Ministerieel Besluit van 30 januari 2015
gepubliceerd op 15 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat bet

bron
vlaamse overheid
numac
2015035397
pub.
15/04/2015
prom.
30/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


30 JANUARI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011205913 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 sluiten tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat betreft de erkenning van vzw Belgian Quarter Horse Association voor het bijhouden van het stamboek voor het ras American Paint Horse


De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 40, 2° ;

Gelet op het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, artikel 4, § 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011205913 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 sluiten tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 januari 2015;

Gelet op het overleg tussen de gewesten op 18 december 2014;

Overwegende dat de vzw Belgian Quarter Horse Association op 28 september 2014 een aanvraag heeft ingediend tot bijkomende erkenning voor het bijhouden van het stamboek voor het ras American Paint Horse en die aanvraag op 23 december 2014 heeft vervolledigd, Besluit : Enig artikel. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011205913 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 sluiten tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 15 maart 2012, 24 juli 2012 en 14 januari 2014, wordt punt 21° vervangen door wat volgt: "21° de vzw Belgian Quarter Horse Association, met ondernemingsnummer 443.584.562, voor het bijhouden van een stamboek voor de rassen: a) American Quarter Horse; b) American Paint Horse;".

Brussel, 30 januari 2015.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^