Ministerieel Besluit van 29 mei 2001
gepubliceerd op 08 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van Nasdaq Europe

bron
ministerie van financien
numac
2001003242
pub.
08/06/2001
prom.
29/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 MEI 2001. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van Nasdaq Europe


De Minister van Financiën, Gelet op de Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten;

Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, inzonderheid artikel 32, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en de inrichting van Nasdaq Europe, inzonderheid artikel 4, § 2, 4°;

Gelet op het voorstel van de marktautoriteit van Nasdaq Europe;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Nasdaq Europe N.V., tot vaststelling van het reglement van Nasdaq Europe;

Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 6 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000003041 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement EASDAQ type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 15/01/2000 numac 2000003013 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ sluiten tot goedkeuring van het reglement van Nasdaq Europe is opgeheven.

Art. 2.Het reglement van Nasdaq Europe in bijlage van dit besluit is goedgekeurd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 8 juni 2001.

Brussel, 29 mei 2001.

D. REYNDERS

Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 29 mei 2001.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^