Ministerieel Besluit van 30 augustus 2012
gepubliceerd op 28 maart 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit betreffende de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincie die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 1 januari 20

bron
vlaamse overheid
numac
2013201621
pub.
28/03/2013
prom.
30/08/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken


30 AUGUSTUS 2012. - Ministerieel besluit betreffende de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincie die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 1 januari 2013


De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het Gemeente decreet van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005036025 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de toevoeging van een derde lid aan artikel 157 en houdende wijziging van de artikelen 159 en 161 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 sluiten, artikel 152, artikel 155, gewijzigd bij de decreten van 23 januari 2009 en 29 juni 2012, artikel 160, § 2, derde lid, gewijzigd bij het decreet van 23 januari 2009, artikel 163, § 3, ingevoegd bij het decreet van 23 januari 2009, artikel 178bis, § 1, ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2012, artikel 179, artikel 224, § 1 en § 2, gewijzigd bij het decreet van 23 januari 2009, artikel 243, eerste lid, gewijzigd bij de decreten van 23 januari 2009 en 29 juni 2012, artikel 243, vierde lid, toegevoegd bij het decreet van 29 juni 2012, artikel 243quater, eerste en tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2012, artikel 290 en artikel 313, § 1, gewijzigd bij de decreten van 23 januari 2009 en 29 juni 2012;

Gelet op het Provincie decreet van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Provinciedecreet sluiten, artikel 148, artikel 151 en 156, § 2, derde lid, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 159, § 3, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 174bis, § 1, ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2012, artikel 175, artikel 218, § 1 en § 2, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 236, eerste lid, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009 en 29 juni 2012, artikel 236, vierde lid, toegevoegd bij het decreet van 29 juni 2012, artikel 236quater, eerste en tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2012 en artikel 268, § 1, gewijzigd bij de decreten van 2 juni 2006, 30 april 2009 en 29 juni 2012;

Gelet op het decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008036450 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 154, artikel 157, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012, artikel 162, § 2, derde lid en 165, § 3, artikel 179/1, § 1, ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2012, artikel 180 en 217, § 1 en § 2, artikel 230 en 285, § 1, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 14 oktober 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010035682 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 207, tweede lid;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Lier van 25 november 2010, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Lier zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Lievens-Houtem van 25 november 2010, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Lievens-Houtem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Boom van 8 december 2010, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Boom zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Huldenberg van 9 december 2010, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Huldenberg zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Ternat van 9 december 2010, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ternat zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Laarne van 15 december 2010, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Laarne zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Herzele van 27 december 2010, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Herzele zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Retie van 26 januari 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Retie zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Machelen van 15 maart 2011, waarbij de gemeente Machelen zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Gavere van 18 april 2011, waarbij de gemeente Gavere zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Lendelede van 21 april 2011, waarbij de gemeente Lendelede zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Wortegem-Petegem van 21 april 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Wortegem-Petegem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Wortegem-Petegem van 28 april 2011, waarbij de gemeente Wortegem-Petegem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Izegem van 22 juni 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Izegem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Heusden-Zolder van 28 juni 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Heusden-Zolder zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Staden van 4 juli 2011, waarbij de gemeente Staden zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Staden van 5 juli 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Staden zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Roosdaal van 16 augustus 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Roosdaal zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Pieters-Leeuw van 18 augustus 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Pieters-Leeuw zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Ieper van 5 september 2011, waarbij de stad Ieper zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Geel van 13 september 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Geel zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Balen van 20 september 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Balen zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Brakel van 26 september 2011, waarbij de gemeente Brakel zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Bertem van 4 oktober 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Bertem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Malle van 5 oktober 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Malle zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Zomergem van 5 oktober 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Zomergem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen van 12 oktober 2011, waarbij de provincie Oost-Vlaanderen zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Ternat van 21 oktober 2011, waarbij de gemeente Ternat zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Kortenaken van 24 oktober 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Kortenaken zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Bertem van 25 oktober 2011, waarbij de gemeente Bertem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Maaseik van 25 oktober 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Maaseik zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Maldegem van 26 oktober 2011, waarbij de gemeente Maldegem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Wingene van 26 oktober 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Wingene zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Heist-op-den-Berg van 27 oktober 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Heist-op-den-Berg zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Stekene van 27 oktober 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Stekene zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Putte van 31 oktober 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Putte zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Puurs van 3 november 2011, waarbij de gemeente Puurs zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Izegem van 7 november 2011, waarbij de stad Izegem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Lo-Reninge van 7 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Lo-Reninge zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Wingene van 