Ministerieel Besluit van 30 augustus 2000
gepubliceerd op 17 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016237
pub.
17/10/2000
prom.
30/08/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2000. - Ministerieel besluit houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1987 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria, Besluit :

Artikel 1.De laboratoria vermeld in bijlage I van dit besluit worden erkend om naast de Rijksontledingslaboratoria de ontledingen uit te voeren vermeld in bijlage II.

Art. 2.De erkenningen zijn geldig voor de periode van 1 augustus 2000 tot en met 31 december 2001, behalve voor punt 20.1. van bijlage II, waar de erkenning geldig is van 1 augustus 2000 tot en met 30 november 2000.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2000.

Brussel, 30 augustus 2000.

J. GABRIELS

Bijlage I Erkende laboratoria - Laboratoires agréés Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 augustus 2000.

De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Bijlage II Analyses waarvoor de laboratoria vermeld in bijlage I erkend zijn a) Classificatie van de analyses.b) Laboratoria erkend voor de in kolom a) vermelde analyses. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 augustus 2000.

De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^