Ministerieel Besluit van 30 april 2002
gepubliceerd op 30 mei 2002
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren-apothekers van de Algemene Farmaceutische Inspectie toegewezen ambtsgebieden

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022409
pub.
30/05/2002
prom.
30/04/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 APRIL 2002. - Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren-apothekers van de Algemene Farmaceutische Inspectie toegewezen ambtsgebieden


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op het koninklijk besluit van 30 september 1964 betreffende de farmaceutische inspectie, Besluit :

Artikel 1.De ambtenaren-apothekers van de Algemene Farmaceutische Inspectie oefenen het toezicht, bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 september 1964 betreffende de farmaceutische inspectie, uit over het ganse land.

Art. 2.De hiernavermelde ambtenaren-apothekers oefenen het in artikel 1 van dit besluit bedoelde toezicht uit inzonderheid in de volgende, hun respectievelijk toegewezen ambtsgebieden : - mevr. C. Baetens, de provincie Oost-Vlaanderen; - de heer A. Bya, de provincies Luxemburg en Namen en het gerechtelijk arrondissement Charleroi; - de heer J. Deschutter, de provincie West-Vlaanderen; - de heer J. Goovaerts, de provincie Limburg en het gerechtelijk arrondissement Leuven; - de heer P. Herné, de provincie Luik; - de heer L. Jacobs, de provincie Antwerpen; - mevr. M. Marinello, het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en het gerechtelijk arrondissement Nijvel; - mevr. J. Meunier, de gerechtelijke arrondissementen Bergen, Charleroi en Doornik; - de heer P. Van der Borght, de administratieve arrondissementen Brussel-Hoofdstad en Halle-Vilvoorde.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 30 juni 1992 houdende nieuwe indeling van de aan de farmaceutische inspecteurs toegewezen ambtsgebieden wordt opgeheven.

Brussel, 30 april 2002.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^