Ministerieel Besluit van 29 mei 2017
gepubliceerd op 19 juni 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanduiding van de afgevaardigde van de Minister van Defensie bij de raad van bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2017012433
pub.
19/06/2017
prom.
29/05/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017012433

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


29 MEI 2017. - Ministerieel besluit houdende aanduiding van de afgevaardigde van de Minister van Defensie bij de raad van bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie


De Minister van Defensie, Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2006 betreffende de organisatie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, artikel 2, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 januari 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014007034 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut v sluiten tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, artikel 2, zesde lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009007040 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 2007 houdende benoeming van de voorzitters en van de leden van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 2007 houdende benoeming van de voorzitters en van de leden van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, artikel 2;

Overwegende dat de Generaal-majoor Jean-Paul Claeys zijn mandaat ter beschikking heeft gesteld, Besluit :

Artikel 1.Generaal-majoor Jean-Paul Claeys wordt ontslagen uit zijn mandaat als afgevaardigde van de Minister bij de raad van bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.

Art. 2.De heer Floris Van den Broeck wordt op 1 juli 2017 aangewezen als afgevaardigde van de Minister bij de raad van bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.

Brussel, 29 mei 2017.

S. VANDEPUT


begin


Publicatie : 2017-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^