Ministerieel Besluit van 29 november 2016
gepubliceerd op 21 februari 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05 en 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017200935
pub.
21/02/2017
prom.
29/11/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200935

WAALSE OVERHEIDSDIENST


29 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05 en 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016


De Minister-President, De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op artikel 35;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2016 pub. 25/08/2016 numac 2016027261 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 31.10 en 31.11, programma 02 van organisatieafdelingen 01.02 van programma 05 en naar basisallocatie 01.03 van programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 29 september 2016, 20 en 27 oktober 2016 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programmaEFRO 2014-2020, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Programma EFRO 2014-20 "Wallonië-Brussel 2020.EU";

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Economie 2020 - Begeleiding van en steun voor het ondernemerschap;

Titel : Economische activiteit in de regio van Namen;

Project : Reactieve begeleiding mbt. de oprichting en begeleiding van bedrijven;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 753.249,60 EUR;

Vereffeningskredieten : 112.987 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0590;

Titel : Economische activiteit in de regio Namen;

Project : "Réussir mon entreprise";

Operator : "UCM Namur";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 403.497,40 EUR;

Vereffeningskredieten : 60.525 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0591;

Titel : Economische activiteit in de regio Luxemburg;

Project : "Réussir mon entreprise";

Operator : "UCM Namur";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 337.381,84 EUR;

Vereffeningskredieten : 50.607 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0760;

Titel : Economische activiteit in de regio Luxemburg;

Project : "FOSTERLUX Création";

Operator : CCILB;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 136.145,71 EUR;

Vereffeningskredieten : 20.422 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0754;

Titel : Economische activiteit in de regio Luxemburg;

Project : "FOSTERLUX développement";

Operator : CCILB;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 581.558,46 EUR;

Vereffeningskredieten : 87.234 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0756;

Titel : Economische activiteit in de regio Luxemburg;

Project : Begeleiding tijdens de groei van de bedrijven;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 427.563,02 EUR;

Vereffeningskredieten : 64.135 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0758;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Begeleiding tijdens de groei van de bedrijven;

Operator : LME;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 559.918,38 EUR;

Vereffeningskredieten : 83.988 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0920;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Engineering met betrekking tot incentives van de overheid en reactieve begeleiding voor de vaststelling van het IT-beleid in bedrijven;

Operator : IDEA;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 357.831,50 EUR;

Vereffeningskredieten : 53.675 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0915;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Geïntegreerd begeleidingsprogramma bij de oprichting;

Operator : "Entreprendre.Wapi";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 767.487,92 EUR;

Vereffeningskredieten : 115.123 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0918;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Geïntegreerd begeleidingsprogramma bij de ontwikkeling;

Operator : "Entreprendre.Wapi";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 741.276,07 EUR;

Vereffeningskredieten : 111.191 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0919;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : "Réussir mon entreprise";

Operator : Syndicale Unie van de Belgische Middenstand van Henegouwen;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 414.840,93 EUR;

Vereffeningskredieten : 62.226 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0922;

Hoofdlijn 4 : Overgang naar een koolstofarm Wallonië 2020;

Maatregel 4.2.4 : Koolstofarm - Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Begeleiding van bedrijven inzake energiebeheer en - transitie;

Operator : "Entreprendre.Wapi";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 617.153,83 EUR;

Vereffeningskredieten : 92.573 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 424 0000 0917;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Begeleiding van bedrijven inzake energiebeheer en - prestatie;

Operator : IDEA;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 243.208,07 EUR;

Vereffeningskredieten : 36.481 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 424 0000 0916;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Economie 2020 - Begeleiding van en steun voor het ondernemerschap;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : Begeleiding bij de oprichting van traditionele bedrijven - Duitstalige Gemeenschap;

Operator : "WFG Ostbelgien VoG";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 307.042,38 EUR;

Vereffeningskredieten : 46.056 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0433;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : "Réussir mon entreprise";

