Ministerieel Besluit van 30 april 2014
gepubliceerd op 07 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW CNCD-11.11.11 als koepel voor het Frans taalregime

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015153
pub.
07/07/2014
prom.
30/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 APRIL 2014. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW CNCD-11.11.11 als koepel voor het Frans taalregime


De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Gelet op de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, artikel 26, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot erkenning en betoelaging van de koepels en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2007 voor de erkenning en betoelaging van de Federaties van de niet gouvernementele ontwikkelingsorganisaties;

Gelet op de erkenningaanvraag van de VZW CNCD-11.11.11 van 18 april 2014;

Overwegende dat de voorwaarden tot erkenning voorzien in de wet vervuld zijn;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 april 2014, Besluit :

Artikel 1.De VZW CNCD-11.11.11 met zetel Handelskaai 9, te 1000 Brussel wordt erkend als koepel voor het Franse taalregime.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn ondertekening.

Brussel, 30 april 2014.

J.-P. LABILLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^