Ministerieel Besluit van 30 januari 2009
gepubliceerd op 16 februari 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden, van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2009002015
pub.
16/02/2009
prom.
30/01/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JANUARI 2009. - Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden, van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden


De Minister van Overheidsbedrijven, Gelet op het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden, inzonderheid op de artikels 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden, Besluit :

Artikel 1.Het boekje met tien zelfklevende gewone postzegels met de afbeelding van een bloem, « Tulipa bakeri », ter waarde van euro 0,90, wordt gedrukt in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

De voormelde postzegel stemt, overeen met het tarief van een genormaliseerde zending voor het buitenland (Europa).

Art. 2.De gewone postzegel, ter waarde van euro 4,60, met de afbeelding van een vogel, de « Zeearend », wordt gedrukt in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 3.De gewone postzegel « Koninklijke Beeltenis » van het type MVTM, ter waarde van euro 0,90, wordt gedrukt in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

De voormelde postzegel stemt, overeen met het tarief van een genormaliseerde zending voor het buitenland (Europa).

Art. 4.De gewone postzegel « Koninklijke Beeltenis » van het type MVTM, ter waarde van euro 2,70, wordt gedrukt in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

De voormelde postzegel stemt, overeen met het tarief van een genormaliseerde zending voor het buitenland (Europa).

Art. 5.De gewone postzegel « Koninklijke Beeltenis » van het type MVTM, ter waarde van euro 1,05, wordt gedrukt in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

De voormelde postzegel stemt, overeen met het tarief van een genormaliseerde zending voor het buitenland (rest van de wereld).

Art. 6.De gewone postzegel « Koninklijke Beeltenis » van het type MVTM, ter waarde van euro 3,15, wordt gedrukt in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

De voormelde postzegel stemt, overeen met het tarief van een genormaliseerde zending voor het buitenland (rest van de wereld).

Art. 7.De in artikel 1 tot 6 vermelde postzegels worden op 2 januari 2009 uitgegeven.

Art. 8.De Post is met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 30 januari 2009.

S. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^