Operator : "OCE - UCM" Luik;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 438.371,29 EUR;

Vereffeningskredieten : 65.756 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0432;

Titel : Economische activiteit in de regio Waals-Brabant;

Project : "M&M2020-GO";

Operator : "CEI LLN";

Basisallocatie : 31.11.02;

Vastleggingskredieten : 244.391 EUR;

Vereffeningskredieten : 36.657 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 114 0000 0107;

Titel : Economische activiteit in de regio Waals-Brabant;

Project : "Réussir mon entreprise";

Operator : "UCM" Waals-Brabant;

Basisallocatie : 31.11.02;

Vastleggingskredieten : 323.645 EUR;

Vereffeningskredieten : 48.547 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 114 0000 0105;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.2.1 : Steundiensten aan K.M.O.'s - proactieve economiesche stimulering;

Titel : Economische activiteit in de regio van Namen;

Project : Proactieve begeleiding mbt de oprichting en ontwikkeling van bedrijven;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 1.779.189 EUR;

Vereffeningskredieten : 266.879 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0596;

Titel : Economische activiteit in de regio van Namen;

Project : Gespecialiseerde dienst - Strategische intelligentie;

Operator : BEP;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 379.525 EUR;

Vereffeningskredieten : 56.929 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0598;

Titel : Economische activiteit in de regio Luxemburg;

Project : Begeleiding gericht op de oprichting van innoverende projecten;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 732.813 EUR;

Vereffeningskredieten : 109.922 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0753;

Titel : Economische activiteit in de regio Luxemburg;

Project : Begeleiding gericht op de groei van de bedrijven;

Operator : IDELUX;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 1.404.815 EUR;

Vereffeningskredieten : 210.722 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0752;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Begeleiding bij de creatie van innoverende activiteiten;

Operator : LME;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 2.663.544 EUR;

Vereffeningskredieten : 399.532 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0926;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Engineering met betrekking tot incentives van de overheid en reactieve begeleiding voor de vaststelling van het IT-beleid in bedrijven;

Operator : IDEA;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 955.461 EUR;

Vereffeningskredieten : 143.319 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0930;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Overheidsopdrachten;

Operator : "HD Gestion";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 320.702 EUR;

Vereffeningskredieten : 48.105 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0932;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : SI-programma "Strategische intelligentie";

Operator : "Entreprendre.Wapi";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 443.712 EUR;

Vereffeningskredieten : 66.557 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0927;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : Specifieke begeleidingsprogramma "Haut potentiel/Super archievers";

Operator : "Entreprendre.Wapi";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 1.815.707 EUR;

Vereffeningskredieten : 272.356 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0928;

Titel : Economische activiteit in de regio West Henegouwen;

Project : "Relais hennuyer de Guidance et Intelligence stratégique";

Operator : CCIH°;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 257.885 EUR;

Vereffeningskredieten : 38.683 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0931;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : Begeleiding bij de creatie van innoverend bedrijf;

Operator : CIDE-SOCRAN;

Basisallocatie 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 1.640.357 EUR;

Vereffeningskredieten : 246.054 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0426;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : Proactieve begeleiding mbt de ontwikkeling van innoverende bedrijven;

Operator : CIDE-SOCRAN;

Basisallocatie 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 1.315.537 EUR;

Vereffeningskredieten : 197.331 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0425;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : Proactieve begeleiding mbt de ontwikkeling van K.M.O.'s en hulpmiddel bij de territoriale omschrijving van bedrijven met een innovatiepotentieel en kennisoverdracht door de operatoren van de regio Luik;

Operator : SPI;

Basisallocatie 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 1.243.936 EUR;

Vereffeningskredieten : 186.590 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0423;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : Proactieve begeleiding bij de Ontwikkeling van Duitstalige K.M.O.'s;

Operator : "WFG-Ostbelgien VoG";

Basisallocatie 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 257.761 EUR;

Vereffeningskredieten : 38.664 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0427;

