Ministerieel Besluit van 29 mei 2007
gepubliceerd op 26 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 27 mei 2004 waarbij de "Côtes de Sambre et Meuse" erkend wordt als kwaliteitswijn met de gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D.

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007202076
pub.
26/06/2007
prom.
29/05/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 MEI 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 27 mei 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004203295 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit van 27 mei 2004 waarbij de « Côtes de Sambre et Meuse » erkend wordt als kwaliteitswijn met de gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D. sluiten waarbij de "Côtes de Sambre et Meuse" erkend wordt als kwaliteitswijn met de gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D.


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot vaststelling van de benaming en de erkenningsvoorwaarden van de in het Waalse Gewest geproduceerde wijnen;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 mei 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004203295 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit van 27 mei 2004 waarbij de « Côtes de Sambre et Meuse » erkend wordt als kwaliteitswijn met de gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D. sluiten waarbij de "Côtes de Sambre et Meuse" erkend wordt als kwaliteitswijn met de gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D.;

Gelet op Verordening (EG) nr.1943/1999 van de Raad van 17 mei 1999 tot vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende de in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen;

Gelet op Verordening (EG) nr. 753/2002 van de Commissie van 29 april 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten;

Gelet op het Waterwetboek, inzonderheid op artikel D.7;

Overwegende dat de volledige lijst van de geheel en gedeeltelijk binnen het stroomgebied van de Maas gelegen gemeenten aan de Waalse wijnbouwers overgemaakt moet worden, Besluit : Enig artikel. Artikel 1 van de bijlage bij het ministerieel besluit van 27 mei 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004203295 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit van 27 mei 2004 waarbij de « Côtes de Sambre et Meuse » erkend wordt als kwaliteitswijn met de gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D. sluiten waarbij de "Côtes de Sambre et Meuse" erkend wordt als kwaliteitswijn met de gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D. wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.Het wijnbouwgebied dat geschikt is voor de benaming "Côtes de Sambre et Meuse" stemt overeen met het stroomgebied van de Maas bedoeld in artikel D. 7 van het Waterwetboek, dat uit acht onderstroomgebieden bestaat : Maas stroomopwaarts, Maas stroomafwaarts, Samber, Ourthe, Amel, Semois-Chiers, Vesder en Lesse.

Het bevat de volgende fusiegemeenten : 1° gemeenten die geheel binnen het stroomgebied van de Maas gelegen zijn : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° gemeenten die gedeeltelijk binnen het stroomgebied van de Maas gelegen zijn. De in deze gemeenten geproduceerde wijn moet voortkomen van percelen die geheel binnen het stroomgebied van de Maas gelegen zijn : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De percelen opgenomen in de zone afgebakend voor de productie van wijn die geschikt is voor de benaming "Côtes de Sambre et Meuse" worden gecontroleerd en geïnventariseerd door de Erkenningsommissie bedoeld in artikel 12 van deze bijlage. » Namen, 29 mei 2007.

B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^