Ministerieel Besluit van 30 juli 2007
gepubliceerd op 07 augustus 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003396
pub.
07/08/2007
prom.
30/07/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JULI 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan


De Minister van Financiën, Gelet op de Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 844/2007 van de Commissie van 17 juli 2007 tot eenentachtigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad;

Gelet op de resolutie 1267 (1999) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 15 oktober 1999 en in werking getreden op 14 november 1999;

Gelet op de resolutie 1333 (2000) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 19 december 2000 en in werking getreden op 19 januari 2001;

Gelet op de resolutie 1390 (2002) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 16 januari 2002;

Gelet op de resolutie 1452 (2002) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 20 december 2002;

Gelet op de resolutie 1526 (2004) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 30 januari 2004;

Gelet op de resolutie 1617 (2005) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 29 juli 2005;

Gelet op de resolutie 1735 (2006) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 22 december 2006;

Gelet op de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, inzonderheid op de artikelen 1 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 november 2001, 1 juli, 26 en 27 september, 24 en 30 oktober, 12 en 14 november, 10 december 2002, 31 januari, 14 en 19 februari, 7, 13, 14 en 17 maart, 23 april, 18 en 23 juni, 17 juli, 11 september, 6 en 27 oktober, 3, 8 en 23 december 2003, 27 januari, 6 en 17 februari, 16 maart, 6 en 23 april, 26 mei, 1 juni, 13 en 30 juli, 2 augustus, 13 oktober, 17 november, 16 december 2004, 5 en 24 januari, 18 februari, 16 maart, 27 en 30 mei, 21 juni, 29, 30 en 31 augustus, 8 september, 6, 26 en 27 oktober, 21 en 24 november, 23 december 2005, 17 januari, 15 en 16 februari, 7 en 10 maart, 16 mei, 21, 22, 23 en 24 augustus, 14 september, 7 november, 4 en 22 december 2006, 19 januari, 15 en 16 mei, 6 en 20 juni, 10 en 16 juli 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de nieuwe samenvattende lijst opgesteld bij toepassing van de resoluties 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1526 (2004), 1617 (2005) en 1735 (2006) van de Veiligheidsraad op 6 en 9 juli 2007 aangepast werd door de Mededelingen SC/9070 en SC/9072 en dat dit de wijziging voor gevolg heeft van de geconsolideerde lijst van entiteiten en/of personen beoogd door de maatregelen van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan;

Overwegende dat het aangewezen is onverwijld deze maatregelen te nemen opdat België zou voldoen aan zijn internationale verplichtingen ter zake middels de voormelde lijst aan te passen, Besluit :

Artikel 1.De geconsolideerde lijst van personen en/of entiteiten, beoogd door de resoluties 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1526 (2004), 1617 (2005) en 1735 (2006), zoals ze vastgesteld werd door het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten gewijzigd op 1 juli, 26 en 27 september, 24 en 30 oktober, 12 en 14 november, 10 december 2002, 31 januari, 14 en 19 februari, 7, 13, 14 en 17 maart, 23 april, 18 en 23 juni, 17 juli, 11 september, 6 en 27 oktober, 3, 8 et 23 december 2003, 27 januari, 6 en 17 februari, 16 maart, 6 en 23 april, 26 mei, 1 juni, 13 en 30 juli, 2 augustus, 13 oktober, 17 november, 16 december 2004, 5 en 24 januari, 18 februari, 16 maart, 27 en 30 mei, 21 juni, 29, 30 en 31 augustus, 8 september, 6, 26 en 27 oktober, 21 en 24 november, 23 december 2005, 17 januari, 15 en 16 februari, 7 en 10 maart, 16 mei, 21, 22, 23 en 24 augustus, 14 september, 7 november, 4 en 22 december 2006, 19 januari, 15 en 16 mei, 6 en 20 juni, 10 en 16 juli 2007 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, wordt door de lijst in bijlage van dit besluit gewijzigd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 19 juli 2007.

Brussel, 30 juli 2007.