Titel : Economische activiteit in de regio van Luik;

Project : Gespecialiseerde begeleidingsdienst inzake Strategische Intelligentie voor K.M.O.'s met een hoog ontwikkelingspotentieel;

Operator : SPI;

Basisallocatie 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 613.001 EUR;

Vereffeningskredieten : 91.950 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0424;

Titel : "LEAN CREATIVE ECOSYSTEM";

Project : "Groeibevorderend middel - ACCELERATEUR P.M.E./BW";

Operator : "CREATIVE WALLONIA ENGINE";

Basisallocatie 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 684.372 EUR;

Vereffeningskredieten : 102.655 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 121 0000 0562;

Titel : "LEAN CREATIVE ECOSYSTEM";

Project : "Groeibevorderend middel voor start'up - NEST'UP";

Operator : "CREATIVE WALLONIA ENGINE";

Basisallocatie 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 1.627.698 EUR;

Vereffeningskredieten : 244.155 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0560;

Titel : "LEAN CREATIVE ECOSYSTEM";

Project : "MVP LAB";

Operator : "CREATIVE WALLONIA ENGINE";

Basisallocatie 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 765.960 EUR;

Vereffeningskredieten : 114.894 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0558;

Titel : Economische activiteit in de regio Waals-Brabant;

Project : "M&M2020-GROW";

Operator : "CEI LLN";

Basisallocatie : 31.11.02;

Vastleggingskredieten : 453.096 EUR;

Vereffeningskredieten : 67.964 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 121 0000 0108;

Titel : Economische activiteit in de regio Waals-Brabant;

Project : SPRINGBOC;

Operator : "Cap Innove";

Basisallocatie : 31.11.02;

Vastleggingskredieten : 320.729 EUR;

Vereffeningskredieten : 48.109 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 121 0000 0110;

Titel : Economische activiteit in de regio Waals-Brabant;

Project : "Step Up";

Operator : "Cap Innove";

Basisallocatie : 31.11.02;

Vastleggingskredieten : 320.610 EUR;

Vereffeningskredieten : 48.092 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 121 0000 0109;

Titel : "LEAN CREATIVE ECOSYSTEM";

Project : "Groeibevorderend middel - ACCELERATEUR P.M.E./Wallonie hors BW";

Operator : "CREATIVE WALLONIA ENGINE";

Basisallocatie 31.11.02;

Vastleggingskredieten : 102.427 EUR;

Vereffeningskredieten : 15.364 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 121 0000 0559;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.1 : Investeringen in speerpuntuitrustingen;

Titel : "IAWATHA - InnovAtion en Wallonie par les TecHnologies Additives";

Project : CERAMTOP;

Operator : CRIBC;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 156.496,61 EUR;

Vereffeningskredieten : 7.825 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211 0000 1409;

Titel : "IAWATHA - InnovAtion en Wallonie par les TecHnologies Additives";

Project : POSTRAM;

Operator : CRM;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 404.352,96 EUR;

Vereffeningskredieten : 20.218 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211 0000 1411;

Titel : "IAWATHA - InnovAtion en Wallonie par les TecHnologies Additives";

Project : EXIATAS;

Operator : SIRRIS;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 467.288,41 EUR;

Vereffeningskredieten : 23.364 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211 0000 1410;

Titel : « "Low Carbon Footprint Materials";

Project : "MACOBIO 5.1 CENTEXBEL";

Operator : CENTEXBEL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 83.940,39 EUR;

Vereffeningskredieten : 4.197 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211 0000 3273;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel : "IAWATHA - InnovAtion en Wallonie par les TecHnologies Additives";

Project : SIMATHA;

Operator : CENAERO;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 739.939,04 EUR;

Vereffeningskredieten : 110.991 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1417;

Titel : "IAWATHA - InnovAtion en Wallonie par les TecHnologies Additives";

Project : CERAMPLUS;

Operator : CRIBC;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 310.879,36 EUR;