7 november 2011, waarbij de gemeente Wingene zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Bierbeek van 8 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Bierbeek zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Deinze van 8 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Deinze zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Grobbendonk van 8 november 2011, waarbij de gemeente Grobbendonk zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Heist-op-den-Berg van 8 november 2011, waarbij de gemeente Heist-op-den-Berg zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Kampenhout van 8 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Kampenhout zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Kaprijke van 8 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Kaprijke zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Moorslede van 8 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Moorslede zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Nazareth van 8 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Nazareth zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Pittem van 8 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Pittem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Martens-Latem van 8 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Martens-Latem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Tielt-Winge van 8 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Tielt-Winge zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Knokke-Heist van 9 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Knokke-Heist zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Mortsel van 9 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Mortsel zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Brecht van 10 november 2011, waarbij de gemeente Brecht zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Poperinge van 10 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Poperinge zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Lendelede van 14 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Lendelede zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Nazareth van 14 november 2011, waarbij de gemeente Nazareth zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Hooglede van 15 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Hooglede zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Ingelmunster van 15 november 2011, waarbij de gemeente Ingelmunster zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Wemmel van 15 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Wemmel zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Wommelgem van 15 november 2011, waarbij de gemeente Wommelgem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Anzegem van 16 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Anzegem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Dendermonde van 16 november 2011, waarbij de stad Dendermonde zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Machelen van 17 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Machelen zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Moorslede van 17 november 2011, waarbij de gemeente Moorslede zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Nieuwerkerken van 17 november 2011, waarbij de gemeente Nieuwerkerken zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Ninove van 17 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ninove zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Oostkamp van 17 november 2011, waarbij de gemeente Oostkamp zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Opglabbeek van 17 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Opglabbeek zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Putte van 17 november 2011, waarbij de gemeente Putte zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Zandhoven van 17 november 2011, waarbij de gemeente Zandhoven zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Zemst van 17 november 2011, waarbij de gemeente Zemst zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Zwijndrecht van 17 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Zwijndrecht zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Affligem van 21 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Affligem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Bocholt van 21 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Bocholt zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Heers van 21 november 2011, waarbij de gemeente Heers zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Oostkamp van 21 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Oostkamp zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Opglabbeek van 21 november 2011, waarbij de gemeente Opglabbeek zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Ronse van 21 november 2011, waarbij de stad Ronse zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Sint-Martens-Latem van 21 november 2011, waarbij de gemeente Sint-Martens-Latem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Vilvoorde van 21 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Vilvoorde zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Beerse van 22 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Beerse zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Borgloon van 22 november 2011, waarbij de stad Borgloon zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Borsbeek van 22 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Borsbeek zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Brecht van 22 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brecht zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Herentals van 22 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Herentals zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Nieuwerkerken van 22 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Nieuwerkerken zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Begijnendijk van 23 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Begijnendijk zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Berlare van 23 november 2011, waarbij de gemeente Berlare zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Heers van 23 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Heers zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Langemark-Poelkapelle van 23 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Langemark-Poelkapelle zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Peer van 23 november 2011, waarbij de stad Peer zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Avelgem van 24 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Avelgem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Boom van 24 november 2011, waarbij de gemeente Boom zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Bornem van 24 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Bornem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Buggenhout van 24 november 2011, waarbij de gemeente Buggenhout zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Deinze van 24 november 2011, waarbij de stad Deinze zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Denderleeuw van 24 november 2011, waarbij de gemeente Denderleeuw zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Evergem van 24 november 2011, waarbij de gemeente Evergem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Hechtel-Eksel van 24 november 2011, waarbij de gemeente Hechtel-Eksel zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Hoeselt van 24 november 2011, waarbij de gemeente Hoeselt zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Ieper van 24 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ieper zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Kaprijke van 24 november 2011, waarbij de gemeente Kaprijke zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Knokke-Heist van 24 november 2011, waarbij de gemeente Knokke-Heist zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Ninove van 24 november 2011, waarbij de stad Ninove zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Peer van 24 