D. REYNDERS

BIJLAGE (1) De vermelding « Ahmed Mohammed Hamed Ali (ook bekend als a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib.Geboortedatum : 1965. Geboorteplaats : Egypte.Nationaliteit : Egyptisch. » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door : « Ahmed Mohammed Hamed Ali (ook bekend als a) Abdurehman, Ahmed Mohammed; b) Ahmed Hamed; c) Ali, Ahmed Mohammed; d) Ali, Hamed; e) Hemed, Ahmed; f) Shieb, Ahmed; g) Abu Fatima; h) Abu Islam; i) Abu Khadiijah; j) Ahmed The Egyptian; k) Ahmed, Ahmed; l) Al-Masri, Ahmad; m) Al-Surir, Abu Islam;n) Shuaib). Geboortedatum : a) 1965, b) 1.1.1967. Geboorteplaats : Egypte. Nationaliteit : Egyptisch. Overige informatie : Afghanistan. » (2) De vermelding « Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi;b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib). Geboortedatum : 30 oktober 1966. Geboorteplaats : Al-Zarqaa, Jordanië. » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door : « Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (ook bekend als a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib; e) Abou Musaab El Zarquawi; f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said; g) Al Zarqawi Abu Musa'ab; h) Al Zarqawi Abu Musab; i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab; j) Alkhalayleh Ahmed; k) Azzarkaoui Abou Moussab; l) El Zarquawi Abu Musaab; m) Zarkaoui Abou Moussaab; n) Abu Ahmad; o) Abu Ibrahim). Geboortedatum : a) 30.10.1966, b) 20.10.1966.

Geboorteplaats : a) Al-Zarqaa, Jordanië, b) Al Zarqa, Jordanië, c) Al Zarquaa, Jordanië. Paspoortnummer : a) Z 264958 (Jordaans paspoort afgegeven op 4.4.1999 in Al Zarqaa, Jordanië), b) 1433038 (Jordaanse identiteitskaart afgegeven op 4.4.1999 in Al Zarqaa, Jordanië).

Overige informatie : Naar verluidt overleden. » (3) De vermelding « Tarek Ben Habib Al-Maaroufi Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (ook bekend als Abu Ismail).Adres : Gaucheret 193, 1030 Schaarbeek, Brussel, België. Geboortedatum : 23.11.1965.

Geboorteplaats : Ghar el-dimaa, Tunesië. Nationaliteit : (a) Tunesisch, (b) Belgisch (sinds 8.11.1993). Paspoort nr. : E590976 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.6.1987, vervallen op 18.6.1992). » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door : « Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (ook bekend als a) Abu Ismail; b) Abou Ismail el Jendoubi; c) Abou Ismail Al Djoundoubi).

Adres : Gaucheret 193, 1030 Schaarbeek, Brussel, België. Geboortedatum : 23.11.1965. Geboorteplaats : Ghardimaou, Tunesië. Nationaliteit : a) Tunesisch, b) Belgisch (sinds 8.11.1993). Paspoort nr. : E590976 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.6.1987, vervallen op 18.6.1992).

Overige informatie : gearresteerd in België op 18.12.2001 en veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf in september 2003. In beroep werd zijn straf verzwaard tot 7 jaar gevangenis (vonnis van 9.6.2004). » (4) De vermelding « Ayman Al-Zawahari (ook bekend als Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri).Operationeel en militair leider van de Groep Jihad. Geboren op 19.6.1951 in Gizeh, Egypte; paspoort nr. 1084010 ( Egypte) of nr. 19820215. » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door : « Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (ook bekend als a) Ayman Al-Zawahari; b) Ahmed Fuad Salim; c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz; d) Al Zawahiri Ayman; e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor; f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi; g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie; h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi; i) Dhawahri Ayman; j) Eddaouahiri Ayman; k) Nur Al Deen Abu Mohammed; l) Abu Fatma; m) Abu Mohammed). Titel : a) Doctor, b) Dr. Geboortedatum : 19.6.1951.