Vereffeningskredieten : 46.632 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1414;

Titel : "IAWATHA - InnovAtion en Wallonie par les TecHnologies Additives";

Project : VAMETAM;

Operator : CRM;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 259.861,19 EUR;

Vereffeningskredieten : 38.979 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1413;

Titel : "IAWATHA - InnovAtion en Wallonie par les TecHnologies Additives";

Project : RIATAS;

Operator : SIRRIS;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 211.550,93 EUR;

Vereffeningskredieten : 31.733 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1412;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.1 : Investeringen in speerpuntuitrustingen;

Titel : "IAWATHA - InnovAtion en Wallonie par les TecHnologies Additives";

Project : "Aman/UMater/Equipements";

Operator : UCL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 300.000,21 EUR;

Vereffeningskredieten : 15.000 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 211 0000 3168;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel : "IAWATHA - InnovAtion en Wallonie par les TecHnologies Additives";

Project : "Aman/UMater/Recherche";

Operator : UCL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 323.999,78 EUR;

Vereffeningskredieten : 48.600 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 1415;

Titel : "IAWATHA - InnovAtion en Wallonie par les TecHnologies Additives";

Project : OpStrucFAd;

Operator : ULB;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 337.465,89 EUR;

Vereffeningskredieten : 50.620 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 1416;

Titel : "IAWATHA - InnovAtion en Wallonie par les TecHnologies Additives";

Project : OPVAL;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 675.364,04 EUR;

Vereffeningskredieten : 101.305 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1418;

Titel : "Low Carbon Footprint Materials";

Project : BIOMAT 6;

Operator : CELABOR;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 131.530,64 EUR;

Vereffeningskredieten : 19.730 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3284;

Titel : "Low Carbon Footprint Materials";

Project : MACOBIO 4;

Operator : CELABOR;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 99.885,87 EUR;

Vereffeningskredieten : 14.983 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3277;

Titel : "Low Carbon Footprint Materials";

Project : MACOBIO 1.2;

Operator : CENAERO;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 347.034,11 EUR;

Vereffeningskredieten : 52.055 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3274;

Titel : "Low Carbon Footprint Materials";

Project : MACOBIO 5.2;

Operator : CENTEXBEL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 248.794,99 EUR;

Vereffeningskredieten : 37.319 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3278;

Titel : "Low Carbon Footprint Materials";

Project : BIOMAT 7;

Operator : CERTECH;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 224.696,76 EUR;

Vereffeningskredieten : 33.705 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3285;

Titel : "Low Carbon Footprint Materials";

Project : MACOBIO 2;

Operator : CERTECH;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 492.557,84 EUR;

Vereffeningskredieten : 73.884 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3275;

Titel : "Low Carbon Footprint Materials";

Project : BIOMAT 2;

Operator : MATERIA NOVA;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 473.719,86 EUR;

Vereffeningskredieten : 71.058 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3281;

Titel : "Low Carbon Footprint Materials";

Project : BIORG-EL 3;

Operator : MATERIA NOVA;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 72.462,41 EUR;

Vereffeningskredieten : 10.869 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3288;

Titel : "Low Carbon Footprint Materials";

Project : MACOBIO 6;

Operator : MATERIA NOVA;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 465.688,18 EUR;

Vereffeningskredieten : 69.853 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3279;

Titel : "Low Carbon Footprint Materials";

Project : MACOBIO 3;

Operator : SIRRIS;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 210.756,08 EUR;

Vereffeningskredieten : 31.613 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3276;

Titel : "Low Carbon Footprint Materials";

Project : BIOMAT 4;

Operator : ULB;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 246.090,13 EUR;

Vereffeningskredieten : 36.914 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3283;

Titel : "Low Carbon Footprint Materials";

Project : BIOMAT 4;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 511.713,50 EUR;

Vereffeningskredieten : 76.757 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3282;

Titel : "Low Carbon Footprint Materials";

Project : BIOMAT 1;

