Ministerieel Besluit van 30 april 1998
gepubliceerd op 27 mei 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de aanvraag tot erkenning van de arbeidsposten en de verbintenissen van de werkgever alsmede van de arbeidsovereenkomst, in uitvoering van artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot uit

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012157
pub.
27/05/1998
prom.
30/04/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


30 APRIL 1998. - Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de aanvraag tot erkenning van de arbeidsposten en de verbintenissen van de werkgever alsmede van de arbeidsovereenkomst, in uitvoering van artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van de langdurig werklozen (1)


De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, derde lid, m, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 november 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van de langdurig werklozen, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat zonder verwijl dienen vastgesteld te worden de modellen van de aanvraag tot erkenning van de arbeidsposten, van de verbintenissen van de werkgever evenals van de arbeidsovereenkomst voor de werknemers tewerkgesteld in het kader van herinschakelingsprogramma's voor langdurig werklozen, gelet op het feit dat deze programma's reeds in werking zijn getreden, Besluit : Enig artikel. De aanvraag tot erkenning van de arbeidsposten en de verbintenissen van de werkgever, alsmede de arbeidsovereenkomst gesloten met de langdurig werklozen, bedoeld bij artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van de langdurig werklozen, stemmen overeen met de modellen opgenomen in bijlage.

Brussel, 30 april 1998.

Mevr. M. SMET

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944. Koninklijk besluit van 14 november 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996.

Koninklijk besluit van 8 augustus 1997, Belgisch Staatsblad van 9 september 1997.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^