Geboorteplaats : Gizeh, Egypte. Paspoort nr. a) 1084010 (Egypte), b) 19820215. Nationaliteit : vermoedelijk Egyptisch.Overige informatie : a) operationeel en militair leider van de Groep Jihad, b) voormalig leider van de Egyptische Islamitische Jihad, c) nauw bondgenoot van Usama Bin Laden.» (5) De vermelding « Shamil Salmanovich Basayev (ook bekend als Abdullakh Shamil Abu-Idris).Geboortedatum : 14.1.1965. Geboorteplaats : Dyshni-Vedeno, district Vedensk, Tsjetsjeens-Ingoesjische Autonome Socialistische Sovjet Republiek, Sovjet Unie (Russische Federatie).

Van Russische nationaliteit. Paspoort nr. : 623334 (Russisch paspoort, januari 2002). Nationaal identificatienummer : IY-OZH nr. 623334 (afgegeven op 9 juni 1989 door het district Vedensk). Overige informatie : internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de Russische regering. » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (6) De vermelding « Mokhtar Belmokhtar.Geboorteplaats : Ghardaia, Algerije. Geboortedatum : 1.6.1972. Andere informatie : zoon van Mohamed en Zohra Chemkha. » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door : "Mokhtar Belmokhtar (ook bekend als a) Abou Abbes Khaled; b) Belaouar Khaled Abou El Abass; c) Belaouer Khaled Abou El Abass; d) Belmokhtar Khaled Abou El Abes; e) Khaled Abou El Abass; f) Khaled Abou El Abbes; g) Khaled Abou El Abes;h) Khaled Abulabbas Na Oor; i) Mukhtar Balmukhtar; j) Belaoua; k) Belaour). Geboortdatum : 1.6.1972.

Geboorteplaats : Ghardaia, Algerije. Overige informatie : zoon van Mohamed en Zohra Chemkha. » (7) De vermelding « Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (ook bekend als a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar).Geboortedatum : a) 1.5.1972, b) 16.9.1973. Geboorteplaats : a) Gheil Bawazir, Hadramaut, Jemen, b) Khartoem, Soedan.

Nationaliteit : a) Jemenitisch, b) Soedanees. Paspoortnummer : 00085243 (afgegeven op 17.11.1997 in Sanaa, Jemen). Overige informatie : gearresteerd in Karachi, Pakistan op 30.9.2002. » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door : "Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (ook bekend als a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; b) Bin al Shibh, Ramzi; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir; e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah; f) Ramzi Binalshib; g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri; h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah; i) Ramzi Omar).

Geboortedatum : a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975.

Geboorteplaats : a) Gheil Bawazir, Hadramaut, Jemen, b) Khartoem, Soedan. Nationaliteit : a) Jemenitisch, b) Soedanees. Paspoort nr. : 00085243 (afgegeven op 17.11.1997 in Sanaa, Jemen). Overige informatie : gearresteerd in Karachi, Pakistan op 30.9.2002. » (8) De vermelding « Usama Bin Laden (ook bekend als Usama Bin Muhammad Bin Awad, ook bekend als Osama Bin Laden, ook bekend als Abu Abdallah Abd Al-Hakim).Geboren op 30.7.1957 in Jeddah, Saudi-Arabië. Saudische nationaliteit ingetrokken, thans officieel Afghaans staatsburger. » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door : « Usama Muhammed Awad Bin Laden (ook bekend als a) Usama Bin Laden; b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden; c) Ben Laden Osama; d) Ben Laden Ossama; e) Ben Laden Usama; f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh; g) Bin Laden Usamah Bin Muhammad;h) Shaykh Usama Bin Ladin; i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin; j) Abu Abdallah Abd Al-Hakim; k) Al Qaqa).