Operator : UMONS;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 716.170,15 EUR;

Vereffeningskredieten : 107.426 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3280;

Titel : "Low Carbon Footprint Materials";

Project : BIORG-EL 1;

Operator : UMONS;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 242.892,09 EUR;

Vereffeningskredieten : 36.434 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3286;

Titel : "Low Carbon Footprint Materials";

Project : BIORG-EL 2;

Operator : UNAMUR;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 262.938,85 EUR;

Vereffeningskredieten : 39.441 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3287;

Titel : TERA4ALL;

Project : TERA4ALL-CSL;

Operator : CSL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 604.899,90 EUR;

Vereffeningskredieten : 90.735 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0395;

Titel : TERA4ALL;

Project : TERA4ALL-MULTITEL-DEV;

Operator : Multitel vzw;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 422.426,71 EUR;

Vereffeningskredieten : 63.364 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0394;

Titel : TERA4ALL;

Project : TERA4ALL-UCL;

Operator : UCL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 240.000 EUR;

Vereffeningskredieten : 36.000 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 0397;

Titel : TERA4ALL;

Project : TERA4ALL-INTELSIG;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 611.561,14 EUR;

Vereffeningskredieten : 91.734 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0396;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.2.2 : Steun voor de uitvoering van demonstratieeenheden voor K.M.O.'s binnen erkende onderzoekscentra;

Titel : TERA4ALL;

Project : TERA4ALL-MULTITEL-DEMO;

Operator : Multitel vzw;

Basisallocatie 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 134.759,78 EUR;

Vereffeningskredieten : 6.738 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 222 0000 0393;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.3.3 : Steun voor de aanleg van creatieve Hubs in universiteitssteden en steden met meer dan 50 000 inwoners;

Titel : Creatieve Hub Charleroi - Zuid-Henegouwen;

Project : Activiteit van de creatieve Hub;

Operator : Héraclès;

Basisallocatie 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 723.531 EUR;

Vereffeningskredieten : 108.530 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 0049;

Titel : Creatieve hub Charleroi - Zuid-Henegouwen;

Project : "Industrie 4.0";

Operator : CETIC;

Basisallocatie 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 634.274 EUR;

Vereffeningskredieten : 95.141 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 0055;

Titel : Creatieve hub Charleroi - Zuid-Henegouwen;

Project : "Charleroi Creative";

Operator : IGRETEC;

Basisallocatie 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 643.887 EUR;

Vereffeningskredieten : 96.583 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 0056;

Titel : Creatieve hub Charleroi - Zuid-Henegouwen;

Project : "FAB LAB";

Operator : ULB;

Basisallocatie 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 672.893 EUR;

Vereffeningskredieten : 100.934 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 0054;

Titel : Creatieve hub Charleroi - Zuid-Henegouwen;

Project : Aanleg en uitrusting van de creatieve Hub Charleroi Zuid-Henegouwen en van de "Cité de la Créativité";

Operator : Héraclès;

Basisallocatie 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 430.987 EUR;

Vereffeningskredieten : 64.987 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 0050;

Titel : Creatieve Hub van Luik;

Project : Creatieve activiteit Hub van Luik;

Operator : "ID Campus";

Basisallocatie 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 2.153.823 EUR;

Vereffeningskredieten : 323.074 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 1421;

Titel : Creatieve Hub van Luik;

Project : Creatieve Hub van Luik - Le Fiacre;

Operator : "Invest Services";

Basisallocatie 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 1.567.500 EUR;

Vereffeningskredieten : 235.125 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 1422;

Titel : Creatieve Hub van Luik;

Project : "Liège Créative in the Hub";

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 614.710 EUR;

Vereffeningskredieten : 92.206 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 1423;

Titel : Creatieve Hub van Luik;

Project : "Venture Lab - Hub Incubation";

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 1.560.215 EUR;

Vereffeningskredieten : 234.032 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 1424;

Titel : "D.E.C.I.D.E.";

