Ministerieel Besluit van 30 januari 2018
gepubliceerd op 28 februari 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018030555
pub.
28/02/2018
prom.
30/01/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030555

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


30 JANUARI 2018. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 63, eerste lid, 2° en tweede lid, gewijzigd bij de wet van 21 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999024072 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort sluiten betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, artikel 51, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Worden benoemd tot Voorzitter, respectievelijk Ondervoorzitter van de Beroepscommissie voor klinische biologie voor een mandaat van 3 jaar : - De heer Vermeersch, P., Haasrode; - Mevr. Gadisseur, R., Embourg. § 2. Worden benoemd tot leden, respectievelijk plaatsvervangende leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie voor een mandaat van 3 jaar : behorend tot de wetenschappelijke kringen of die beroepshalve bijdragen tot de ontwikkeling van de disciplines van klinische biologie, of betrokken zijn bij het beleid inzake Volksgezondheid of verzekering voor geneeskundige verzorging : - Mevr. Miendje Deyi, V., Sint-Lambrechts-Woluwe; - Mevr. Charlier, C., Visé. - Mevr. Fillée, C., Sombreffe; - De heer Hendriks, D., Edegem; - De heer Verhasselt, B., Gent; - Mevr. Boeckx, N., Tildonk; - Mevr. Anckaert, E., Lennik; - Mevr. Wybo, I., Mechelen.

Erkend in de klinische biologie, voorgedragen door de beroepsverenigingen van de geneesheren en apothekers - De heer Kieffer, D., Haacht; - De heer Vandenplas, F., Embourg. - Mevr. Steensels, D., Hasselt; - De heer Braekevelt, R., Waregem; - De heer Eerens, D., Genk; - De heer Lievens, M., Brussel. - De heer Deschouwer, P., Brecht; - De heer Moens, M., Mechelen.

Art. 2.Mevr. Wathlet, S., en de heer Van de Walle, P., worden benoemd tot respectievelijk Secretaris en Adjunct-secretaris van de Beroepscommissie voor klinische biologie.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 december 2017.

Brussel, 30 januari 2018.

M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^