706

18,62

25,0384

1925

115

159,0261

19,05

30,2945

1926

133

137,5038

19,50

26,8132

1927

154

118,7532

19,95

23,6913

1928

187

97,7968

20,42

19,9701

1929

223

82,0090

20,89

17,1317

1930

208

87,9231

21,38

18,7980

1931

177

103,3220

21,88

22,6069

1932

164

111,5122

22,39

24,9676

1933

145

126,1241

22,91

28,8950

1934

147

124,4082

23,42

29,1364

1935

156

117,2308

23,99

28,1237

1936

174

105,1034

24,55

25,8029

1937

209

87,5024

25,12

21,9806

1938

269

67,9851

25,70

17,4722

1939

228

80,2105

26,30

21,0954

1940

320

57,1500

26,91

15,3791

1941

456

40,1053

27,54

11,0450

1942

542

33,7417

28,18

9,5084

1943

728

25,1209

28,84

7,2449

1944

864

21,1667

29,51

6,2463

1945

1070

17,0916

30,20

5,1617

1946

1137

16,0844

30,90

4,9701

1947

1322

13,8336

31,62

4,3742

1948

1274

14,3548

32,36

4,6452

1949

1259

14,5258

33,11

4,8095

1950

1360

13,4471

33,88

4,5559

1951

1557

11,7457

34,67

4,0722

1952

1548

11,8140

35,48

4,1916

1953

1406

13,0071

36,31

4,7229

1954

1469

12,4493

37,15

4,6249

1955

1401

13,0535

38,02

4,9630

1956

1522

12,0158

38,90

4,6741

1957

1676

10,9117

39,81

4,3439

1958

1590

11,5019

40,74

4,6859

1959

1579

11,5820

41,69

4,8285

1960

1722

10,6202

42,66

4,5306

1961

1777

10,2915

43,65

4,4922

1962

1806

10,1262

44,65

4,5214

1963

1921

9,5200

45,71

4,3516

1964

2147

8,5179

46,77

3,9838

1965

2120

8,6264

47,86

4,1286

1966

2314

7,9032

48,98

3,8710

1967

2411

7,5852

50,12

3,8017

1968

2446

7,4767

51,29

3,8348

1969

2619

6,9828

52,48

3,6646

1970

2869

6,3743

53,70

3,4230

1971

3019

6,0576

54,95

3,3287

1972

3254

5,6202

56,29

3,1636

1973

3618

5,0547

57,63

2,9130

1974

4703

3,8886

59,00

2,2943

1975

5204

3,5142

60,40

2,1226

1976

5669

3,2260

61,83

1,9946

1977

6236

2,9326

63,30

1,8564

1978

6485

2,8200

64,80

1,8274

1979

6679

2,7381

66,33

1,8162

1980

7013

2,6077

67,89

1,7704

1981

7013

2,6077

69,48

1,8118

1982

7013

2,6077

71,10

1,8541

1983

7363

2,4838

72,75

1,8069

1984

7805

2,3431

74,43

1,7440

1985

8195

2,2316

76,17

1,6998

1986

8195

2,2316

77,88

1,7380

1987

8605

2,1253

78,65

1,6715

1988

9061

2,0183

80,45

1,6237

1989

9670

1,8912

82,27

1,5559

1990

10262

1,7821

84,18

1,5002

1991

11036

1,6571

86,11

1,4269

1992

11633

1,5721

88,07

1,3845

1993

11954

1,5299

90,06

1,3778

1994

12026

1,5207

92,08

1,4003

1995

12404

1,4744

94,13

1,3878

1996

12430

1,4713

96,21

1,4155

1997

12483

1,4650

100,00

1,4650

1998

12721

1,4376

100,00

1,4376

1999

12827

1,4257

100,00

1,4257

2000

13543

1,3504

100,00

1,3504

2001

14312

1,2778

100,00

1,2778

2002

14498

1,2614

100,00

1,2614

2003

14843

1,2321

100,00

1,2321

2004

15639

1,1694

100,00

1,1694

2005

16222

1,1274

100,00

1,1274

2006

17176

1,0647

100,00

1,0647

2007

17626

1,0376

100,00

1,0376

2008

18421

0,9928

100,00

0,9928

2009

17758

1,0298

100,00

1,0298

2010

18288

1,0000

100,00

1,0000


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2011.

Brussel, 29 juni 2011.

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^