Ministerieel Besluit van 29 november 2016
gepubliceerd op 22 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13, programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma's 03 en 31 van organisatieafdeling 16, programma's 0

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201032
pub.
22/02/2017
prom.
29/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201032

WAALSE OVERHEIDSDIENST


29 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13, programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma's 03 en 31 van organisatieafdeling 16, programma's 02, 04, 05, 11 en 21 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016


De Minister-President, De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, De Minister van Tewerkstelling en Vorming, De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op artikel 35;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 73.11, programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 24 november 2016 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma EFRO 2014-2020, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project): Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn : Geïntegreerde stedelijke ontwikkeling 2020;

Maatregel 5.2.1 : Stadsheropleving - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : « Namur Innovative City Lab »;

Project: Espace Confluence - Passerelle cyclo-piétonne; « Espace Confluence » - Voetgangers- en fietsersbrug;

Operator: DGO2;

Basisallocatie: 73.11.11;

Vastleggingskredieten : 2.310.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 521 0000 0633;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 51.15 en 51.16, programma 04 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 24 november 2016 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma EFRO 2014-2020, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 4 : Overgang naar een koolstofarm Wallonië 2020;

Maatregel 4.2.3 : Koolstofarm - Versterking van de competitiviteit van het grondgebied door de creatie en de herkwalificatie van gunstige infrastructuur voor de opvang van bedrijven die bijdragen tot de overgang naar een koolstofarme economie;

Titel : Eigenbrakel 21;

Project: Multimodale verbindingsweg tussen het stadscentrum en de westelijke bedrijvenparken;

Operator: Gemeente Eigenbrakel;

Basisallocatie: 51.16.04;

Vastleggingskredieten : 3.407.556,36 EUR;

Codificatie van het project: E BW 1 423 0000 3097;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.3 : Versterking van de competitiviteit van het grondgebied door de creatie en de herkwalificatie van gunstige infrastructuur voor de opvang van bedrijven die bijdragen tot de overgang naar een koolstofarme economie;

Titel : DYNAMO;

Project: ID1. Aarlen - Aanleg van ruimtes voor co-working op de dienstenzone van Schoppach;

Operator: IDELUX;

Basisallocatie: 51.15.04;

Vastleggingskredieten : 843.620,55 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 113 0000 0553;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.3.2 : Bedrijfsruimten met een hoge milieukwaliteit;

Titel : DYNAMO;

Project: ID2. Aarlen - Oprichting van een bedrijvencentrum en van een micro-wetenschapspark;

Operator: IDELUX;

Basisallocatie : 51.15.04;

Vastleggingskredieten : 638.663,68 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 132 0000 0554;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.3 : Versterking van de competitiviteit van het grondgebied door de creatie en de herkwalificatie van gunstige infrastructuur voor de opvang van bedrijven die bijdragen tot de overgang naar een koolstofarme economie;

Titel : EMRA - DEMO2FACTORY;

Project: EMRA - FACTORY;

Operator: IDEA;

Basisallocatie : 51.15.04;

Vastleggingskredieten : 1.802.845,30 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 113 0000 0161;

Titel : « SITI - Sambreville, Incubation, Transition, Innovation »;

Project: Incubator voor Sociale economie - Sanering van de voormalige site « Bon Grain » (Fase II);

Operator: Gemeente Sambreville;

Basisallocatie : 51.15.04;

Vastleggingskredieten : 780.000 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 113 0000 1004;

Titel : « SITI - Sambreville, Incubation, Transition, Innovation »;

Project: « Incubateur Food is Life 2 »;

Operator: BEP Economische expansie;

Basisallocatie : 51.15.04;

Vastleggingskredieten : 969.274,35 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 113 0000 0998;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 31.10 van programma 02, naar basisallocatie 01.02 van programma 05 en naar basisallocatie 01.03 van programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 24 november 2016 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma EFRO 2014-2020, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Economie 2020 - Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel : « SITI - Sambreville, Incubation, Transition, Innovation »;

Project: « PAEDES - Pour l'Animation et l'Emploi dans l'Economie Sociale »;

Operator: SYNECO;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 367.304,52 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0999;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel : « SITI - Sambreville, Incubation, Transition, Innovation »;

Project: ECOSOL;

Operator: « Gembloux Agrobiotech »;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 994.937,38 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1011;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.3.3 : Steun voor de aanleg van creatieve Hubs in universiteitssteden en steden met meer dan 50.000 inwoners;

Titel : DYNAMO;

Project: U3. Aarlen - « GREEN Hub Dynamique »;

Operator: ULg;

Basisallocatie : 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 513.573,51 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 0550;

Titel : « Vallée de la Vesdre » - Stadsheropleving;

Project: Uitvoering van een creatieve Hub (ULg);