Titel : a) Shaykh, b) Hajj. Geboortedatum : a) 30.7.1957, b) 28.7.1957, c) 10.3.1957, d) 1.1.1957, e) 1956, f) 1957. Geboorteplaats : a) Jeddah, Saudi-Arabië, (b) Jemen. Nationaliteit : Saudische nationaliteit ingetrokken, thans officieel Afghaans staatsburger. » (9) De vermelding « Mamoun Darkazanli (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz).Adres : Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Duitsland. Geboortedatum : 4.8.1958. Geboorteplaats : Damascus, Syrië. (a) Syrische, (b) Duitse nationaliteit. Paspoort nr. : 1310636262 (Duitsland), vervalt op 29.10.2005. Nationaal identificatienummer : Duits identiteitsbewijs nr. 1312072688, vervalt op 29.10.2005 » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door : « Mamoun Darkazanli (ook bekend als a) Abu Ilyas; b) Abu Ilyas Al Suri; c) Abu Luz; d) Abu Al Loh; e) Abu Ylias). Adres : Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Duitsland. Geboortedatum : 4.8.1958.

Geboorteplaats : Damascus, Syrië. Nationaliteit : a) Syrisch, b) Duits. Paspoort nr. : 1310636262 (Duits paspoort vervallen op 29.10.2005). Nationaal identificatienummer : 1312072688 (Duitse identiteitskaart vervallen op 29.10.2005). » (10) De vermelding « Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Bilal, (h ) Hamza).Adres : geen vast adres in Italië. Geboorteplaats : Roubaix (Frankrijk). Geboortedatum : (a) 21.1.1971, (b ) 29.1.1975. Overige informatie : Interpol heeft voor hem een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Gearresteerd in Duitsland op 13.12.2003, uitgeleverd aan Frankrijk op 18.5.2004. Wordt sinds oktober 2004 vastgehouden. » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door : « Lionel Dumont (ook bekend als a) Jacques Brougere; b) Abu Hamza; c) Di Karlo Antonio; d) Merlin Oliver Christian Rene; e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza; f) Imam Ben Yussuf Arfaj; g) Abou Hamza; h) Arfauni Imad; i) Bilal; j) Hamza; k) Koumkal; l) Kumkal; m) Merlin; n) Tinet; o) Brugere;p) Dimon). Adres : geen vast adres in Italië.

Geboortedatum : a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972. Geboorteplaats : Roubaix, Frankrijk. Overige informatie : Interpol heeft voor hem een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Gearresteerd in Duitsland op 13.12.2003, uitgeleverd aan Frankrijk op 18.5.2004. Wordt sinds oktober 2004 vastgehouden. » (11) De vermelding « Mustafa Mohamed Fadhil (ook bekend als Al Masri, Abd Al Wakil;ook bekend als Al-Nubi, Abu; ook bekend als Ali, Hassan; ook bekend als Anis, Abu; ook bekend als Elbishy, Moustafa Ali; ook bekend als Fadil, Mustafa Muhamad; ook bekend als Fazul, Mustafa; ook bekend als Hussein; ook bekend als Jihad, Abu; ook bekend als Khalid; ook bekend als Man, Nu; ook bekend als Mohammed, Mustafa; ook bekend als Yussrr, Abu); geboren op 23.6.1976 in Caïro, Egypte; Egyptisch of Keniaans staatsburger; Keniaanse identiteitskaart nr. 12773667; reeksnummer 201735161 » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door : « Mustafa Mohamed Fadhil (ook bekend als a) Al Masri, Abd Al Wakil; b) Ali, Hassan; c) Anis, Abu; d) Elbishy, Moustafa Ali; e) Fadil, Mustafa Muhamad; f) Fazul, Mustafa; g) Mohammed, Mustafa; h) Mustafa Ali Elbishy; i) Al- Nubi, Abu; j) Hussein; k) Jihad, Abu; l) Khalid; m) Man, Nu; n) Yussrr, Abu). Geboortedatum : a) 23.6.1976, b) 1.1.1976.

