Ministerieel Besluit van 29 maart 2018
gepubliceerd op 10 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende delegatie voor het toekennen van afwijkingen overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige l

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018030775
pub.
10/04/2018
prom.
29/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030775

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


29 MAART 2018. - Ministerieel besluit houdende delegatie voor het toekennen van afwijkingen overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard


De Minister van Energie, Gelet op de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, artikel 21, 1° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard, artikel 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003011069 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie voor het toekennen van afwijkingen op de voorschriften van artikel 86.01 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij bedoeld Algemeen Re sluiten houdende delegatie voor het toekennen van afwijkingen op de voorschriften van artikel 86.01 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij bedoeld Algemeen Reglement bindend wordt verklaard voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie;

Overwegende dat de delegatie van de bevoegdheid voor het verlenen van een afwijking overeenkomstig artikel 5 van het voornoemde koninklijk besluit van 10 maart 1981 aan de administratie, een vereenvoudiging van de procedure vormt, Besluit :

Artikel 1.Delegatie voor het toekennen van afwijkingen op de voorschriften van artikel 86.01 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij bedoeld Algemeen Reglement bindend wordt verklaard voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie, wordt verleend aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie of zijn plaatsvervanger.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 12 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/2003 pub. 05/03/2003 numac 2003011069 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie voor het toekennen van afwijkingen op de voorschriften van artikel 86.01 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij bedoeld Algemeen Re sluiten houdende delegatie voor het toekennen van afwijkingen op de voorschriften van artikel 86.01 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij bedoeld Algemeen Reglement bindend wordt verklaard voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie, wordt opgeheven.

Brussel, 29 maart 2018.

M. C. MARGHEM


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^