Operator: ULg;

Basisallocatie : 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 286.323,42 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 3360;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.1 : Investeringen in speerpuntuitrustingen;

Titel : PHARE;

Project: ULg - GMP;

Operator: ULg;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 1.208.323,30 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 211 0000 1024;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel: PHARE;

Project: « Multitel-see »;

Operator: MULTITEL;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 163.593,03 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1022;

Titel: PHARE;

Project: « Sirris-Optiprocess »;

Operator: SIRRIS;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 127.122,93 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1023;

Titel: PHARE;

Project: « ULg-Analytique »;

Operator: ULg;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 974.515,14 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1015;

Titel: PHARE;

Project: « ULg-Galénique »;

Operator: ULg;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 758.676,74 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 1014;

Hoofdlijn 1 : Economie 2020;

Maatregel 1.1.4 : Economie 2020 - Begeleiding en steun voor het ondernemerschap;

Titel: « Evenwicht/Incubatoren in Sociale Economie/Wallonië transitie en meer ontwikkelde regio »;

Project: « CO-LAB, Coopérer pour durer », Incubatoren in SE - Zuid Henegouwen (Charleroi/Thuin)/ Arrondissement van Namen (Namen noord);

Operator: "AZIMUT";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 1.119.539,31 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0092;

Titel: « Equilibre/Incubateurs en Economie Sociale/Wallonie transition et région plus développée »;

Project: Incubatoren in SE - Henegouwen (Zuid Henegouwen / Charleroi-Thuin uitgezonderd);

Operator: "PROGRESS";

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 1.218.465,89 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0091;

Titel: « Equilibre/Incubateurs en Economie Sociale/Wallonie transition et région plus développée »;

Project: Incubatoren in SE - Arrondissement van Dinant en Philippeville (Namen Zuid);

Operator: CHALLENGE;

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 736.005,82 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 114 0000 0093;

Titel: « Equilibre/Incubateurs en Economie Sociale/Wallonie transition et région plus développée »;

Project: « CO-LAB, Coopérer pour durer », Incubatoren in SE - Waals Brabant;

Operator: AZIMUT (Waals Brabant);

Basisallocatie : 31.10.02;

Vastleggingskredieten : 280.448,15 EUR;

Codificatie van het project : E BW 1 114 0000 0094;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.2.2 : Steun voor de uitvoering van demonstratieeenheden voor KMO's binnen erkende onderzoekscentra;

Titel: EMRA-DEMO2FACTORY;

Project: « EMRA-DEMO-CERTECH »;

Operator: CERTECH;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 458.324,99 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 222 0000 0160;

Titel: EMRA-DEMO2FACTORY;

Project: « EMRA-DEMO-CRIBC »;

Operator: CRIBC;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 393.750 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 222 0000 0159;

Titel: EMRA-DEMO2FACTORY;

Project: « EMRA-DEMO-CTP »;

Operator: CTP;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 347.724,98 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 222 0000 0157;

Titel: EMRA-DEMO2FACTORY;

Project: « EMRA-DEMO-MANO »;

Operator: MATERIA NOVA;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 925.050 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 222 0000 0158;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.1.2 : Ontwikkeling van projecten inzake onderzoek en ontwikkeling van de resultaten;

Titel: DigiSTORM;

Project: DigiMIR-CETIC;

Operator: CETIC;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 109.154,29 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3301;

Titel: DigiSTORM;

Project: DigiINTEL;

Operator: MULTITEL;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 72.298 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3302;

Titel: DigiSTORM;

Project: DigiBIRD;

Operator: Universiteit van Bergen;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 221.565,70 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3299;

Titel: DigiSTORM;

Project: DigiMIR;

Operator: Universiteit van Bergen;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 495.145,58 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3300;

Titel: DigiSTORM;

Project: DigiSENSE;

Operator: Universiteit van Bergen;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 515.675,67 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3303;

Titel: DigiSTORM;

Project: DigiSPACE;

Operator: Universiteit van Bergen;

Basisallocatie : 01.03.31;

Vastleggingskredieten : 298.138,97 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 212 0000 3304;

Hoofdlijn 2 : Innovatie 2020;

Maatregel 2.3.3 : Steun voor de aanleg van creatieve Hubs in universiteitssteden en steden met meer dan 50.000 inwoners;

Titel: DigiSTORM;

Project: DigiFACTORY;

Operator: IDEA;

Basisallocatie : 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 338.109,65 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 3297;

Titel: DigiSTORM;

Project: DigiCAMPUS;

Operator: Universiteit van Bergen;

Basisallocatie : 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 1.039.616,17 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 3296;

Titel : DigiSTORM;

Project: DigiLABS;

Operator: Universiteit van Bergen;

Basisallocatie : 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 865.733,03 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 3298;