Project : OPENHUB4-FabLab;

Operator : UCL;

Basisallocatie 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 734.837 EUR;

Vereffeningskredieten : 110.226 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 233 0000 0260;

Titel : "Hub Créatif de Wallonie picarde";

Project : Territoriale activiteit met het oog op een creatieve economie;

Operator : "WAP'S HUB";

Basisallocatie 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 1.243.955 EUR;

Vereffeningskredieten : 186.593 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 1068;

Titel : "Hub Créatif de Wallonie picarde";

Project : Technische ruimte : hoofdplaats van de creatieve Hub;

Operator : IDETA;

Basisallocatie 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 1.601.506 EUR;

Vereffeningskredieten : 240.226 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 1067;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel : UserMedia;

Project : CloudMEDIA-CETIC-Equipement;

Operator : CETIC;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 20.844 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1080;

Titel : UserMedia;

Project : "MEDIAFactory-UCL MONS - Equipement";

Operator : UCL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 6.164 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 1083;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : Bioprofiling;

Operator : ULB;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 42.923 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0864;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : PEBHS;

Operator : ULB;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 4.715 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0863;

Titel : BIOMED HUB;

Project : DMLA-AB/CER;

Operator : CER GROUP;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 21.667 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0994;

Titel : BIOMED HUB;

Project : DMLA-AB/ULg;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 66.895 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0987;

Titel : BIOMED HUB;

Project : KIT-QUANTA/ULg;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 14.006 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0988;

Titel : BIOMED HUB;

Project : PREDIMID;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 39.473 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0984;

Titel : UserMedia;

Project : CryptoMEDIA-MULTITEL;

Operator : MULTITEL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 7.376 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 1076;

Titel : UserMedia;

Project : MEDIAFactory-MULTITEL;

Operator : MULTITEL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 23.220 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 1075;

Titel : UserMedia;

Project : CryptoMEDIA-UCL;

Operator : UCL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 30.000 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 1073;

Titel : UserMedia;

Project : MEDIAFactory-UCL;

Operator : UCL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 40.881 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 1074;

Titel : UserMedia;

Project : MediMEDIA-UCL;

Operator : UCL;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 30.000 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 212 0000 1071;

Titel : UserMedia;

Project : CloudMEDIA-ULg;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 43.560 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1079;

Titel : UserMedia;

Project : MEDIAFactory-ULg;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 106.844 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1078;

Titel : UserMedia;

Project : MediMEDIA-ULg;

Operator : ULg;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 33.327 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1077;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : HuMAb-S aureus;

Operator : CER GROUP;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 53.852 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0874;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : LIV;

Operator : IMMUNEHEALTH;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 5.344 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0875;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : HuMAb-S aureus;

Operator : ULB;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 27.096 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0873;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : LIV;

Operator : ULB;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 230.666 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0871;

Titel : WALLONIA-BIOMED;

Project : KIT-QUANTA;

Operator : UMONS;

Basisallocatie 01.03.31;

Vereffeningskredieten : 11.981 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 0878, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 27.754 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 4.164 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 02 van organisatieafdeling 18.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 12.583 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 1.888 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 05 van organisatieafdeling 18.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 11.032 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 2.361 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 31 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 02, 05 en 31 van organisatieafdeling 18 en van programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1e aanpassing en overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet

VaK

VeK

VaK

VeK

VaK

VeK

OA 34 01.01.01.

545.055

21.181

- 51.369

- 8.413

493.686

12.768

OA 18 31.10.02.

0

0

+ 25.989

+ 3.899

25.989

3.899

OA 18 31.11.02.

0

0

+ 1.765

+ 265

1.765

265

OA 18 01.02.05.

0

0

+ 12.583

+ 1.888

12.583

1.888

OA 18 01.03.31.

44.685

4.584

+ 11.032

+ 2.361

55.717

6.945


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 29 november 2016.

P. MAGNETTE J.-C. MARCOURT


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^