Ministerieel Besluit van 30 augustus 2016
gepubliceerd op 22 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024177
pub.
22/09/2016
prom.
30/08/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016024177

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


30 AUGUSTUS 2016. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 88;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 4, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2013, en artikel 6, § 1, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 februari 2016;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013024283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen sluiten houdende de benoeming van de leden van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 3 maart 2014, 28 januari 2015, 13 juli 2015 en 25 november 2015, Besluit : Enig artikel. Dr. Hoebeke Piet, Gent, houder van de academische graad van arts en erkend als arts-specialist, wordt benoemd tot lid van de Nederlandstalige kamer van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen, op de voordracht van zijn universiteit, ter vervanging van Dr. Vanderstraeten Guy, Laarne, wiens mandaat hij zal voltooien.

Brussel, 30 augustus 2016.

Maggie DE BLOCK


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^