Titel : DigiSTORM;

Project: « Centre de la créativité - Quartier général de « Creative Valley » »;

Operator: Stad Bergen;

Basisallocatie: 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 2.490.028,69 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 3305;

Titel : DigiSTORM;

Project: « Smart Heritage (living museum lab) »;

Operator: Stad Bergen;

Basisallocatie: 01.02.05;

Vastleggingskredieten : 567.000 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 233 0000 3306;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.19, programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 24 november 2016 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma EFRO 2014-2020, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn : Geïntegreerde stedelijke ontwikkeling 2020;

Maatregel 5.2.1 : Stadsvernieuwing - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : « Vallée de la Vesdre » - Stadsheropleving;

Project: « Verviers, Ville conviviale »;

Operator: Stad Verviers;

Basisallocatie: 63.19.12;

Vastleggingskredieten : 3.909.735,55 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 521 0000 3359;

Titel : DYNAMO;

Project: A2. Aarlen - Heropleving van de « Place Léopold » en van het « Parc Léopold »;

Operator: Stad Aarlen;

Basisallocatie: 63.19.12;

Vastleggingskredieten : 2.000.480 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 521 0000 0544;

Titel : DYNAMO;

Project: A3. Aarlen - Heraanleg van de « rue Paul Reuter » en van de « Place des Chasseurs Ardennais »;

Operator: Stad Aarlen;

Basisallocatie: 63.19.12;

Vastleggingskredieten : 1.000.320,01 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 521 0000 0546;

Titel : « Herstal, une nouvelle urbanité pour une ville durable »;

Project: Heraanleg van de « place Gilles Gérard »;

Operator: Stad Herstal;

Basisallocatie: 63.19.12;

Vastleggingskredieten : 290.000 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 521 0000 1088;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.22, programma 03 en naar basisallocatie 01.11 van programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 24 november 2016 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma EFRO 2014-2020, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 3 : Slim grondgebiedsbeheer 2020;

Maatregel 3.1.1 : Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : « Vallée de la Vesdre » - Stadsheropleving;

Project: Stedelijke herdynamisering « rue Albert Ier (Dison) »;

Operator: Gemeente Dison;

Basisallocatie: 63.22.03;

Vastleggingskredieten : 600.000 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 311 0000 3361;

Hoofdlijn 4 : Overgang naar een koolstofarm Wallonië 2020;

Maatregel 4.5.1 : Koolstofarm/Warmetkrachtkoppeling - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : « Herstal, une nouvelle urbanité pour une ville durable »;

Project: Uitvoering van een distributienet voor stadsverwarming;

Operator: SA « URBEO Invest »;

Basisallocatie: 01.11.31;

Vastleggingskredieten : 6.336.038,18 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 451 0000 1087;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.01, programma 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 24 november 2016 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma Interreg V A, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project): Interreg V A Grote Regio;

Hoofdlijn 1 : Voortzetting van de ontwikkeling van een geïntegreerde arbeidsmarkt door de opopvoeding, de opleiding en de vergemakkelijking van de fysieke mobiliteit te steunen; {0>Mesure 1.2 : Améliorer l'offre en matière de mobilité durable pour faciliter le déplacement des travailleurs transfrontaliers et des apprenants;<}100 {>Maatregel 1.2 : Verbetering van het aanbod inzake duurzame mobiliteit met het oog op vlottere verplaatsingen van grensarbeiders en lerenden;%<0} Titel : « Mobilité douce aux 3 Frontières »;

Operator: Gemeente Aubange;

Basisallocatie: 01.01.02;

Vastleggingskredieten : 1.000 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 102000 0000 2;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.21, programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 24 november 2016 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma EFRO 2014-2020, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project): Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn : Geïntegreerde stedelijke ontwikkeling 2020;

Maatregel 5.2.1 : Stadsvernieuwing - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : « Herstal, une nouvelle urbanité pour une ville durable »;

Project: Sanering van het gebouw van Marexhe-Station;

Operator: URBEO;

Basisallocatie: 63.21.03;

Vastleggingskredieten : 800.000 EUR;

Codificatie van het project: E TR 1 521 0000 1086;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 33.06 en 43.01, programma 11 en naar basisallocaties 33.36 en 41.36 van programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 21 juli 2016 en 24 november 2016 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma Interreg V A, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten): Programma Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 1 : Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Maatregel 1.2 : Vegroting van de overdracht en van de verspreiding van innoverende goede praktijken in de strategische sectoren en sectoren met een sterke complementariteit van de grensoverschrijdende zone;

Titel : Formawood;

Operator: Opleidingscentrum Hout;

Basisallocatie: 33.36.21;

Vastleggingskredieten : 62.613,93 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 102 0000 0082;

