Ministerieel Besluit van 30 augustus 2018
gepubliceerd op 23 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019200208
pub.
23/01/2019
prom.
30/08/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019200208

WAALSE OVERHEIDSDIENST


30 AUGUSTUS 2018. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018


De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, artikel 22;

Gelet op het decreet van 17 juli 2018 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 juli 2018;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocatie 12.03, 33.04, 43.08 en 63.05, dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.05 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 52.03 van programma 11 en dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocatie 12.03, 12.05, 43.01 en 70.01 en dat vereffeningskredieten ovegedragen moeten worden naar de basisallocaties 33.01 en 63.06 van programma 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen, Besluiten:

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.287 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 1.187 duizend EUR overgedragen tussen de programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 wordt gewijzigd als volgt: (duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na de eerste aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

O.A. 15 12.03.11

575

600

+100

-

675

600

O.A. 15 12.05.11

700

700

+200

+200

900

900

O.A. 15 12.07.11

90

90

-50

-

40

90

O.A. 15 33.01.11

1.137

1.137

-134

-41

1.003

1.096

O.A. 15 33.04.11

88

88

+18

-

106

88

O.A. 15 33.05.11

740

808

-

-68

740

740

O.A. 15 33.07.11

345

363

-20

-

325

363

O.A. 15 33.10.11

375

383

-15

-

360

383

O.A. 15 34.01.11

100

200

-50

-126

50

74

O.A. 15 34.04.11

0

5

-

-5

0

0

O.A. 15 43.02.11

540

547

-45

-52

495

495

O.A. 15 43.08.11

0

0

+240

-

240

0

O.A. 15 52.03.11

120

221

-

+71

120

292

O.A. 15 53.01.11

304

437

-4

-110

300

327

O.A. 15 63.05.11

335

292

+25

-

360

292

O.A. 15 70.01.11

985

785

-158

-

827

785

O.A. 15 71.01.11

300

400

-50

-

250

400

O.A. 15 74.01.11

50

50

-50

-50

0

0

O.A. 15 12.03.12

1.647

2.457

+188

-50

1.835

2.407

O.A. 15 12.05.12

3.254

2.914

+175

-100

3.429

2.814

O.A. 15 33.01.12

1.118

664

-55

+300

1.063

964

OA 15 41.01.12

125

152

-125

-

-

152

OA 15 41.05.12

0

140

-

-20

0

120

OA 15 41.06.12

0

140

-

-12

0

128


OA 15 43.01.12

260

323

+181

-

441

323

OA 15 43.02.12

0

46

-

-46

0

0

OA 15 63.01.12

671

1.227

-514

-150

157

1.077

OA 15 63.06.12

14.000

14.000

-

+616

14.000

14.616

OA 15 63.09.12

0

241

-

-226

0

15

OA 15 70.01.12

665

866

+160

-

825

866

OA 15 73.02.12

0

486

-

-52

0

434

OA 15 74.06.12

260

486

-10

-32

250

454

OA 15 74.08.12

45

45

-7

-7

38

38

OA 15 33.04.13

0

40

-

-40

0

0


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 30 augustus 2018.

J.-L. CRUCKE R. COLLIN


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^