Ministerieel Besluit van 29 juni 2015
gepubliceerd op 08 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2006 houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009335
pub.
08/07/2015
prom.
29/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015009335

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


29 JUNI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009989 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat


De Minister van Justitie, Gelet op de organieke wet van 30 november 1998 betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdienst, artikelen 5, § 3 en 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009989 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009989 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat, vervangen bij artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 november 2008 en gewijzigd bij artikel 1 van het ministerieel besluit van 16 november 2010, wordt vervangen als volgt : «

Art. 2.Het selectiecomité is samengesteld als volgt : De heer J. Raes, administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat;

De heer P. Petry, adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat;

De heer C. De Valkeneer, procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik;

De heer Marc Van Hemelrijck, gedelegeerd bestuurder van Selor. ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgische Staatsblad.

Brussel, 29 juni 2015.

K. GEENS


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^