Ministerieel Besluit van 30 april 2021
gepubliceerd op 10 juni 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de Hoge Adoptieraad

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021042029
pub.
10/06/2021
prom.
30/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021042029

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


30 APRIL 2021. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de Hoge Adoptieraad


De minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Gelet op het decreet van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de adoptie sluiten betreffende de adoptie, de artikelen 4 en 5;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de adoptie sluiten betreffende de adoptie, en inzonderheid op de artikelen 2 en 3;

Overwegende dat het mandaat van de huidige leden van de Hoge Adoptieraad ten einde loopt en dat de samenstelling ervan derhalve moet worden vernieuwd;

Overwegende de in december 2020 bekengemaakte oproep tot het indienen van kandidaatstellingen;

Overwegende de ontvangen kandidaturen, Besluit :

Artikel 1.Voor een termijn van vier jaar worden benoemd tot lid van de Hoge Adoptieraad: 1° als afgevaardigden van de representatieve federatie van adoptie-instanties bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, van het decreet van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de adoptie sluiten betreffende de adoptie: a) De heer Jean-Michel CHARLIER;b) Mevrouw Valérie LIBERT;c) De heer Bernard MATHIEU;d) Mevrouw Valérie OLIVERI;2° Mevrouw Françoise VAN DER AUWERA, als afgevaardigde van de erkende adoptiebegeleiders om de voorbereiding van de adoptieouders te verzekeren, bedoeld in artikel 4, § 1, 1/1°, van hetzelfde decreet;3° als deskundigen op het gebied van de adoptie, bedoeld in artikel 4, § 1, 2°, van hetzelfde decreet: a) De heer Jacques FIERENS;b) Mevrouw Oriane STEVART;c) Mevrouw Valérie COSTY.4° als afgevaardigden van de adoptanten, bedoeld in artikel 4, § 1, 3°, van hetzelfde decreet a) Mevrouw Manoëlle JOOS DE TER BEERST;b) De heer Bernard TRIES.5° in de hoedanigheid van afgevaardigden van de geadopteerden, bedoeld in artikel 4, § 1, 4°, van hetzelfde decreet: a) De heer Guy KOTOVITCH;b) Mevrouw Lidia REMY.6° de heer Olivier BODY, als lid van de Gemeenschapsraad voor preventie, hulpverlening aande jeugd en jeugdbescherming, bedoeld in artikel 4, § 1, 5°, van bovenvermeld decreet;7° Mevrouw Marie Dominique BUCHET, in haar hoedanigheid van afgevaardigde van de federatie van gezinsbemiddelingsdiensten, bedoeld in artikel 4, § 1, 5/1°, van voormeld decreet;8° Mevrouw Lucie VASKO, in haar hoedanigheid van vertegenwoordigster van de Unie van jeugdhulpadviseurs en -directeuren, bedoeld in artikel 4, § 1, 6°, van bovengenoemd decreet;9° als personeelslid van de communautaire centrale overheid: a) De heer Frédéric LETHE;b) Mevrouw Coline MATON.

Art. 2.De heer Jacques FIERENS wordt benoemd tot voorzitter van de Hoge Adoptieraad.

Art. 3.Mevrouw Manoëlle JOOS wordt benoemd tot ondervoorzitter van de Hoge Adoptieraad.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie sluiten houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de Hoge Raad voor Adoptie wordt opgeheven.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 24 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie sluiten houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de Hoge Adoptieraad wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 19 februari 2021.

Brussel, 30 april 2021.

V. GLATIGNY


begin


Publicatie : 2021-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^