Ministerieel Besluit van 29 juni 2012
gepubliceerd op 06 juli 2012

Ministerieel besluit tot oprichting van de commissie bedoeld in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Vei

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2012018288
pub.
06/07/2012
prom.
29/06/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2012. - Ministerieel besluit tot oprichting van de commissie bedoeld in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen


De Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 8, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 2001, 22 december 2003 en 27 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 2, § 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 maart 2010.

Gelet op het ministerieel besluit van 14 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008018189 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot oprichting van de commissie bedoeld in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Vei sluiten tot oprichting van de commissie bedoeld in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Besluit :

Artikel 1.De hierna volgende personen worden aangesteld als lid van de commissie belast met het geven van advies aan de voogdij minister over de kandidaturen als leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : Prof. Ir. A. Théwis;

Prof. Ir. Y. Larondelle;

Prof. Dr. D. Desmecht;

Prof. Dr. R. Ducatelle;

Prof. Ir. M. Hendrickx;

Prof. Dr. M. Van Ranst; de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen; de directeur-generaal van het Controlebeleid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 14 juli 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008018189 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot oprichting van de commissie bedoeld in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Vei sluiten tot oprichting van de commissie bedoeld in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2012.

Brussel, 29 juni 2012.

S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^