Titel : Formawood;

Operator: « Hout Info Bois »;

Basisallocatie: 33.36.21;

Vastleggingskredieten : 129.262,12 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 102 0000 0082;

Titel : Formawood;

Operator: « Ligne Bois »;

Basisallocatie: 33.36.21;

Vastleggingskredieten : 156.360,65 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 102 0000 0082;

Titel : Formawood;

Operator: « Savoir Faire et Faire Savoir »;

Basisallocatie: 33.36.21;

Vastleggingskredieten : 104.216,53 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 102 0000 0082;

Hoofdlijn 4 : Bevordering van sociale inclusie en armoedebestrijding;

Maatregel 4.9 : Bevordering van tewerkstelling en mobiliteit van grensarbeiders en integratie op de arbeidsmarkten;

Titel : « Grenzeloos Competent »;

Operator: « ASBL ELEA »;

Basisallocatie: 33.36.21;

Vastleggingskredieten : 85.591,80 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 409 0000 0214;

Titel : « Grenzeloos Competent »;

Operator: CEFRET;

Basisallocatie: 33.36.21;

Vastleggingskredieten : 199.534,94 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 409 0000 0214;

Titel : « Grenzeloos Competent »;

Operator: IWEPS;

Basisallocatie: 41.36.21;

Vastleggingskredieten : 27.367,49 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 409 0000 0214;

Titel : « Grenzeloos Competent »;

Operator: FOREm;

Basisallocatie: 41.36.21;

Vastleggingskredieten : 15.997,56 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 409 0000 0214;

Titel : ESF/GT;

Operator: FOREm;

Basisallocatie: 43.01.11;

Vastleggingskredieten : 160.336,65 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 409 0000 0212;

Titel : ESF/GT;

Operator: « ASBL UNION »;

Basisallocatie: 33.06.11;

Vastleggingskredieten : 22.173,18 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 409 0000 0212;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 61.03, programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 24 november 2016 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma Efro 2014-2020, namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project): Programma EFRO 2014-20 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 5 : Geïntegreerde stedelijke ontwikkeling 2020;

Maatregel 5.2.1 : Stadsvernieuwing - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Titel : « Herstal, une nouvelle urbanité pour une ville durable »;

Project : Inrichting van de « Espace Browning » als stadspark;

Operator: Stad Herstal;

Basisallocatie: 61.03.05;

Vastleggingskredieten : 1.000.000 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 521 0000 1089, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 7.201 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 12 van organisatieafdeling 13.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 02 van organisatieafdeling 14.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 2.310 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 11 van organisatieafdeling 14.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.000 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 02 van organisatieafdeling 15.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.400 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 03 van organisatieafdeling 16.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 6.337 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 31 van organisatieafdeling 16.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 3.722 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 02 van organisatieafdeling 18.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 8.443 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 04 van organisatieafdeling 18.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 6.101 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 05 van organisatieafdeling 18.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 184 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 11 van organisatieafdeling 18.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 782 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 21 van organisatieafdeling 18.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 8.064 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 31 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 21 en 31 van de organisatieafdelingen 13, 14, 15, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na 1ste aanpassing en overdrachtsbesluiten

Overdrachten

Aangepast krediet

VaK

VeK

VaK

VeK

VaK

VeK

OA 34 01.01.01

399.696

7.456

- 45.545

-

354.151

7.456

OA 14 73.11.11

0

0

+ 2.310

-

2.310

0

OA 18 51.15.04

21.956

1.069

+ 5.035

-

26.991

1.069

OA 18 51.16.04

0

0

+ 3.408

-

3.408

0

OA 18 31.10.02

25.989

3.899

+ 3.722

-

29.711

3.899

OA 18 01.02.05

17.889

2.684

+ 6.101

-

23.990

2.684

OA 18 01.03.31

55.717

6.945

+ 8.064

-

63.781

6.945

OA 13 63.19.12

1.776

89

+ 7.201

-

8.977

89

OA 16 63.22.03

33.537

1.677

+ 600

-

34.137

1.677

OA 16 01.11.31

270

14

+ 6.337

-

6.607

14

OA14 01.01.02

1.702

561

+ 1

-

1.703

561

OA16 63.21.03

8.215

412

+ 800

-

9.015

412

OA18 33.06.11

0

0

+ 23

-

23

0

OA18 43.01.11

0

0

+ 161

-

161

0

OA18 33.36.21

0

0

+ 738

-

738

0

OA18 41.36.21

0

0

+ 44

-

44

0

OA15 61.03.02

32

1.257

+ 1.000

-

1.032

1.257


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 29 november 2016.

P. MAGNETTE M. PREVOT J.-Cl. MARCOURT P. FURLAN C. DI ANTONIO E. TILLIEUX R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^