Ministerieel Besluit van 29 september 2013
gepubliceerd op 15 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 20 euro ter gelegenheid van de troonsafstand van Koning Albert II en de troonsbestijging van Koning Filip op 21 juli 2013

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003332
pub.
15/10/2013
prom.
29/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 20 euro ter gelegenheid van de troonsafstand van Koning Albert II en de troonsbestijging van Koning Filip op 21 juli 2013


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de wet van 10 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van vandaag betreffende het slaan van zilveren herdenkingsmuntstukken van 20 euro ter gelegenheid van de troonsafstand van Koning Albert II en de troonsbestijging van Koning Filip op 21 juli 2013;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 4 september 2013;

Overwegende dat de munten nog dit jaar dienen te worden uitgegeven, Besluit :

Artikel 1.De uitgifteprijs van de herdenkingsmunt van 20 euro proof-kwaliteit, is vastgesteld op 47 euro per stuk.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 29 september 2013.

K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^