Ministerieel Besluit van 30 juli 1998
gepubliceerd op 09 september 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de erkenning van weefselbanken

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022533
pub.
09/09/1998
prom.
30/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JULI 1998. - Ministerieel besluit betreffende de erkenning van weefselbanken


De Minister van Volksgezondheid en Pensioen, Gelet op de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, inzonderheid op artikel 1, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1998 betreffende de weefselbanken en het wegnemen, bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distribueren en afleveren van weefsels, inzonderheid op artikel 4, § 6;

Gelet op de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 6 februari 1998 en 10 juli 1998, Besluit :

Artikel 1.Worden erkend als weefselbank voor femurkoppenallogreffen voor een periode van drie jaar, ingaande op 1 juli 1998 en eindigend op 30 juni 2001 : 1. het Sint-Elisabeth Ziekenhuis, De Frélaan, 206, 1180 Brussel;2. de VZW Fusieziekenhuis Heilig Hart Asse-Ninove, Campus Asse, Bloklaan, 5, 1730 Asse;

Art. 2.Wordt erkend als weefselbank voor femurkoppenallogreffen voor een periode van één jaar, ingaande op 1 juli 1998 en eindigend op 30 juni 1999 : het Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas-Sint Jozef, Sint-Lucaslaan, 29, 8310 Assebroek-Brugge.

Brussel, 30 juli 1998.

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^