Ministerieel Besluit van 29 mei 2018
gepubliceerd op 09 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de oproepingsbrieven voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018

bron
vlaamse overheid
numac
2018012944
pub.
09/07/2018
prom.
29/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012944

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur


29 MEI 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de oproepingsbrieven voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018


DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten, artikel 54, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017020590 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de delegatie van diverse bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiez sluiten houdende de delegatie van diverse bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiezingen aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, artikel 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/06/2012 pub. 06/07/2012 numac 2012035750 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de oproepingsbrieven voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 sluiten tot vaststelling van de modellen van de oproepingsbrieven voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012, Besluit :

Artikel 1.De oproepingsbrief voor deelname aan de gelijktijdige verkiezing van de gemeenteraad en de provincieraad in geval van digitale stemming wordt opgesteld conform het model I, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.De oproepingsbrief voor deelname aan de verkiezing van de gemeenteraad in geval van digitale stemming wordt opgesteld conform het model II, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.De oproepingsbrief voor deelname aan de gelijktijdige verkiezing van de gemeenteraad, de stadsdistrictsraad en de provincieraad in geval van digitale stemming wordt opgesteld conform het model III, opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4.De oproepingsbrief voor deelname aan de gelijktijdige verkiezing van de gemeenteraad en de stadsdistrictsraad in geval van digitale stemming wordt opgesteld conform het model IV, opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5.De oproepingsbrief voor deelname aan de gelijktijdige verkiezing van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraad in geval van digitale stemming wordt opgesteld conform het model V, opgenomen in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6.De oproepingsbrief voor deelname aan de gelijktijdige verkiezing van de gemeenteraad en de provincieraad in geval van stemming op papier wordt opgesteld conform het model VI, opgenomen in bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 7.De oproepingsbrief voor deelname aan de verkiezing van de gemeenteraad in geval van stemming op papier wordt opgesteld conform het model VII, opgenomen in bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 8.De oproepingsbrief voor deelname aan de gelijktijdige verkiezing van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraad in geval van stemming op papier wordt opgesteld conform het model VIII, opgenomen in bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 9.De achterzijde van de oproepingsbrieven, vermeld in artikel 1 en 2 van dit besluit, bevat de onderrichtingen voor de kiezer, vermeld in artikel 1 van het ministerieel besluit van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040077 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezers voor de gelijktijdige verkiezingen van de gemeenteraden, de stadsdistrictsraden, de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn en de ver sluiten tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer voor de gelijktijdige verkiezingen van de gemeenteraden, de stadsdistrictsraden, de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn en de verkiezingen van de provincieraden.

De achterzijde van de oproepingsbrieven, vermeld in artikel 3 en 4 van dit besluit, bevat de onderrichtingen voor de kiezer, vermeld in artikel 2 van het ministerieel besluit van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040077 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezers voor de gelijktijdige verkiezingen van de gemeenteraden, de stadsdistrictsraden, de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn en de ver sluiten tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer voor de gelijktijdige verkiezingen van de gemeenteraden, de stadsdistrictsraden, de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn en de verkiezingen van de provincieraden.

De achterzijde van de oproepingsbrieven, vermeld in artikel 5 van dit besluit, bevat de onderrichtingen voor de kiezer, vermeld in artikel 3 van het ministerieel besluit van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040077 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezers voor de gelijktijdige verkiezingen van de gemeenteraden, de stadsdistrictsraden, de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn en de ver sluiten tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer voor de gelijktijdige verkiezingen van de gemeenteraden, de stadsdistrictsraden, de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn en de verkiezingen van de provincieraden.

De achterzijde van de oproepingsbrieven, vermeld in artikel 6 en 7 van dit besluit, bevat de onderrichtingen voor de kiezer, vermeld in artikel 4 van het ministerieel besluit van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040077 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezers voor de gelijktijdige verkiezingen van de gemeenteraden, de stadsdistrictsraden, de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn en de ver sluiten tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer voor de gelijktijdige verkiezingen van de gemeenteraden, de stadsdistrictsraden, de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn en de verkiezingen van de provincieraden.

De achterzijde van de oproepingsbrieven, vermeld in artikel 8 van dit besluit, bevat de onderrichtingen voor de kiezer, vermeld in artikel 5 van het ministerieel besluit van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040077 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezers voor de gelijktijdige verkiezingen van de gemeenteraden, de stadsdistrictsraden, de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn en de ver sluiten tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer voor de gelijktijdige verkiezingen van de gemeenteraden, de stadsdistrictsraden, de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn en de verkiezingen van de provincieraden.

Art. 10.De achterzijde van alle oproepingsbrieven bevat de integrale tekst van artikel 56, 135, § 2, en artikel 138, § 3, derde lid, van het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten.

Art. 11.De kleur van de oproepingsbrieven, vermeld in artikel 1, 3, 5, 6 en 8, is wit. De kleur van de oproepingsbrieven, vermeld in artikel 2, 4 en 7, is lichtblauw.

Art. 12.Als de oproepingsbrieven, vermeld in artikel 1 tot en met 8, zonder omslag worden verstuurd, weegt een oproepingsbrief minstens 200 gram en zijn de volgende types van papier niet toegestaan: 1° glanzend;2° silk;3° kalk;4° transparant;5° gevernist;6° gelakt;7° gesatineerd.

Art. 13.Het ministerieel besluit van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/06/2012 pub. 06/07/2012 numac 2012035750 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de oproepingsbrieven voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 sluiten tot vaststelling van de modellen van de oproepingsbrieven voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 wordt opgeheven.

Brussel, 29 mei 2018.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

Bijlage 1 Model I als vermeld in artikel 1

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage 2 Model II als vermeld in artikel 2

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage 3 Model III als vermeld in artikel 3

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage 4 Model IV als vermeld in artikel 4

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage 5 Model V als vermeld in artikel 5

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage 6 Model VI als vermeld in artikel 6

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage 7 Model VII als vermeld in artikel 7

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage 8 Model VIII als vermeld in artikel 8

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 29 mei 2018 tot vaststelling van de modellen van de oproepingsbrieven voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018.

Brussel, 29 mei 2018.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^