Geboorteplaats : Caïro, Egypte. Nationaliteit : a) Egyptisch, b) Keniaans. Nationaal identificatienummer : 12773667 (Keniaanse identiteitskaart); reeksnummer 201735161. » (12) De vermelding « Isamuddin, Nurjaman Riduan (ook bekend als « Hambali »;Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); geboren : Encep Nurjaman; van Indonesische nationaliteit; geboren op 4 april 1964 in Cianjur, West-Java (Indonesië) » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door : « Nurjaman Riduan Isamuddin (ook bekend als a) Hambali; b) Nurjaman; c) Isomuddin, Nurjaman Riduan;d) Hambali Bin Ending; e) Encep Nurjaman; f) Hambali Ending Hambali; g) Isamuddin Riduan; h) Isamudin Ridwan). Geboortedatum : 4.4.1964. Geboorteplaats : Cianjur, West-Java, Indonesië. Nationaliteit : Indonesisch. Overige informatie : geboren : Encep Nurjaman. » (13) De vermelding « Dawood Ibrahim Kaskar (ook bekend als a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat). Geboortedatum : 26.12.1955. Geboorteplaats : a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Nationaliteit : Indiaas. Paspoortnummer : A-333602 (afgegeven op 4.6.1985 in Bombay, India). Overige informatie : a) paspoort ingetrokken door de regering van India, b) internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd door India. » In de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door : « Dawood Ibrahim Kaskar (ook bekend als a) Dawood Ebrahim; b) Sheikh Dawood Hassan; c) Abdul Hamid Abdul Aziz; d) Anis Ibrahim; e) Aziz Dilip; f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar; g) Daud Ibrahim Memon Kaskar; h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar; i) Dawood Ibrahim Memon; j) Dawood Sabri; k) Kaskar Dawood Hasan; l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman; m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim; n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis; o) Shaikh Ismail Abdul;p) Hizrat). Titel : a) Sheikh, b) Shaikh.

Adres : a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan, b) House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi Pakistan.Geboortedatum : 26.12.1955. Geboorteplaats : a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Nationaliteit : Indiaas. Paspoort nr. : a) A-333602 (Indiaas paspoort afgegeven op 4.6.1985 in Bombay, India b) M110522 (Indiaas paspoort afgegeven op 13.11.1978 in Bombay, India c) R841697 ( Indiaas paspoort afgegeven op 26.11.1981 in Bombay), d) F823692 (JEDDAH) (Indiaas paspoort afgegeven door het consulaat-generaal van India in Jeddah, op 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAY) (Indiaas paspoort afgegeven op 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAY) (Indiaas paspoort afgegeven op 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAY) (afgegeven op 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAY) (afgegeven op 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (afgegeven op 18.8.1985 in Dubai), j) G866537 (MISUSE) (Pakistaans paspoort afgegeven op 12.8.1991 in Rawalpindi). Overige informatie : a) paspoort nr.A-333602 ingetrokken door de Indiase regering, b) internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de Indiase regering. » (14) De vermelding « Fazul Abdullah Mohammed (ook bekend als Abdalla, Fazul;ook bekend als Adballah, Fazul; ook bekend als Aisha, Abu; ook bekend als Al Sudani, Abu Seif; ook bekend als Ali, Fadel Abdallah Mohammed; ook bekend als Fazul, Abdalla; ook bekend als Fazul, Abdallah; ook bekend als Fazul, Abdallah Mohammed; ook bekend als Fazul, Haroon; ook bekend als Fazul, Harun; ook bekend als Haroon; ook bekend als Haroun, Fadhil; ook bekend als Harun; ook bekend als Luqman, Abu; ook bekend als Mohammed, Fazul; ook bekend als Mohammed, Fazul Abdilahi; ook bekend als Mohammed, Fouad; ook bekend als Muhamad, Fadil Abdallah); geboren op 25.8.1972 of 25.12.1974 of 25.2.1974 in Moroni, Republiek der Comoren; Comorees of Keniaans staatsburger » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door : « Fazul Abdullah Mohammed (ook bekend als a) Abdalla, Fazul; b) Abdallah, Fazul; c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed; d) Fazul, Abdalla; e) Fazul, Abdallah;f) Fazul, Abdallah Mohammed; g) Fazul, Haroon; h) Fazul, Harun; i) Haroun, Fadhil; j) Mohammed, Fazul; k) Mohammed, Fazul Abdilahi; l) Mohammed, Fouad; m) Muhamad, Fadil Abdallah; n) Abdullah Fazhl; o) Fazhl Haroun; p) Fazil Haroun; q) Faziul Abdallah; r) Fazul Abdalahi Mohammed;s) Haroun Fazil; t) Harun Fazul; u) Khan Fazhl; v) Farun Fahdl; w) Harun Fahdl; x) Aisha, Abu; y) Al Sudani, Abu Seif; z) Haroon; aa) Harun; bb) Luqman, Abu; cc) Haroun).

