Ministerieel Besluit van 29 maart 2002
gepubliceerd op 17 mei 2002

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Bergen-La Louvière

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027430
pub.
17/05/2002
prom.
29/03/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 MAART 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027686 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Bergen-La Louvière type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027683 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Bergen-La Louvière


De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Gelet op het decreet van 15 februari 1990 houdende goedkeuring van het akkoord tot instelling van de Subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming, op 24 november 1989 te Brussel gesloten door de Waalse Gewestexecutieve en de Franse Gemeenschapsexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 tot regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 12, 15°;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027686 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Bergen-La Louvière type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027683 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van BergenLa Louvière, Besluit :

Artikel 1.De mandaten van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Bergen-La Louvière worden verlengd tot 31 december 2002 : - de volgende personen worden voorgedragen door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties : - Mevr. Micheline Dronsart; - de heer Alain Lambert; - Mevr. Anne-Françoise Vangansbergt; - de heer Didier Evrard; - de heer Michel Vanquaethem; - de heer José Luchem; - de volgende personen worden voorgedragen door de drie onderwijsnetten : - de heer Richard Bertrand; - de heer Jean-Marie Willot; - de heer Alain Blondeau; - Mevr. Gisèle Sampoux; - de heer Jacky Leroy; - de heer Pierre Verscheure; - de volgende personen worden voorgedragen door de erkende diensten voor Beroepsopleiding : - Mevr. Hilda De Boeck; - de heer Frédéric Gosselin; - de heer Dominique Adam; - de heer Michel Jenart; - de heer Jean-Marie Dussart; - de heer Michel Bauffe; - de volgende personen worden gekozen op basis van hun reputatie of voorgedragen door de Hoge Raad voor Permanente Educatie of geacht representatief te zijn voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of voor de jeugdbescherming : - de heer Jean-Claude Demey; - Mevr. Jeannie Fourmanoit; - de heer Luc Gaudier; - Mevr. Marie-Caroline Collard; - de heer Jean Meunier; - Mevr. Camille Dieu.

Art. 2.De benoemingen gelden voor drie maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2002.

Namen, 29 maart 2002.

Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^