Ministerieel Besluit van 29 oktober 1998
gepubliceerd op 06 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 1998 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998016306
pub.
06/11/1998
prom.
29/10/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 1998. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998016186 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest sluiten houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest


De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995 en 23 maart 1998, inzonderheid het artikel 9bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende klassieke varkenspest en de Afrikaanse varkenspest, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 april 1982, 31 januari 1990, 22 mei 1990, 14 juli 1995 en 31 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende de veterinaire en zoötechnische controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van sommige levende dieren en produkten, inzonderheid het artikel 11;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998016186 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest sluiten houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest;

Gelet op de beschikking 98/555/EG van de Commissie van 30 september 1998 houdende tweede wijziging van beschikking 98/339/EG van de Commissie van 14 mei 1998 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Spanje en tot intrekking van beschikking 97/285/EG;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de evolutie van de situatie van de klassieke varkenspest in Spanje het aanpassen van de bijzondere tijdelijke maatregelen van toezicht op bedrijven waar varkens of varkenssperma afkomstig uit Spanje worden aangevoerd, dringend noodzakelijk maakt, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Bijlage I bij het ministerieel besluit van 23 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998016186 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest sluiten houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 29 oktober 1998.

K. PINXTEN

Bijlage bij het ministerieel besluit van 29 oktober 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998016186 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest Bijlage I bij het ministerieel besluit van 23 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998016186 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest Delen van het grondgebied van Duitsland waarvoor verbodsbepalingen gelden in verband met de klassieke varkenspest, overeenkomstig de bepalingen van beschikking 98/413/EG van de Commissie van 26 juni 1998 tot wijziging van de beschikking van 28 januari 1998 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland : Bundesland Mecklenburg-Vorpommern : Kreise : - Nordwestmecklenburg - Parchim - Bad Doberan - Güstrow - Müritz - Nordvorpommern - Demmin - Mecklenburg-Strelitz Kreisefreie Städte : - Neubrandenburg, Stadt - Rostock, Hansestadt - Schwerin, Landeshauptstadt - Stralsund, Hansestadt - Wismar, Hansestadt.

Delen van het grondgebied van Spanje waarvoor verbodsbepalingen gelden in verband met de klassieke varkenspest, overeenkomstig de bepalingen van beschikking 98/555/EG van de Commissie van 30 september 1998 houdende tweede wijziging van beschikking 98/339/EG van de Commissie van 14 mei 1998 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Spanje en tot intrekking van beschikking 97/285/EG : Comarcas Veterinarias in de provincie Saragossa : - Alagón - Borja - Tauste - Zaragoza - Illueco - La Almunia De Doña Godina Comarcas Veterinarias in de provincie Sevilla : - Los Alcores.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 29 oktober 1998.

De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^