Geboortedatum a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) februari 1971. Geboorteplaats : Moroni, Comoren. Nationaliteit : a) Comorees, b) Keniaans. » (15) De vermelding « Fahid Mohammed Ally Msalam (ook bekend als Al-Kini, Usama;ook bekend als Ally, Fahid Mohammed; ook bekend als Msalam, Fahad Ally; ook bekend als Msalam, Fahid Mohammed Ali; ook bekend als Msalam, Mohammed Ally; ook bekend als Musalaam, Fahid Mohammed Ali; ook bekend als Salem, Fahid Muhamad Ali); geboren op 19.2.1976 in Mombasa, Kenia; Keniaans staatsburger » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door : « Fahid Mohammed Ally Msalam (ook bekend als a) Ally, Fahid Mohammed; b) Msalam, Fahad Ally;c) Msalam, Fahid Mohammed Ali; d) Msalam, Mohammed Ally; e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali; f) Salem, Fahid Muhamad Ali; g) Fahid Mohammed Aly; h) Ahmed Fahad; i) Ali Fahid Mohammed; j) Fahad Mohammad Ally; k) Fahad Mohammed Ally; l) Fahid Mohamed Ally; m) Msalam Fahad Mohammed Ally; n) Msalam Fahid Mohammad Ally; o) Msalam Fahid Mohammed Ali; p) Msalm Fahid Mohammed Ally; q) Al-Kini, Usama; r) Mohammed Ally Mohammed; s) Ally Fahid M). Adres : Mombasa, Kenia. Geboortedatum : 19.2.1976. Geboorteplaats : Mombasa, Kenia. Nationaliteit : Kenia. Paspoort nr. : a) A260592 (Keniaans paspoort), b) A056086 (Keniaans paspoort), c) A435712 (Keniaans paspoort), d) A324812 (Keniaans paspoort), e) 356095 (Keniaans paspoort). Nationaal identificatienummer : 12771069 (Keniaanse identiteitskaart). » (16) De vermelding « Sheikh Ahmed Salim Swedan (ook bekend als Ahmed the Tall;ook bekend als Ally, Ahmed; ook bekend als Bahamad; ook bekend als Bahamad, Sheik; ook bekend als Bahamadi, Sheikh; ook bekend als Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; ook bekend als Swedan, Sheikh; ook bekend als Swedan, Sheikh Ahmed Salem); geboren op 9.4.1969 of 9.4.1960 in Mombasa, Kenia; Keniaans staatsburger » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door : « Ahmed Salim Swedan Sheikh (ook bekend als a) Ally, Ahmed; b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; c) Swedan, Sheikh; d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem; e) Ally Ahmad; f) Muhamed Sultan; g) Sheik Ahmed Salim Sweden; h) Sleyum Salum; i) Ahmed The Tall; j) Bahamad; k) Bahamad, Sheik; l) Bahamadi, Sheikh; m) Sheikh Bahamad). Geboortedatum : a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Geboorteplaats : Mombasa, Kenia.

Nationaliteit : Keniaans. Paspoort nr. : A163012 (Keniaans paspoort).

Nationaal identificatienummer : 8534714 (Keniaanse identiteitskaart afgegeven op 14.11.1996). » Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 juli 2007.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^