Ministerieel Besluit van 29 maart 2002
gepubliceerd op 17 mei 2002
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Waals-Brabant

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027415
pub.
17/05/2002
prom.
29/03/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 MAART 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Waals-Brabant


De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Gelet op het decreet van 15 februari 1990 houdende goedkeuring van het akkoord tot instelling van de Subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming, op 24 november 1989 te Brussel gesloten door de Waalse Gewestexecutieve en de Franse Gemeenschapsexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 1999 tot regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 12, 14°;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 mei 1996 waarbij de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Waals-Brabant vanaf 1 maart 1996 benoemd worden voor een periode van zes jaar, Besluit :

Artikel 1.De mandaten van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Waals-Brabant worden verlengd tot 31 december 2002.

De representatieve werkgeversorganisaties worden vertegenwoordigd door de volgende personen : - de heer Michel Brismée, rue des Croix de Feu 5, te 1420 Eigenbrakel; - de heer Marc Chapelle, allée Pré de Lorette 4, te 1400 Nijvel; - de heer Guy Quertain, chemin des Meuniers 10, te 1380 Lasne; - de heer Johansen, Legrain Gebroederslaan 16, te 1150 Brussel; - de heer Pascal Lizin, rue François Massart 13, te 1450 Chastres; - de heer Michels, rue Octave Lotin 37, te 1450 Cortil-Noirmont; - de heer Vangeen Berghe, Auguste Reyerslaan 80, te 1030 Brussel.

De representatieve werknemersorganisaties worden vertegenwoordigd door de volgende personen : - Mevr. Lucienne Daubie, chaussée de Nivelles 681, te 6230 Buzet; - de heer Gilbert Legasse, chaussée d'Enghien 3, te 1430 Bierges; - de heer Michel Cuvelier, avenue des Pâquerettes 9, te 1410 Waterloo; - Mevr. Ginette Delplace, avenue Jules Mathieu 15/11, te 1400 Nijvel; - de heer Charly Govaert, rue des Canonniers 14, te 1400 Nijvel (CSC - BW); - de heer Claude Pynaert, rue des Canonniers 14, te 1400 Nijvel (CSC - BW).

Art. 2.De benoemingen gelden voor tien maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2002.

Namen, 29 maart 2002.

Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^