Ministerieel Besluit van 30 april 2009
gepubliceerd op 18 mei 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot hernieuwing van de mandaten van de werkende en de plaatsvervangende leden van de Vestigingsraad en tot benoeming van een plaatsvervangend lid

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011208
pub.
18/05/2009
prom.
30/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 APRIL 2009. - Ministerieel besluit tot hernieuwing van de mandaten van de werkende en de plaatsvervangende leden van de Vestigingsraad en tot benoeming van een plaatsvervangend lid


De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Gelet op de wet van 26 juni 2002, betreffende de oprichting van de Vestigingsraad, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 11 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 maart 2004 betreffende de Vestigingsraad, opgericht bij de wet van 26 juni 2002, Besluit :

Artikel 1.Aan de heer R. DESMET-CARLIER, directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O. Middenstand en Energie wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn functie van werkend lid van de Vestigingsraad.

Art. 2.Worden hernieuwd de mandaten van werkend lid van de Vestigingsraad, voor een termijn van zes jaar met ingang op 15 september 2008 : - ambtenaar aangesteld door de Minister die belast is met de Middenstand, bij de Kamer die kennis neemt van de Franstalige en Duitstalige zaken : De heer A. WAUTHIER, directeur-generaal, tweetalig adjunct, - bijzitters voorgesteld door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen : - bij de Kamer die kennis neemt van de Nederlandstalige zaken : De heer J. SAP, - bij de Kamer die kennis neemt van de Franstalige en Duitstalige zaken : De heer J.-P. DELHONTE.

Art. 3.Worden hernieuwd de mandaten van plaatsvervangend lid van de Vestigingsraad, voor dezelfde periode : - ambtenaar aangesteld door de Minister die belast is met de Middenstand, bij de Kamer die kennis neemt van de Franstalige en Duitstalige zaken : De heer V. BRANDERS, adviseur, - bijzitters voorgesteld door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen : - bij de Kamer die kennis neemt van de Nederlandstalige zaken : Mevr. V. CAMPHYN, - bij de Kamer die kennis neemt van de Franstalige en Duitstalige zaken : Mevr. V. BEGHAIN.

Art. 4.Wordt benoemd tot werkend lid van de Vestigingsraad voor dezelfde periode, bij de Kamer die kennis neemt van de Nederlandstalige zaken : De heer M. VERMEERSCH, adviseur, ambtenaar aangesteld door de Minister die belast is met de Middenstand.

Art. 5.Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Vestigingsraad voor dezelfde periode bij de Kamer die kennis neemt van de Nederlandstalige zaken : Mevr. M. WINDMOLDERS, attaché, ambtenaar aangesteld door de Minister die belast is met de Middenstand.

Brussel, 30 april 2009.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^