Ministerieel Besluit van 30 april 2017
gepubliceerd op 19 mei 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen

bron
vlaamse overheid
numac
2017040318
pub.
19/05/2017
prom.
30/04/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040318

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


30 APRIL 2017. - Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen


De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, a, b en c;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, artikel 23, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, artikel 16;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, artikel 26, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 26;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen, artikel 24;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, artikel 22;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010035450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 maart 2017;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 16 maart 2017, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 2017;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 29 maart 2017 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn en de adviesaanvraag op 28 april 2017 van de rol werd afgevoerd;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De algemeenheden betreffende het keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen, vermeld in artikel 26 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 26 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, artikel 24 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen en artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, zijn opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.De specifieke voorwaarden en normen waaraan de zaaigranen moeten voldoen bij keuring en certificering, zijn opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.De specifieke voorwaarden en normen waaraan het zaaizaad van groenvoedergewassen moet voldoen bij keuring en certificering, zijn opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4.De specifieke voorwaarden en normen waaraan het bietenzaad van landbouwrassen moet voldoen bij keuring en certificering, zijn opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5.De specifieke voorwaarden en normen waaraan het zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, met uitzondering van vezelvlas, moet voldoen bij keuring en certificering, zijn opgenomen in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6.De specifieke voorwaarden en normen waaraan het zaaizaad van vezelvlas, moet voldoen bij keuring en certificering, zijn opgenomen in bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 7.De specifieke voorwaarden en normen waaraan het zaaizaad van groenten en van cichorei voor de industrie, moet voldoen bij keuring en certificering, zijn opgenomen in bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 8.Het ministerieel besluit van 21 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/2010 pub. 07/07/2010 numac 2010035450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 mei 2012, het ministerieel besluit van 27 september 2013 en het ministerieel besluit van 24 februari 2015 wordt opgeheven.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2017.

Brussel, 30 april 2017.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^