Ministerieel Besluit van 29 oktober 1998
gepubliceerd op 01 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1998007240
pub.
01/12/1998
prom.
29/10/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties


De Minister van Landsverdediging, Gelet op artikel 114 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 november 1994;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 september 1995, 11 maart 1996, 10 juli 1996, 13 november 1996 en 27 september 1997.

Gelet op het advies van de Intermachtencommissie, gegeven op 21 april 1998.

Gelet op het advies van de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 19°, van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 27 september 1997, wordt vervangen als volgt : « 19° de operatie SFOR vanaf december 1996; ».

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « 20° de operatie ALBA tijdens de periode van 7 juni 1997 tot 27 juli 1997. ».

Art. 3.Artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt : « 4° de operatie JOINT FALCON na 10 oktober 1996. ».

Brussel, 29 oktober 1998.

J.-P. PONCELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^