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Peer zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Ronse van 24 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ronse zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Tremelo van 24 november 2011, waarbij de gemeente Tremelo zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Zutendaal van 24 november 2011, waarbij de gemeente Zutendaal zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Zwijndrecht van 24 november 2011, waarbij de gemeente Zwijndrecht zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Avelgem van 28 november 2011, waarbij de gemeente Avelgem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Diksmuide van 28 november 2011, waarbij de stad Diksmuide zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Herenthout van 28 november 2011, waarbij de gemeente Herenthout zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Hoeilaart van 28 november 2011, waarbij de gemeente Hoeilaart zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Lichtervelde van 28 november 2011, waarbij de gemeente Lichtervelde zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Maaseik van 28 november 2011, waarbij de stad Maaseik zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Malle van 28 november 2011, waarbij de gemeente Malle zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Zaventem van 28 november 2011, waarbij de gemeente Zaventem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Destelbergen van 29 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Destelbergen zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Hooglede van 29 november 2011, waarbij de gemeente Hooglede zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Lennik van 29 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Lennik zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Schoten van 29 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Schoten zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Tongeren van 29 november 2011, waarbij de stad Tongeren zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Ingelmunster van 30 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ingelmunster zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Maasmechelen van 30 november 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Maasmechelen zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Borgloon van 1 december 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Borgloon zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Wielsbeke van 1 december 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Wielsbeke zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Ardooie van 6 december 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ardooie zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Halen van 6 december 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Halen zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Linkebeek van 12 december 2011, waarbij de gemeente Linkebeek zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Amands van 12 december 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Amands zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Lierde van 13 december 2011, waarbij de gemeente Lierde zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Retie van 13 december 2011, waarbij de gemeente Retie zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Sint-Amands van 13 december 2011, waarbij de gemeente Sint-Amands zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Meise van 14 december 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Meise zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Oosterzele van 14 december 2011, waarbij de gemeente Oosterzele zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Berlaar van 19 december 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Berlaar zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Hoeilaart van 19 december 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Hoeilaart zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Kortemark van 19 december 2011, waarbij de gemeente Kortemark zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Langemark-Poelkapelle van 19 december 2011, waarbij de gemeente Langemark-Poelkapelle zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Lennik van 19 december 2011, waarbij de gemeente Lennik zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke van 19 december 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Ravels van 19 december 2011, waarbij de gemeente Ravels zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Affligem van 20 december 2011, waarbij de gemeente Affligem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Berlaar van 20 december 2011, waarbij de gemeente Berlaar zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Lierde van 20 december 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Lierde zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Maasmechelen van 20 december 2011, waarbij de gemeente Maasmechelen zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Stekene van 20 december 2011, waarbij de gemeente Stekene zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Tervuren van 20 december 2011, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Tervuren zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Liedekerke van 22 december 2011, waarbij de gemeente Liedekerke zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Meise van 22 december 2011, waarbij de gemeente Meise zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Roosdaal van 22 december 2011, waarbij de gemeente Roosdaal zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Schoten van 22 december 2011, waarbij de gemeente Schoten zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente De Panne van 27 december 2011, waarbij de gemeente De Panne zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Sint-Lievens-Houtem van 28 december 2011, waarbij de gemeente Sint-Lievens-Houtem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Boortmeerbeek van 9 januari 2012, waarbij de gemeente Boortmeerbeek zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Merksplas van 16 januari 2012, waarbij de gemeente Merksplas zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Kortenberg van 23 januari 2012, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Kortenberg zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Lokeren van 23 januari 2012, waarbij de stad Lokeren zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Heusden-Zolder van 26 januari 2012, waarbij de gemeente Heusden-Zolder zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Haaltert van 30 januari 2012, waarbij de gemeente Haaltert zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Ichtegem van 31 januari 2012, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ichtegem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Huldenberg van 16 februari 2012, waarbij de gemeente Huldenberg zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Borsbeek van 24 februari 2012, waarbij de gemeente Borsbeek zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Zoutleeuw van 28 februari 2012, waarbij de stad Zoutleeuw zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Lubbeek van 29 februari 2012, waarbij de gemeente Lubbeek zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Meerhout van 29 februari 2012, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Meerhout zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Halle van 27 maart 2012, waarbij de stad Halle zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Laarne van 29 maart 2012, waarbij de gemeente Laarne zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Bornem van 17 april 2012, waarbij de gemeente Bornem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Anzegem van 7 mei 2012, waarbij de gemeente Anzegem zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Laureins van 10 mei 2012, waarbij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Laureins zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Sint-Laureins van 31 mei 2012, waarbij de gemeente Sint-Laureins zich kandidaat stelt om de regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toe te passen vanaf 1 januari 2013, Besluit : Enig artikel. Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010035682 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn treedt, met behoud van de toepassing van artikel 207, eerste lid, van dat besluit, in werking op 1 januari 2013 voor : 1° de gemeente Affligem;2° de gemeente Anzegem;3° de gemeente Avelgem;4° de gemeente Berlaar;5° de gemeente Berlare;6° de gemeente Bertem;7° de gemeente Boom;8° de gemeente Boortmeerbeek;9° de gemeente Bornem;10° de gemeente Borsbeek;11° de gemeente Brakel;12° de gemeente Brecht;13° de gemeente Buggenhout;14° de gemeente De Panne;15° de gemeente Denderleeuw;16° de gemeente Evergem;17° de gemeente Gavere;18° de gemeente Grobbendonk;19° de gemeente Haaltert;20° de gemeente Hechtel-Eksel;21° de gemeente Heers;22° de gemeente Heist-op-den-Berg;23° de gemeente Herenthout;24° de gemeente Heusden-Zolder;25° de gemeente Hoeilaart;26° de gemeente Hoeselt;27° de gemeente Hooglede;28° de gemeente Huldenberg;29° de gemeente Ingelmunster;30° de gemeente Kaprijke;31° de gemeente Knokke-Heist;32° de gemeente Kortemark;33° de gemeente Laarne;34° de gemeente Langemark-Poelkapelle;35° de gemeente Lendelede;36° de gemeente Lennik;37° de gemeente Lichtervelde;38° de gemeente Liedekerke;39° de gemeente Lierde;40° de gemeente Linkebeek;41° de gemeente Lubbeek;42° de gemeente Maasmechelen;43° de gemeente Machelen;44° de gemeente Maldegem;45° de gemeente Malle;46° de gemeente Meise;47° de gemeente Merksplas;48° de gemeente Moorslede;49° de gemeente Nazareth;50° de gemeente Nieuwerkerken;51° de gemeente Oosterzele;52° de gemeente Oostkamp;53° de gemeente Opglabbeek;54° de gemeente Putte;55° de gemeente Puurs;56° de gemeente Ravels;57° de gemeente Retie;58° de gemeente Roosdaal;59° de gemeente Schoten;60° de gemeente Sint-Amands;61° de gemeente Sint-Laureins;62° de gemeente Sint-Lievens-Houtem;63° de gemeente Sint-Martens-Latem;64° de gemeente Staden;65° de gemeente Stekene;66° de gemeente Ternat;67° de gemeente Tremelo;68° de gemeente Wingene;69° de gemeente Wommelgem;70° de gemeente Wortegem-Petegem;71° de gemeente Zandhoven;72° de gemeente Zaventem;73° de gemeente Zemst;74° de gemeente Zutendaal;75° de gemeente Zwijndrecht;76° de stad Borgloon;77° de stad Deinze;78° de stad Dendermonde;79° de stad Diksmuide;80° de stad Halle;81° de stad Ieper;82° de stad Izegem;83° de stad Lokeren;84° de stad Maaseik;85° de stad Ninove;86° de stad Peer;87° de stad Ronse;88° de stad Tongeren;89° de stad Zoutleeuw;90° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Affligem;91° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Anzegem;92° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ardooie;93° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Avelgem;94° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Balen;95° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Beerse;96° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Begijnendijk;97° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Berlaar;98° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Bertem;99° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Bierbeek;100° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Bocholt;101° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Boom;102° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Borgloon;103° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Bornem;104° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Borsbeek;105° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brecht;106° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Deinze;107° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Destelbergen;108° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Geel;109° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Halen;110° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Heers;111° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Heist-op-den-Berg;112° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Herentals;113° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Herzele;114° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Heusden-Zolder;115° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Hoeilaart;116° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Hooglede;117° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Huldenberg;118° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ichtegem;119° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ieper;120° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ingelmunster;121° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Izegem;122° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Kampenhout;123° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Kaprijke;124° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Knokke-Heist;125° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Kortenaken;126° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Kortenberg;127° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Laarne;128° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Langemark-Poelkapelle;129° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Lendelede;130° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Lennik;131° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke;132° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Lier;133° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Lierde;134° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Lo-Reninge;135° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Maaseik;136° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Maasmechelen;137° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Machelen;138° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Malle;139° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Meerhout;140° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Meise;141° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Moorslede;142° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Mortsel;143° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Nazareth;144° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Nieuwerkerken;145° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ninove;146° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Oostkamp;147° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Opglabbeek;148° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Peer;149° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Pittem;150° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Poperinge;151° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Putte;152° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Retie;153° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ronse;154° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Roosdaal;155° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Schoten;156° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Amands;157° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Laureins;158° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Lievens-Houtem;159° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Martens-Latem;160° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Sint-Pieters-Leeuw;161° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Staden;162° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Stekene;163° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Ternat;164° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Tervuren;165° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Tielt-Winge;166° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Vilvoorde;167° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Wemmel;168° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Wielsbeke;169° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Wingene;170° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Wortegem-Petegem;171° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Zomergem;172° het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Zwijndrecht;173° de provincie Oost-Vlaanderen. Brussel, 30 augustus 2012.

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^